[OPINIE] Den Hout slaat plank totaal mis met 380kV actiegroep

hoogspanningsmast oosterheide

Afgelopen week heeft naast Oosterhout, Zevenbergen, Langeweg, Breda en Etten-Leur is er alvast een actiecomité opgericht tegen een mogelijk nieuw plan om langs de A59 de inmiddels zo gehate 380kv-masten te bouwen. Vanuit Wagenberg, maar ook uit Made en zelfs uit Den Hout zijn er 380kvNee-comité’s actief. Die laatste is een opmerkelijke campagne voor de 380kV-Zuid tracé begonnen.

De  alternatieve 380KvNee vanuit Den Hout is er de laatste tijd met gestrekt been erin gevlogen. Vooral het zustercomité in Zuid Oosterhout moet het ontgelden, ze betichten de Oosterheidenaren van krampachtige NIMBY-reacties. NIMBY staat voor “Not In My Back Yard” en is een populaire planologische term voor lokale onvrede over een wijziging van gebruik van naburige grond. Niemand wil een kerncentrale, windmolen of …. Hoogspanningsmasten in zijn achtertuin.

Echter lijkt het Alternatief380kVNee comité bewust over het feit heen te kijken dat Landgoed Oosterheide, Boswachterij Dorst en de bossen tussen Dongen en de Vijf Eikenweg behoren tot de ecologische hoofdstructuur. Dat valt niet te zeggen over gebieden ten noorden van de A59, de Terheijdense Binnenpolder is makkelijk te ontwijken! Daarnaast is het rijksbeleid wanneer er nieuwe hoogspanningstracés aangewezen moeten worden deze langs bestaande infrastructuur te leggen. Juist zij vertonen NIMBY-gedrag!

Tweet 380kV Den Hout

Bij voorbaat acht ik de positie van Alternatief380kVnee daarom zwak, zeker gezien hun polariserende tweets richting de andere 380Kv-groepering in de gemeente Oosterhout. Ze vertegenwoordigen en betrekkelijk kleine groep en zullen naar alle waarschijnlijk overschreeuwd worden naar grotere, betere georganiseerde belangengroeperingen die in dit dossier actief zijn. Hun argumentatie waarom er geen 380kV in het gebied zou moeten lopen is ook onthutsend zwak, verder dan NIMBY-uitspraken en het afbranden van andere betrokkenen komen ze in ieder geval niet.

Met ruimtelijke groet,

Uw huisplanoloog

4 gedachten over “[OPINIE] Den Hout slaat plank totaal mis met 380kV actiegroep

 • 6 maart 2015 om 22:51
  Permalink

  380 kV Hoogspanningslijn langs de A59 NEEN
  Laat ik eerst vertellen wie ik ben. Ik ben Cor Knoop en ben geboren en getogen in het dorp Made in de gemeente Drimmelen mijn jeugd speelde grotendeels af in Stuivenzand het gedeelte van Drimmelen waarin de Linie van Den Hout en het Munnickenhof gelegen is. Waar ik nu woon heb ik geen last van de A59.
  Ik heb me verdiept in de verdedigingswerken die er nu nog volledig aanwezig zijn en geef rondleidingen door die verdedigingswerken en verzorg lezingen over die werken.

  Het gebied dat ligt tussen de Steden Breda en Geertruidenberg kan gezien worden als oorlogsterrein. Vooral bij het beleg van Breda waren de Spaanse troepen (er ligt nu nog een Spaanskerkhof) nadrukkelijk aanwezig denk maar een aan de Spinola schans aan de Terheijdenseweg (genaamd naar Markies Ambrogio de Spinola) en de Kleine Schans in Terheijden. Ook heeft het leger van Prins Maurits hier gelegen met zo’n 20 000 man.
  De fietsroute die aangelegd door VVV Breda genaamd “La rendición de Breda” denkende aan het schilderij van Diego Velásquez (replica aanwezig in uw stadhuis) waarop de overgave van de Stad Breda is afgebeeld en in de verte de schansen Munnickenhof en Den Hout te zien spreek voor zich zelf, dat dit gebied waardevol is en niet afgedaan kan worden met aftandse linies zal u nu wel duidelijk zijn .
  Na het rampjaar 1672 toen geheel Holland ontredderd was kreeg ingenieur Generaal Fortificateur Baron Menno van Coehoorn (begraven in Wijckel Friesland draait zich nu om in zijn graf) opdracht van de Staten Generaal om een verdediging Linie aan te leggen. Van Coehoorn koos voor een simpel maar effectief middel ’het onder water zetten” (inunderen). Hij zocht lage gebieden zoals De Vuchtpolder bij Breda , De Terheijdense Binnenpolder en De Brieltjes tussen Made en Geertruidenberg en liet de Staatsetroepen een Dam leggen in de Donge nog steeds heet het industrieterrein daar Statendam. Tussen die polders legde hij een zigzag verdedigingswerk aan (wereldberoemd en types Hollands) De Linie van Den Hout en het Munnickenhof , maar ook het Linie Kwartier in Breda bij “De Faam” is een onderdeel van de Zuiderlijkewaterlinie.

  Het gebied heeft vele oorlogen gekend; verschillende Successieoorlogen de Franse bezetting door Napoleon (1893 en nog eens 1895) tiendaagse veldtocht tegen België en zelfs nog in de tweede wereldoorlog vochten de Pools bevrijders tegen de Duitse troepen (Poolsedreef) op de Linies van Den Hout en het Munnickenhof)

  De Linies liggen er nog zeer goed bij en omdat het lang defensieterrein is geweest zijn er nauwelijks veranderingen aangebracht en daardoor is de Flora en Fauna van een ongekende schoonheid.
  Uw landkaarten waarin u verteld dat deze linie’s weg zijn is volksverlakkerij, omdat op Topografische geen verdedigingswerken vertoond werden (defensie geheim) die gebruikt men nu als, ze zijn er niet meer. Nu in tegendeel is waar.

  De Linie liggen er vitaal bij, vele mensen mag ik rondleiden en vertellen over dit Historisch Erfgoed en zijn verrast dat dit nog in onze achtertuin ligt.
  Graag mag ik uw gids zijn bij dit staaltje van oer-Hollandse verdedigingswerken.

  Aanslagen op de Linies van “Den Hout” en “Het Munnickenhof” aangelegd 1701
  Buiten een aantal oorlogen, Successie oorlogen en Frans invallen hebben de Linie’s meer geleden in de laatste 100 jaar:
  • Aanleg Markkanaal van Oosterhout – Terheijden
  • Aanleg 150 kV Hoogspanningslijn van Geertruidenberg – Breda
  • Aanleg A59 Deel Linies bij Made verdwenen ( De “Jammer van Made”)
  • Aanleg Parkeerterrein A59 bij afrit Made met de intentie om een benzinepomp daar te situeren (nu afgesloten)

 • 4 maart 2015 om 00:37
  Permalink

  Petje af voor alle vrijwilligers van alle actiecomités: in 6 weken voor elkaar proberen te krijgen wat minister Kamp in 5 jaar niet lukt.
  Dat iedereen z’n eigen belangen en strategie heeft is logisch. De werkgroepen tegen elkaar opzetten d.m.v dit soort artikelen is stemmingmakerij en draagt niet bij aan een constructieve samenwerking.

 • 3 maart 2015 om 23:18
  Permalink

  Net als verschillende andere actiecomités is Alternatief 380kVNEE uit Den Hout tegen het voorgestelde A59 alternatief door Oosterhout en de Haagse Beemden.
  Wij pleiten voor het tracé zoals door minister Kamp aangedragen, ECHTER met een aanpassing bij Oosterheide: namelijk de route langs de Burg. Materlaan 200 tot 300 meter naar het zuiden verschuiven.
  Hiermee wordt het (terecht) aangedragen probleeem door het comité uit Oosterheide opgelost. Zelf hebben zij ook aangegeven voor deze oplossing te tekenen als dit haalbaar is.
  Ja, hiermee krijgt Landgoed Oosterheide het fors voor de kiezen over een strook van 100 mtr. breed en 2000 mtr. lang. Dit zal elders weer gecompenseerd moeten worden, zoals door verschillende actiegroepen ook aangegeven tijdens de presentaties in Etten Leur.
  Een dergelijk groot infrastructureel project kent geen winnaars, alleen verliezers. Het is zaak het verlies voor iedereen zoveel mogelijk te beperken.
  De actiegroep uit Den Hout stelt gezondheid van mensen wel boven natuur. Ook alle ander comités doen dit vanzelfsprekend.
  Een tracé vlak langs de A59 zorgt voor een zeer groot risico voor de volksgezondheid i.v.m. de combinatie van fijnstof en magnetische velden rondom hoogstspanningskabels.
  In Europa zijn hier al diverse onderzoeken naar gedaan met onthutsende uitslagen. In Nederland wil onder andere het RIVM en de overheid hier nog niet in mee gaan en houdt men nog steeds vast aan de normen die in 2005! vastgesteld zijn. De hoogspanningsmasten worden echter niet neergezet voor een korte termijn, maar voor minimaal 50 -60 jaar. Als Nederland over enkele jaren de betreffende onderzoeken wel serieus gaat nemen en moet onderkennen dat die problemen inderdaad optreden, is het kwaad langs de A59 al geschied. Niemand die dan de masten op komt ruimen.
  Wij willen deze problemen op voorhand voorkomen.
  Daarnaast wordt ook bij het A59 trace ook een hoop natuur doorkruist: De beschermde natuurgebieden Terheijdense Binnenpolder en de Houtse linies.
  De hoogspanningsmasten langs de A59 zullen ook veel vogelslachtoffers eisen onder de vele duizenden trekvogels die in deze gebieden hun tussenstops maken op weg naar het zuiden.

  U “de huisplanoloog” kunt dit misschien onthutsende zwakke argumenten vinden, maar tijdens de presentaties in Etten Leur afgelopen maandag bleken er toch een stuk of 5 / 6 actiegroepen dezelfde mening op na te houden.

  Verder willen wij u er op attenderen dat Den Hout al 65 jaar voorzien is van een 150kV tracé dwars over de woningen. Een aanvullend 380kV tracé zien wij dus niet zitten.

  Wij hopen u hiermee de punten van actiecomité Alternatief380kVNee wat verduidelijkt te hebben. Wij vinden het wel jammer dat u in onze presentatie van afgelopen maandag in Etten Leur schijnbaar niet mee heeft gekregen dat we wel degelijk met Oosterheide mee hebben gedacht over het zuidelijke tracé.

  Actiecomité Alternatief380kVNee (Den Hout)

 • 3 maart 2015 om 21:28
  Permalink

  Beetje wij en zij. Andere belangen, dus andere tracé voorkeuren. Niet zo gek. Op zich een zinloze discussie. Samen kijken waar gezamenlijk belang ligt is misschien nuttiger.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *