Satire: Oosterhout maakt plannen industriegebied Ooststad bekend

Ooststad

Reeds jaren geleden werd het laatste zeshoekige metertje grond van industrieterrein Weststad verkocht. Reden om nieuwe mogelijkheden te onderzoeken om de gemeentekas te spekken moeten B&W gedacht hebben. Industrieterrein Ooststad komt te liggen op de plaats waar nu kerkdorp Oosteind te vinden is. Vanwege de leegloop van kerkdorpen en het verdwijnen van agrarische bedrijven ontstaat er echter steeds meer ruimte. Tegelijkertijd is er in Nederland een grote behoefte aan industriegronden van de nieuwe en zwaarste milieucategorie VII.

Door het grote verzet dat het totaal van de kaart vegen van een kerkdorp tot gevolg zou hebben werd besloten dit onderzoek onder strikte geheimhouding uit te voeren. Industriegebied Ooststad behelst een megalomaan plan dat naast de reeds geplande uitbreiding Everdenberg Oost en de studies naar verbreding van A27, aanpassing van Heistraat en de aanleg van een spoorlijn, nog veel meer zal betekenen voor Oosterhout. Het oppervlakte industrieterrein verdubbelt plotsklaps en het aantal agrariërs wordt verminderd met 113%.

“Het nieuwe industriegebied bouwt de brug die het kabinet zo graag ziet richting de fusies van gemeenten. Dongen wordt hiermee niet meer dan een povere buitenwijk van Oosterhout stad.” Aldus de voorzitter van het college van BNW. De Oosterhoutse wethouders slaan hun slag: wethouder Willemsen krijgt zijn geliefde economische groei. Wethouders Peeters krijgt de mogelijkheid zijn begroting te dichten. Tegelijkertijd krijgt Wethouder Janse de kans om mensen uit de WMO én aan het werk te krijgen. Wethouder Bode tot slot gaat de tamboerstok over nog meer culturele instellingen zwaaien. Immers met zoveel inkomsten kan de subsidiemachine weer ongecontroleerd aan.

Binnen het plan past ook de aanleg van een spoorlijn, de zo gewenste transportverbinding van enkele gemeenteraadsleden. Het slechte nieuws is dat op de lijn, die straks rechtstreeks aantakt op de betuwelijn bij Gorinchem, geen enkele passagierstrein zal rijden.  Tevens wordt de Heistraat daadwerkelijk verlegt. Doordat het dorp Oosteind totaal van de kaart wordt geveegd zal er ook geen overlast van de weg meer zijn voor omwonenden. De inwoners van Oosteind krijgen eind deze maand de onteigeningsbrief en worden vervolgens verzocht zo spoedig mogelijk een arbeiderswoning in de stadsdorp Dongen te betrekken. De A27 zal verbreed worden van 2×2 naar 7×2 rijstroken om het toenemende vrachtwagenverkeer plaats te bieden. Dit om wraak te nemen op de milieuclubs die eerder enkele raadsleden van de wijs brachten waardoor de gemeente Oosterhout 1 miljoen euro mis liep.

De plannen zijn reeds in het geniep beklonken met ondermeer de provinciale en nationale overheden. Door handige trucs toe te passen is bemoeienis van de Europese unie uitgesloten. Ook een gang naar de Raad van State is geblokkeerd.

Ik heb overigens begrepen dat het bestuur van het Parkfeest me niet zo aardig meer vindt. Dus voor hen een gratis tip: Ga langs bij de nieuwe bedrijven en vraag om sponsoring!

Een gedachte over “Satire: Oosterhout maakt plannen industriegebied Ooststad bekend

  • 4 juni 2013 om 21:57
    Permalink

    Mooi Stuk.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *