Column: We stemmen gewoon nog een keer opnieuw

Op dinsdag 5 juli a.s. zal de gemeenteraad opnieuw moeten stemmen over het bestemmingsplan Beneluxweg-Zuid. De kern van dit bestemmingsplan is het toestaan van de bouw van een nieuw kantoor van Oranjewoud op een zichtlocatie langs de A27. De officiële reden van het opnieuw stemmen over dit bestemmingsplan is dat er sprake is van nieuwe informatie. De inofficiële reden is, dat het College verwacht dat een tweetal raadsleden, de heren De Laat en Cicek, nu wel aanwezig zijn. Tijdens de vergadering van april 2011 toen dit bestemmingsplan met 15 tegen en 14 voor verworpen werd, waren beide heren niet bij de raadsvergadering. Het College verwacht dat beide raadsleden waarschijnlijk wel voor zullen stemmen en probeert het daarom nog eens een keer opnieuw. Gewoon eens kijken of er nu wel de “goede” uitkomst uit komt. 

Deze manier van politiek bedrijven biedt mogelijkheden. Neem bijvoorbeeld allerlei besluiten die genomen zijn met de stemmen van de coalitie voor en de oppositie tegen. Er hoeft maar wat nieuwe informatie te zijn die b.v. (een deel van) de PVDA fractie van mening doet veranderen en er is ineens een nieuwe meerderheid. Bestuurlijk is het natuurlijk uitermate vreemd om gewoon weer opnieuw over hetzelfde voorstel te stemmen, maar de (een deel van ) de coalitie doet dit ook gewoon. Een drietal onderwerpen is hier als eerste geschikt voor:

1. De buurthuizen

In de vergadering van 20 april heeft de gemeenteraad besloten om drie buurthuizen te sluiten en alle verenigingen die van de buurthuizen gebruik maken op straat te zetten. Sinds die datum is er sprake van veel nieuwe informatie. Zo staat nu zwart op wit dat de Ronde van de Molen, die altijd gehouden wordt in de Wijk Slotjes, niet meer door zal gaan als buurthuis Heidehof dicht gaat. Daarnaast hebben verschillende beheerders van buurthuizen laten weten er aan het eind van het jaar mee te stoppen. Iets wat tijdens de raadsvergadering nog niet duidelijk was. Misschien komt de PVDA fractie wel tot inkeer en vindt ze dat de buurthuizen gewoon open moeten blijven en de verenigingen erin moeten blijven. Opnieuw stemmen dus.

2. De regionale samenwerking West-Brabant

Sinds dit jaar werkt de gemeente Oosterhout met 18 andere gemeenten uit West-Brabant samen in de Regionale Samenwerking West-Brabant. Als individuele gemeente heb je echter weinig in te brengen. Het is in het verleden al vaak voorgekomen dat opmerkingen van individuele gemeentes over bijvoorbeeld een regionale visie gewoon ter zijde zijn geschoven. Toen deze gemeenschappelijke regeling eind vorig jaar door de gemeenteraad van Oosterhout is aangegaan, heeft de heer Wijers van de VVD een stevige mail rondgestuurd aan alle raadsleden om hier toch vooral maar niet mee in te stemmen. In de raadsvergadering maakte de heer Wijers een draai van 180 graden en ging toch akkoord. Er is nieuwe informatie over het functioneren van deze regionale samenwerking. Opnieuw stemmen dus. Nog wel in de raadsvergadering van 5 juli, want dat is de laatste waar de heer Wijers aanwezig is.

3. De Oosterhoutse wethouders

In april 2010 zijn voor een periode van vier jaar de nieuwe wethouders benoemd. Het proces om tot een kandidaat te komen ging niet bij elke partij even eenvoudig. Er is nu veel nieuwe informatie bekend over het dagelijks functioneren van de wethouders. Bovendien is de PVDA fractie van samenstelling veranderd. Gewoon nog een keertje stemmen en wie weet is  dan ineens een heel ander iemand wethouder.

2 gedachten over “Column: We stemmen gewoon nog een keer opnieuw

 • 13 juli 2011 om 14:10
  Permalink

  19 april is er door de Raad van Oosterhout tegen het bestemmingsplan gestemd, met 15 – 14. Tevens is er tegelijkertijd door een grote meerderheid van de Raad een motie aangenomen, om te bouwen op Kavel 3, naast de moskee. Het resterende gebied, van het landschappelijk en cultuurhistorisch waardevolle natuurgebied, te bestemmen als groen.
  Tot zover. Dan komt er een “heroverweging”, na een psychologische oorlogvoering, van de kant van Oranjewoud, en adviseurs vastgoed.
  Het vernieuwde plan, is volkomen het omgekeerde wat voordien door de raad aangenomen is. Na een besluit waar meer dan een jaar over is nagedacht, volgt een korte periode, waarbij de wind blijkbaar vanuit een hele andere kant waait. 5 juli. Enkele raadsleden zijn volkomen van het padje, oftewel het spoor bijster.
  Een partij met notabene de Democratie in hun blazoen, d66, gaat overstag, en verliest hun democratisch gehalte, hun democratische ziel hebben ze aan de wilgen gehangen, hun liedje is wat mij betreft…verklonken.
  De fractieleider van de PVDA houdt een warrig verhaal over de kool en de geit, maar hij vertelt er niet bij dat hij uiteindelijk de wolf in schaapskleren is. Hij laat de kool door de geit opeten en verscheurt daarna het mekkerende geitje, na haar eerst gewurgd te hebben met een rode das.
  Tot zover.
  Nu naar de grond van de zaak. Elk raadslid, ongeacht van de coalitie of van de oppositie, had zijn democratische ziel moeten tonen, als licht moeten laten stralen in dit duister gehannes. Klaarheid. En dat is niet gebeurd, een gevoel van machteloosheid, heerst, bij een democratisch proberend denkende burger. Alles is uitgemond in een ordinair straatgevecht. Iedereen loopt blauwe plekken op, en felicitaties voor fair play zijn absoluut niet aan de orde.
  De democratie loopt averij op, ze verdwaalt in een doodlopend straatje, verwordt tot “dielen en wielen” en dat loopt vaak slecht af. De eerlijk rationeel mee willen denkende burger wordt het onmogelijk gemaakt, trots te kunnen/mogen zijn op zijn gemeentebestuur, en dat stemt menigeen zeer droef.

 • 14 juni 2011 om 13:20
  Permalink

  Beste Willem-Jan, het hoeft zo ingewikkeld niet te zijn. Dit college, en een deel van de gemeenteraad, hebben hun akte van onvermogen ruimschoots verdient.
  Dus gewoon nieuwe gemeenteraadverkiezingen uitschrijven en de problemen lossen op als geld in de knip van Jan Peters!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *