Opinie: Gezocht: betaalbare woning

In heel Nederland is de afgelopen maanden een maatschappelijke discussie gevoerd over de woningmarkt en de problemen daar daarbij spelen. De grote lijnen als hypotheekrenteaftrek en huurtoeslag zijn op lokaal niveau niet te regelen, maar de gemeente speelt wel degelijk een rol met betrekking tot de volkshuisvesting. Alleen Oosterhout lijkt hier niet aan mee te doen…

Sinds 1 januari van dit jaar zijn er twee dingen gebeurd die veel invloed hebben op de woningmarkt. Allereerst is de zogenaamde staatssteunregeling voor woningcorporaties in Nederland ingegaan. Dat wil zeggen dat woningcorporaties maar maximaal 10% van hun woningaanbod mogen verhuren aan huishoudens met een inkomen boven de 33.000 euro. De resterende 90% moet dus verhuurd worden aan mensen met een inkomen lager dan 33.000 euro. Dit is het resultaat van een vraag van de Nederlandse regering aan Europa. Particuliere aanbieders van huurwoningen waren namelijk van mening dat woningcorporaties met behulp van staatssteun oneerlijke concurrentie voerden op de woningmarkt. Dit is nu gecorrigeerd.

Het bedrag van 33.000 is gebaseerd op de oude ziekenfondsgrens. Het probleem is dat deze grens niet gecorrigeerd is met de inflatie in de afgelopen jaren. Als dat wel het geval was geweest dan had de grens op 36.700 euro gelegen.

Naast deze regeling is er ook bij de hypotheken wat veranderd. Waar banken vroeger nog een hypotheek aan gingen ter hoogte van 7 maal het jaarsalaris, is dit sinds dit jaar teruggebracht tot 4 maal het salaris.

Beide regelingen gecombineerd zorgen voor een flinke verslechtering van de woningmarkt voor met name starters. Een huishouden met een inkomen van bijvoorbeeld 35.000 euro per jaar kan alleen terecht in de (duurdere) particuliere huur, of kan een huis kopen van maximaal (4X 35.000) 140.000. In deze tijd heb je voor dat bedrag maar een beperkte keuze in woningen.

Deze beide regelingen zijn beide bij de gemeente bekend, maar vervolgens wordt daar niets mee gedaan. De gemeente kan maatregelen nemen om starters te ondersteunen, maar het blijft angstvallig stil op het Slotjesveld. Ik wil de Oosterhoutse politiek b ij deze dan ook oproepen om niet alleen maar nieuwe bouwplannen te presenteren, maar ook er voor te gaan zorgen dat mensen die woningen ook kunnen huren of kopen.

Nu maakt de gemeente in Slotjes-Midden al gebruik van MGE (Maatschappelijk Gebonden Eigendom) en dat zou ook in andere wijken toegepast kunnen worden. MGE wil zeggen dat starters een woning met 20% korting kopen van Thuisvester en als zij gaan verhuizen hun woning ook weer aan Thuisvester terugverkopen zodat de woningen beschikbaar blijven voor starters. MGE is ook toe te passen door de starter korting te geven op de aankoop en de meerwaarde bij verkoop te splitsen (stel je koopt het huis voor 100.000 en verkoopt het voor 150.000, dan krijgt zowel verkoper als de gemeente 25.000).

Verder zijn starterleningen een serieuze optie, dit kan eventueel uit reserves gedekt worden. Een starter kan een lening aanvragen en de gemeente kan een lage (of misschien zelfs wel geen) rente vragen.

Naast de starterleningen moet er door de politiek ook een discussie gevoerd worden over hoe om te gaan met die huishoudens die geen starters zijn maar toch met hun inkomen tussen de 33.000 en ongeveer 45.000 euro zitten. Dit zijn mensen die grote kans hebben om met te hoge woonlasten geconfronteerd te worden als er voor hen geen passende woningen komen. Het zou goed zijn als de politiek dit item op zou pakken en dat het college met Thuisvester om de tafel gaat om deze problematiek aan te pakken.

Oosterhoutse politiek, kom in actie en zorg dat de woningen die jullie plannen ook verkocht en verhuurd kunnen worden! Mochten lezers andere manieren weten om de woningmarkt te stimuleren ( en dan niet aankomen met hypotheekrenteaftrek en huurtoeslag) dan zijn jullie initiatieven van harte welkom. Misschien kan de politiek ze wel gebruiken!

5 gedachten over “Opinie: Gezocht: betaalbare woning

 • 2 maart 2011 om 18:50
  Permalink

  @ van der Zanden
  Als ‘hadden en konden’ er zijn, zijn ‘hebben en kunnen’ al geweest!

 • 2 maart 2011 om 14:53
  Permalink

  Beste W-J,

  Dit valt me nu toch van je tegen. Wellicht is het de campagnekoorts die heerst, maar om nu te gaan zeuren dat Paars-Plus andere keuzes zou hebben gemaakt is mosterd na de maaltijd.

  Laten we nu vooruit kijken en creatief om te gaan met de ruimte die er ligt. Juist van een partij als GroenLinks die altijd roept ‘zin in de toekomst’ te hebben mag je vooruitkijken verwachten en actief aan de slag te gaan.

 • 1 maart 2011 om 22:32
  Permalink

  Beste W-J,

  Ik gaf al aan dat er niet te verwachten is dat er de komende jaren iets gaat veranderen in de hypotheekrenteaftrek en de huurtoeslag.

  Maar dat wil niet zeggen dat de gemeente niets hoeft te doen. Ook al zijn het in jouw woorden druppels op een gloeiende plaat, dan nog maakt gemeentelijk beleid het verschil voor die mensen die daardoor een woning kunnen betalen.

  Juist met al de bouwplannen van de gemeente Oosterhout moet er ook gekeken worden naar hoe die woningen te vullen!

  Met wat creativiteit kunnen er best maatregelen gevonden worden die lokaal de woningmarkt stimuleren.

 • 1 maart 2011 om 20:00
  Permalink

  De invloed van de gemeentelijke politiek is beperkt. Wij kunnen de problemen op de woningmarkt uiteindelijk niet oplossen. Daarvoor zal toch gekeken moeten worden naar waar het werkelijk fout zit. En dan komt dus toch de hypotheekrenteaftrek om de hoek kijken. Wanneer deze niet aangepakt wordt, zullen plaatselijke maatregelen toch vooral een druppel op de bekende gloeiende plaat blijven.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *