De kas is leeg

2010
2010, ook de overheid wordt geraakt door de recessie

Het kan bijna niet anders. In tijden van recessie raakt de staatskas leeg. Ook de provinciale en gemeentelijke overheden gaan dit voelen. Oosterhout zal de komende jaren waarschijnlijk goed op de kleintjes moeten letten en het is zelfs niet ondenkbaar dat wat heilige huisjes (van cultuur, of was het plezier?) zullen moeten sneuvelen. De gemeentelijke financiën van Oosterhout kenden een aantal oplevingen in 2009. Vooral een stuk positieve rente en lage kapitaallasten zorgden voor een forse meevaller en ook de grondexploitatie bracht nog wat extra geld in de la meldt de concernrapportage. Maar de eerste tegenvallers beginnen zich ook al aan te dienen. Intergas dividend is er niet meer en het gemeentefonds stond in 2009 ook al onder druk. Je hoeft geen professor te zijn om te bedenken dat dat in 2010 niet beter zal worden.

 De opties om geen grote begrotingstekorten te krijgen zijn beperkt:

  • Bezuinigen Kaasschaaf methode (gewoon alles iets minder doen)
  • Bezuinigen Kerntakendiscussie (heroverwegen wat nu echt belangrijk is en vooral wat niet)
  • Belastingen verhogen
  • Grondexploitatie baten zien te verkrijgen
  • Onttrekkingen aan reserves

De verkiezingsprogramma’s sluiten traditioneel zware belastingverhogingen uit. Kaasschaafbezuinigingen zijn de laatste jaren overal uit de gratie dus ook in de gemeentelijke organisatie. Grondexploitatie zou vooral moeten komen van de nieuwe wijk De Contreie. (Bedrijventerreinen worden in Oosterhout altijd te goedkoop verkocht.) Er blijven kortom twee mogelijkheden over:

De kerntakendiscussie en ontrekkingen aan de reserves.

Nu is er in kerntakendiscussie structureel wat te winnen. Je snijdt nu even, wat best wel pijn doet natuurlijk, maar het duurt in ieder geval een aantal jaar voor er weer structureel teveel geld uitgegeven wordt. Met ontrekkingen aan de reserves, waar momenteel best veel te halen is doordat er geld op de plank ligt voor een Huis van Plezier, uhm Huis van Cultuur, doe ik het weer zeg ;-), blijft het probleem dat de basisorganisatie al niet gezond draait. Je zou het kunnen zien als een incidentele oplossingen.

Minder geld betekent minder kunnen doen. In het huishoudboekje werkt dat ook zo. De kerntakendiscussie is nog steeds pijnlijk, maar wel noodzakelijk. Het Huis van Cultuur niet bouwen zou van mij ook mogen. Het hele ding is namelijk een goed excuus om een dure parkeergarage erdoor te krijgen. En het is algemeen bekend dat de gemiddelde kosten van € 30.000 voor een parkeerplaats in een parkeergarage parktisch niet terug te verdienen zijn met de opbrengsten van parkeerkaartjes. En bij 200 of zelfs 400 plaatsen praat je dan toch over een “leuke” investering. Het Theater wordt niet groter, dus ook niet rendabeler. Daarnaast kun je je afvragen of de oefenaar van bijvoorbeeld H19 en de bibliotheekgasten elkaar niet bijten met Herrie vs. Stilte.

Het enige voordeel van een Huis van Cultuur op financieel vlak zou het delen van ruimtes kunnen zijn en daardoor misschien wat lagere exploitatie- en onderhoudskosten. Daarnaast zou het wellicht positief afstralen op het Santrijngebied. Maar daar is het volgens mij zo slecht nog niet.

Nu ben ik er niet voor het Huis van Cultuur niet door te laten gaan en vervolgens dat zuur verdiende geld maar in de begroting te pompen. Dat zou funest zijn omdat het geld is dat onder andere is opgebracht uit het rendement van het voormalige Intergas. Het verdient een goede investering.

De kerntakendiscussie is noodzaak, waar precies behoefte aan is en waar niet, dat laat ik aan de politieke partijen in de gemeenteraad en de gemeentelijke organisatie om uit te vechten. Maar kijk goed uit, want het zijn barre tijden!

Wosterhouter

Ik ben een echte Wosterhouter. Het is mijn stadje. Maar ik bemoei met net zo graag met de rest van de wereld!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *