Opinie: Discussie voorscholen gaat over het DNA van Oosterhout

Voorschool

Wie de afgelopen periode de krant en Facebook volgt komt er niet onderuit. De voorscholen in de gemeente Oosterhout, dus inclusief de kerkdorpen staan op de tocht. Dat is om een meerdere redenen een thema dat stof doet opwaaien.

Feiten*

380 kinderen in de leeftijdsgroep 2,5 tot 4 jaar maken gebruik van de voorschool.
Er is sprake van een bezuiniging van € 288.000,- door de gemeente.
Er zijn nu 17 voorscholen, dat worden er mogelijk 7.

*gebaseerd op informatie gemeente en Facebookpagina Red de voorscholen van Oosterhout.

Waarde van voorscholen

Voorscholen zijn niet voor niets ingevoerd. Voor sommige kinderen (met een achterstand) is het goed al vroeg leerstof aangeboden te krijgen. Daarnaast maken ze deel uit van een groep waardoor ze sociaal vaardiger worden. Ze leggen daarbij contacten met buurt- en wijkgenootjes.

Noodzaak van voorscholen

Of de voorschool voor iedere peuter een noodzaak is, is discutabel. Er wordt onderscheid gemaakt tussen twee soorten voorscholen. Voorscholen waarbij de peuters een achterstand hebben en voorscholen die zich op het brede publiek richten. Financieel zit daar voor gemeentes echter een behoorlijk verschil in. De eerste groep voorscholen, die een VVE programma kennen, worden betaald door het rijk. De andere voorscholen worden betaald door de gemeente. Die laatste groep heeft vanuit de landelijke politiek gezien dus eigenlijk geen urgentie.

Bestaansrecht scholen

Een voorschool kent echter nog een aspect. Bij kleine dorpsscholen helpt het aantal aanmeldingen voor de voorschool mee om de basisschool zijn bestaansrecht te geven. Daarmee dragen voorscholen in een belangrijke mate bij aan het leefklimaat in de dorpen.

Discussie in Oosterhout

In Oosterhout is verzet tegen de voorgestelde bezuiniging. Het eerder genoemde initiatief op Facebook strijd voor het maximaal open houden van voorscholen. Gezien de meerwaarde van voorscholen is dat nobel. Cijfermatig klopt de analyse van B&W. Er is € 288.000,- te bezuinigen op ‘onnodige’ voorscholen voor kinderen die dat misschien niet (brood)nodig hebben. Echter de discussie raakt Oosterhout in het hart, het gaat niet alleen om geld, maar ook om het DNA van Oosterhout.

Familiestad Oosterhout

Oosterhout claimt een aantrekkelijke vestigingsplaats te zijn voor gezinnen. Dat zou dus meer moeten betekenen dan het uitgeven van dure kavels in nieuwbouwprojecten die gericht zijn op starters en jonge gezinnen. Dat betekent ook dat je de keuze kunt maken om te investeren in de toekomst van onze kinderen. De toekomst van Nederland en de toekomst van Oosterhout.

Politiek

Uiteindelijk zal de politiek moeten beslissen. Weg met de voorscholen, meegaan in het voorstel van Delta onderwijs, iets anders óf het volledig open houden van de voorscholen. Voor dat laatste wordt maandag een protest georganiseerd. Op de stoep voor het gemeentehuis.

In economische moeilijke tijden heeft de gemeenteraad de zware verantwoordelijkheid om keuzes te maken. Hoeveel is de toekomst van onze kinderen waard?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *