Anders dan anders

Anders dan anders, zo is de tijd vanaf 9 juni dit jaar wel te kenmerken. Het is anders dan anders dat een populistische one-issue partij als de PVV meer zetels behaald dan de christendemocraten van het CDA. Het is ook anders dan anders de VVD de grootste partij is van het land, en dat met een miniem verschil. Wat helemaal anders dan anders is de gedoogconstructie.

 

Na 111 dagen was het dan zover, VVD CDA konden hun regeerakkoord presenteren, en ook samen met de PVV het gedoogakkoord. Een reden voor de ‘linkse’ oppositie om te gaan klagen over het resultaat, iets dat best te begrijpen valt. Maar toch wordt ‘rechts’ Nederland hier niet zenuwachtig van. Cijfermatig hebben ze daar ook gelijk in. Alle linksgeoriënteerde partijen bij elkaar (SP, PvdA, GroenLinks, D’66, ChristenUnie en PvdD) halen 72 zetels, terwijl het rechtse kamp er met VVD, CDA en PVV de welbekende 76 zetels haalt. De SGP is vooral conservatief en regeringsgezind. De politieke zwakte van de linkse partijen bleek al bij de begroting die het demissionaire kabinet indiende. Een begroting waar 3,2 miljard euro in bezuinigd werd. Links wilde een tegenbegroting presenteren waarin ergens anders op bezuinigd werd, alleen kwamen ze ‘maar’ tot 1,3 miljard aan bezuinigingen.

Het aanstaande kabinet Rutte-Verhagen is een trendbreuk met de afgelopen jaren. Met uitzondering van de 80 dagen van het kabinet Balkenende I heeft er altijd een linksgeoriënteerde partij deel uit gemaakt van het kabinet waardoor er concessies moesten worden gedaan en er een middenkabinet overbleef. Als dit nieuwe kabinet aantreedt krijgt Nederland een echte centrumrechtse regering. Een regering die in een moeilijke tijd ontzettend moeilijke beslissingen moet nemen. Aan de ene kant moet er geld bespaard worden om de staatsschuld in te perken en aan de andere kant moet de economie blijven draaien en moeten er zaken in het land aangepakt worden.

De manier waarop dit kabinet de problemen van de samenleving aan wil pakken wordt door iedereen anders beoordeeld, dat is ook het mooie van de democratie. Naar mijn mening zitten er een aantal mooi punten in het huidige akkoord die ons land verder kunnen helpen.

Laat ik beginnen met het onderwijs. Er wordt een eerste stap gezet richting het sociale leenstelsel. Hiermee wordt het onderwijs beter betaalbaar en wordt serieus onderwijs volgen ook aangemoedigd. Dat blijkt ook uit de maatregel om langzame studenten minder lang te bekostigen, het een jaar lang feesten tijdens de opleiding wordt ontmoedigd wat per jaar aardig wat geld scheelt.

Op het gebied van veiligheid gaan ook een aantal veranderingen optreden. Zo komt er een nationale politie, waarbij het aantal agenten uitgebreid gaat worden met 3000, waarvan 500 ‘animal cops’. Daarnaast wordt de bonnenquota voor agenten afgeschaft, het bonnen-uitschrijven-om-het-uitschrijven wordt hiermee tegengegaan, wat het imago van de politie alleen maar ten goede kan komen. Criminelen die voor de tweede keer (of vaker) de fout in gaan krijgen te maken met minimumstraffen, hierdoor kunnen ze niet een aantal taakstraffen krijgen, maar is het na de eerste keer gewoon de cel in. Gerelateerd aan veiligheid worden coffeeshops alleen toegankelijk met een ledenpas, drugstoerisme wordt hiermee tegengegaan en er is meer controle mogelijk op illegale praktijken.

Infrastructureel is het nieuwe kabinet ook het een en ander van plan. Zo komt er flink meer asfalt, worden maximumsnelheden opnieuw bekeken. Dus niet overal naar 130 zoals in sommige media bericht werd. Waar het kan wordt de snelheid verhoogd, maar waar een gevaarlijke situatie optreedt zal de snelheid omlaag gaan. Net als het gedoogkabinet is ook deze maatregel in Denemarken toegepast en daar is het aantal doden met 8 % afgenomen. Het kabinet gaat ook 500 miljoen euro meer investeren in wegen en spoor. Wat dit nieuwe kabinet dan niet gaat doen is de kilometerheffing invoeren, deze belastingmaatregel wordt onwenselijk geacht.

Er zijn ook een aantal maatregelen die de kosten voor de burger omlaag moeten brengen en de economie moeten stimuleren. Zo wordt de numerus fixus voor artsenopleidingen afgeschaft, hierdoor wordt het aanbod artsen groter en kunnen de lonen daar ook omlaag zodat de patiënt uiteindelijk goedkoper uit is. Bij de publieke omroep wordt 200 miljoen bezuinigd en het kabinet wil een fors lagere afdracht aan Europa. Ook wordt er 600 miljoen bezuinigd op Defensie en 900 miljoen op ontwikkelingssamenwerking. Om het bedrijfsleven een impuls te geven wordt er een belastingverlaging doorgevoerd zodat er geen extra personeel ontslagen hoeft te worden. Daar staat dan ook tegenover dat de maximum bonus bij een vertrekregeling op 75.000 wordt gelegd. Om kroegbazen ook een steuntje te geven in moeilijke tijden wordt het rookverbod in kleine kroegen afgeschaft.

 Waar ik mijn twijfels bij heb is het verminderen van het aantal politici. Hier lijkt mij het gezegde ‘don’t shit where you eat’ van toepassing. Je gaat door het aantal politici te verminderen de democratische controle op de bestuurders terugdringen, terwijl er genoeg voorbeelden te noemen zijn waar de volksvertegenwoordiging het dagelijkse bestuur op de vingers heeft moeten tikken.

Als laatste onderdeel komen we bij de immigratie en integratie. Hier wordt strenger op gecontroleerd, zo raken immigranten die niet serieus meedoen met de inburgeringcursus hun verblijfsvergunning kwijt. Daarnaast worden er strengere eisen gesteld aan verblijfsvergunningen en gezinsmigratie en worden boerka’s en andere gezichtsbedekkende kleding verboden. Het immigratiebeleid wordt dus strenger, maar niet onmenselijk.

Na het hele akkoord gelezen te hebben kan ik niet anders dan tot de conclusie komen dat degenen die voorspeld hadden dat buitenlanders weggepest zouden worden ongelijk hebben gekregen. Geert Wilders mag zijn uitlatingen blijven doen (en als je het niet eens bent met zijn uitlatingen mag je er beargumenteerd op blijven reageren), maar vergelijkingen met het Duitsland van Hitler zijn overtrokken en kloppen niet.

Tegenstanders van het aankomende kabinet blijven Geert Wilders wegzetten als een tiran die het liefst een hele bevolkingsgroep uit wil roeien, dat is helaas niet anders dan anders.

5 gedachten over “Anders dan anders

 • 18 oktober 2010 om 21:57
  Permalink

  Robert,

  Dat D’66 een partij is met liberale waarden zal ik niet ontkennen, dat ze steeds vaker liberaler is dan de VVD is mij ook opgevallen. Maar brengen de liberale waarden ook succes voor D’66? Tot nu toe niet, en dat is zonde want een echt liberaal kabinet had mijn voorkeur gehad. Dan waren echte hervormingen echt mogelijk geweest. Nu zit de VVD met twee conservatieve partijen in een kabinet en gaat de VVD mee omdat het kabinet rechts is en dit voor een hoop VVD-leden de ideale coalitie is. Als Paars+ was gelukt waren er misschien meer hervormingen geweest, maar waarschijnlijk niet in lijn met de liberale ideologie. Hopelijk gaat Pechtold constructief oppositie voeren en krijgen we over vier jaar een liberaal kabinet.

  Dat de NHTV de salarissen van haar bestuur binnen de perken houdt is iets om toe te juichen. Bestuurders die voor een normaal bedrag hun werk goed doen mogen een compliment krijgen. Misschien gaat de hoogte van het salaris van het bestuur wel een factor worden bij de keuze van een hogeschool. Op die manier heb je concurrentie en marktwerking toch een herbezinning van de salarissen in de (semi)publieke sector.

  Ten slotte Wilders, het blijft een apart mannetje. Bolkestein betoogde afgelopen zondag bij Buitenhof dat Wilders door uit de VVD te stappen geisoleerd raakte en daarom is geradicaliseerd. Dan vind ik het logisch om hem uit dat isolement te halen, dan krijgt hij misschien wat meer realiteitszin mee. Kijk maar naar zijn speeches in New York en Berlijn, een stuk gematigder dan al zijn tirades daarvoor.

 • 18 oktober 2010 om 20:18
  Permalink

  Ralph,

  Hoe verder de VVD naar rechts opschuift, des te linkser de rest wordt in hun ogen. Toch is D’66 nog altijd een partij die uitgaat van liberale waarden. Waarden die de VVD langzaam aan heeft opgegeven in haar flirt met de neo-conservatieven.

  Ik heb niet beweerd dat NHTV de beste HBO is. Benchmarks gaan nog altijd per opleiding, en daar heeft ook de NHTV een paar zwakke broertjes tussen zitten. Punt is wel dat het geld gehaald moet worden waar het is. Dat betekent niet dat je € 2000,- bij bijstandsgezinnen moet wegpakken.

  Theoretisch is keuzevrijheid in de horeca leuk, maar de angst om klanten te verliezen zal veel kleine cafés toch doen besluiten om roken toe te staan. Op zich van de zotten dat een kleine meerderheid hun terreur ten koste laten gaan van de overgrote meerderheid die de smerigheid en schadelijkheid van roken onderkennen.

  Ik had graag gezien dat Rutte jouw aangegeven veranderingsdrang die Nederland heeft, ook echt had doorgevoerd. Maar hervormingen zijn toch echt achterwege gebleven. Arbeidmarkt summier, klimatologisch niets, woningmarkt niets, zorg summier. Ik heb sterk het idee dat iedere partij zijn stokpaardjes heeft proberen veilig te stellen, waardoor elke visie ontbreekt.

  Wilders zet met zijn retoriek anderhalf miljard gelovigen buitenspel. Het feit dat hij de Islam als ideologie ziet doet niets af aan de overeenkomst. Meneer kiest ook deze ingang om strafrechtelijke vervolging te ontlopen.

  En of het inkapselen van Wilders effect oplevert? Vraag dat aan Hindenburg en Chaimberlain.

 • 11 oktober 2010 om 15:47
  Permalink

  Robert,

  Mijn bewering dat er de afgelopen jaren altijd een linksgeorienteerde partij in het kabinet heeft gezeten richt zich op de laatste 15 jaar, natuurlijk is het daarvoor wel vaker voorgekomen dat ‘centrumrechts’ een meerderheid had.

  Jij stelt daarnaast dat D’66 centrumrechts zou zijn, dit is achterhaald en stamt nog uit de tijd van Boris Dittrich. Onder Alexander Pechtold is D’66 uitgegroeid tot een splinterpartij van GroenLinks die naar mijn persoonlijke mening alleen nog maar bestaat zodat GroenLinks en PvdA kunnen roepen dat de VVD niet de enige rechtse partij zou zijn in Paars+. Een fusie tussen GroenLinks en D’66 zou goed zijn voor de politiek omdat er dan een serieuse factor ontstaat in de landelijke politiek.

  Dan terug naar de partijen die deelnemen aan het kabinet. Jouw bewering dat Wilders linkser is dan een liberaal wil toegeven klopt (ik geef het bij deze wel toe ;-)), maar de keuze is met het oog op de toekomst van de VVD wel te begrijpen. Ondanks dat Wilders economisch erg links is, haalt hij wel veel stemmen weg bij de VVD en dus zal de VVD een stuk mee moeten met de PVV. Of dat het beste is voor het land is een tweede..

  Vervolgens de inhoud van het akkoord. Nederland is altijd al het land geweest dat anders dan anders wil zijn. Waar iedereen zich vroeger keurig gedroeg als katholiek en naar de spaanse koningen luisterde, stond Nederland op en vocht zich vrij. Nederlanders zijn namelijk niet het type mensen dat zich graag de wil op laat leggen. Dat blijkt ook weer uit het rookverbod, Nederlanders willen niet van bovenaf gestuurd worden maar zelf keuzevrijheid hebben. Als ik namelijk niets met religie heb ga ik ook niet naar een kerk, die keuze heb ik. Het zou wel goed zijn om kroegbazen een juridische grond te geven om zelf te kiezen of ze rokers binnen willen hebben of niet, zo kan zowel de kroegbaas als de niet-roker zelf kiezen waar hij of zij heen gaat.

  Zoals ik in mijn artikel al schreef wordt er door dit kabinet een eerste stap gezet naar het sociale leenstelsel, de studiefinanciering blijft voorlopig inderdaad nog bestaan. Jouw opmerking dat de NHTV (als enige met een CvB onder de Balkenende-norm) als beste hogeschool uit de bus komt is afgelopen week door Elsevier gekraakt. Avans Hogeschool en de Hogeschool Zeeland zijn namelijk de beste hogescholen van Nederland.

  Ten slotte nog even over Wilders. Het grote verschil tussen Wilders en Hitler en hun opmerkingen is dat Hitler de joden vanwege hun geloof aanviel, terwijl Wilders de islamitische ideologie aanpakt. Dit komt meer overeen met de Koude Oorlog waar het Westen de SovjetUnie in een kwaad daglicht stelde.

  Je stelt ook dat Hitler net als Wilders democratisch gekozen is. Wil je voorkomen dat Wilders over een aantal jaar de grootste partij wordt (en misschien wel alleen een meerderheid behaald) moet je hem nu al de macht in trekken. Daarvoor moet je als andere politieke partij lef hebben omdat het afbreuk doet aan je eigen imago. Wat mij betreft is Rutte dus geen bangerik, maar een van de weinigen die Wilders echt aan durft te pakken.

 • 9 oktober 2010 om 23:18
  Permalink

  Ralph,

  Allereerst een stevige correctie op je bewering dat Nederland altijd door minimaal 1 linksgeorienteerde partij is bestuurd. De kabinetten sinds de oorlog waar geen ‘linkse’ partijen in zaten zijn: Beel II, De Quay, Marijnen, Zijlstra, De Jong, Biesheuvel II, Van Agt I & III, Lubbers I & II, Balkenende I, II en III. Tezamen goed voor 27,5 jaar. Kortom je bewering is ONJUIST.

  Nederland is het land geweest van het politieke midden. Deze middenkoers heeft ons land de laatste 60 jaar geen windeieren gelegd. De combinatie van afwisselend Liberte (liberalisme), Egalite (sociaal-democratie) en fraternite (Christen-democratie) heeft Nederland tot het land gemaakt wat het nu is, en waar we internationaal ook aanzien mee hebben gekregen (Poldermodel).

  Paars+ zou een middenkabinet hebben betekent, aangezien D’66 zich altijd nog centrum-rechts in het spectrum bevind. Dat je in je kabinets-opties enkel hebt gekeken naar links-rechts valt me dan ook tegen. Had Rutte echte hervormingen willen plegen (arbeidsmarkt, onderwijs, woningmarkt, klimaat) dan was dit ook het beste alternatief geweest voor hem, al zou het niet mijn favoriet zijn. Het zou wel recht hebben gedaan aan de uitslag. Paars+ kan bogen op 83 zetels, Rutte I leunt op 76 zetels, en slechts 49,6% van het electoraat.

  Het feit dat Rutte heeft gekozen voor een ultra-rechtse variant is vooral te herleiden uit machtspolitieke redenen. Sociaal-economisch lijkt de PVV namelijk verdacht veel op de SP, een partij waar de VVD normaal NOOIT mee zou samenwerken. Op dat vlak is Wilders linkser dan-ie wellicht wil toegeven.

  Het vertaalt zich in een raar regeerakkoord. Het kabinet heeft geen enkele visie neergelegd voor de komende jaren. Het is een verzameling van standpuntjes, samengeraapt zodat elke partij trots aan de achterban de buit kan tonen. Allemaal leuk en aardig maar het brengt het land geen steek verder. Je bent in je toelichting op het akkoord nogal bezig met cherry picking. En zelfs die zijn arbitrair. Ik zal er een paar noemen.

  Het rookverbod is gelanceerd vanuit een verkeerd perspectief, maar is wel goed voor de volksgezondheid. De economische winst van afschaffing kan meer dan volledig wegstrepen tegen de extra medische kosten. Sowieso raar dat we het enige land in heel Europa zijn dat moeilijk over doet over het rookverbod. Het is te vergelijken met religie: Leuk dat je het doet, maar val anderen er niet hinderlijk mee lastig.

  De investering in wegen leidt niet tot file-afname. Investering in spoor is wel toe te juichen, al had ik ook graag maatregelen gezien die betreffen op het busvervoer. Strengere eisen en voorwaarden voor bedrijven als Conexxion en Veolia, om de kaalslag in de sector tegen te gaan.

  De studiefinanciering wordt GEEN sociale lening! De eerste drie jaar blijft de basisbeurs, al is dit wel een jaar korten dan eerst. De looptijd van de basisbeurs is nu korter dan een opleiding normaal gesproken duurt, wat betekent dat er minimaal een jaar geleend moet worden. Dit kan zeer drempelverhogend werken voor studenten uit armere gezinnen. Voor studenten die een master willen volgen idem dito. Nu is daar WEL sprake van een sociaal leenstelsel, maar toch kan de maatregel moeilijk worden gerijmd met de doelstelling van Nederland om een kennis-economie te zijn. Wil je toch geld hebben voor investeringen, kijk dan eens kritisch naar het vet van de onderwijs-intellingen. Teveel bureaucratie en te veel nutteloze afdelingen. En te hoge CvB-salarissen. De enige school waar het CvB onder de Balkenende-norm verdient, NHTV te Breda, staat steevast bovenaan bij benchmarks (kwaliteitsvergelijking met andere scholen).

  Dan tot slot het onderwerp Wilders, aangezien u op mijn eerdere artikel doelde. De uitlatingen van Wilders vertonen angstig veel gelijkenissen met de retoriek waarmee in de jaren 30 de joden werden aangevallen. Ook zijn minachting naar andersdenkenden is beangstigend. Het is een forse vergelijking, maar de bronnen waar ik naartoe verwijs geven legitimatie deze vergelijking te trekken. Het feit dat Wilders het niet direct over moslims heeft maar enkel de Islam, is een juridisch trucje om strafvervolging te voorkomen. Dat deze vergelijking de democratie in Nederland niet goed weergeeft is quatsch; Hitler is immers ook democratisch gekozen. Het feit dat Rutte zo’n extremist verkiest boven de Paars+ optie geeft ook aan hoezeer Rutte machtspolitiek boven inhoud heeft verkozen. Om met een beetje ironie te eindigen: Rutte is een bangerik

 • Pingback: Tweets die vermelden OokvanWosterhout.nl › Anders dan anders -- Topsy.com

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *