[NIEUWS] Positieve bijeenkomst bij Filmhuis

© Roland Rutten Photography
© Roland Rutten Photography

Op zaterdag 5 december 2015 was er een voorlichtingsbijeenkomst voor de verschillende fractievoorzitters van de Oosterhoutse politieke arena over het toekomstperspectief van het filmhuis. Er waren onder meer verschillende informatiestands in de publieksruimte en er werd een korte documentaire getoond over het eerste jaar van het zelfstandige filmhuis. Waar de vrijwilligers een paar weken terug vooral emotioneel en verrast reageerden op het nieuws dat het filmhuis zou gaan sluiten, was op 5 december de stemming onder de vrijwilligers veel positiever te noemen.

Meer tijd
Het bestuur vraagt vooral wat meer tijd van de gemeente op dingen op orde te krijgen. Hoe precies de invulling zal zijn wordt nog onderling bediscussieerd. Wel zijn er al een aantal concrete ideeën in uitvoering gebracht, zoals het organiseren van masterclasses en het openstellen van het filmhuis voor bedrijfsvergaderingen. De eerstvolgende masterclass die wordt gehouden is op 21 en 28 januari 2016. Auto-ontwerper Nils van Roij, komend uit Oosterhout en wonend in Londen, zal dan enthousiast komen vertellen over het design van specifieke auto’s; zo heeft hij onder meer de Londense taxi ontworpen. Aanmelding is hiervoor vereist.

Andere maatregelen
Naast masterclasses zullen er ook meer evenementen worden georganiseerd, in de trant van de afgelopen succesvolle Ladies Night. Het filmhuis kijkt verder hoe het aanbod beter op de Oosterhoutse bevolking kan aansluiten en zal het bestuur ook onderzoeken hoe ze meer input van onderop kunnen krijgen. Zo zal er worden gekeken hoe jongeren meer betrokken kunnen worden en is er nagedacht over het idee van een soort klankbordgroepen. Via deze maatregelen kan deze culturele instelling, die door velen als een waardevolle toevoeging wordt gezien op het pittoreske plein van de Heuvel, alsnog behouden blijven.

Tentje info bijeenkomst Filmhuis

Pablo van Gruijthuijsen

Ik wil graag mijn bijdrage leveren om Oosterhout als stad beter tot zijn recht te laten komen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *