[NIEUWS] Oosterhout boos om 380 kV hoogspanningsmasten

© Ook van Wosterhout

Als het even tegenzit wordt er een 380 kV lijn langs de zuidkant van Oosterhout gebouwd. De gevolgen van zo’n hoogspanningstraject zijn nogal groot. Er is inmiddels een behoorlijk verzet gevormd tegen het hoogspanningstraject. Hier lees je waarom.

Waarom een nieuw 380 kV traject?

We gebruiken steeds meer stroom. De huidige verbinding tussen Borssele en Tilburg loopt via Geertruidenberg. Dit tracé kan de gevraagde hoeveelheid energie niet meer aan. Daarop is besloten een verkenning te doen naar een nieuw tracé.

In eerste instantie is gekeken of het mogelijk is om de nieuwe verbinding naast de huidige te leggen. Als op een dergelijk traject de verbinding beschadigd raakt is er geen back-up. Dat was voor de Raad van State de voornaamste reden om het ingediende plan af te keuren.

Vervolgens is een ander tracé onderzocht, dat Oosterhout aan de noordkant zou passeren. Hierbij zou één boerderij wellicht verplaatst moeten worden, maar verder leken er geen consequenties te zijn. Recent is echter besloten te kiezen voor een zuidelijker tracé, dat Oosterhout-Zuid zeer kort nadert. Gezien de verschillende onderzoeken een zeer ongewenste ontwikkeling.

Het nieuwe hoogspanningstracé.
Het nieuwe hoogspanningstracé.

Effect op Oosterhout

De hoogspanningslijn loopt onder de Vrachelse Heide langs, vervolgens langs de Materlaan en passeert daarbij ook de Oosterhoutse Golfclub en Camping Het Haasje. De impact op Oosterhout is daarmee groot. Vanuit het hart van de hoogspanningslijn moet 90 meter aangehouden worden   aan weerszijden tot woningen en andere bebouwing. Veel huishoudens liggen zeer dicht op het nieuwe tracé, maar bijvoorbeeld ook basisschool De Menorah. De route is op deze kaart te bekijken. In ruimtelijke zin heeft de komst van dit tracé invloed op het landschapspark Oosterhout-Breda.

Veiligheidsissues

Naar het effect van hoogspanningsmasten is al veel onderzoek gedaan. In veel gevallen geeft het RIVM aan geen aantoonbaar bewijs te hebben om een verband te leggen tussen ziekte en hoogspanningstrajecten. Toch ervaren direct aanwonenenden regelmatig lichamelijke klachten en lijkt er een verhoogde kans op kinderleukemie te zijn. Ook elektrische apparatuur en draadloze verbindingen lijken wat minder stabiel te zijn.

Protest
Protest

Met de verwachte effecten in het achterhoofd ontstaat er een protest in Oosterheide. Er zijn veel onzekerheden over de gezondheidseffecten. De masten vormen ook een doorn in het oog als het om uitzicht gaat.  De politiek roept daarbij op om samen op te trekken in de inspraakprocedure. Samen met andere gemeenten is de Gemeente Oosterhout al bezig om een gezamenlijk strijdplan te maken. Hart van Nederland zal ook aandacht aan de kwestie besteden. Daarmee grijpen bewoners en Gemeente Oosterhout een podium om hun bezorgdheid te kunnen overbrengen.

10 gedachten over “[NIEUWS] Oosterhout boos om 380 kV hoogspanningsmasten

 • 18 mei 2015 om 19:36
  Permalink

  Ik wil even aangeven dat ik 37 jaar vlakbij een 380 kv-lijn gewoond heb. In 2009 ben ik erachter gekomen dat wij in de specifieke magneetveldzone woonden. Ik heb inmiddels iedereen van ons gezin aan de gevolgen van kanker kunnen begraven. Zelfs de laatste hond heb ik moeten laten inslapen omdat die onder de tumoren zat en zelfs bijna blind was. Zelf ben ik al van 1984 aan het dokteren. Ik ben inmiddels twee keer verhuisd. Pas in mijn huidige woning ben ik erachter gekomen dat bovenstaande lijn grote hoeveelheden positieve ionen in de lucht brengt en je hebt ongeveer evenveel negatieve ionen nodig om goed te kunnen leven. De zon zorgt voor negatieve ionen, echter in de herfst en winter is dat onvoldoende om tegenwicht te bieden aan dat geweld van zo’n lijn. Als je te lang een teveel aan positieve ionen inademt kun je o.a. een gebrek krijgen aan serotonine (een zeer belangrijke neurotransmitter) met uiteindelijk o.a. een depressie. Dit verklaart ook waarom mensen zich in de donkere tijden van het jaar zelfmoord plegen. Verder veroorzaken 380 kv-lijnen laagfrequent geluid dat meer dan 30 km. ver hoorbaar is. Van dit geluid kun je helemaal gestoord worden.
  Op advies van mijnheer Cees de Jong van Tennet heb ik destijds onze woning verkocht tegen een veel te lage prijs. Op zijn advies heb ik Tennet aansprakelijk gesteld. Echter bijna alle taxateurs (6 stuks), advocaten (3 stuks) zijn in mijn ogen omgekocht door Tennet. Uiteindelijk heb ik na 4 jaren procederen nul schadevergoeding gekregen. Hoe corrupt kan een overheidsbedrijf zijn? Kijk naar de NS bij de aanbesteding van het openbaar vervoer in Limburg, ook een overheidsbedrijf.

 • 24 september 2014 om 10:46
  Permalink

  Het prachtige recreatie en natuurgebied de Vierde Bergboezem lijkt in dit absurde plan te worden doorkruisd door deze 380KV kabels en masten. Dit kan nooit de bedoeling Zijn. Er is een beter maar iets duurder alternatief maar nu lijkt men te kiezen voor nog meer verschillende landschapsdoorkruisende hoogspanningslijnen zonder rekening te houden met natuurliefhebbers en omwonenden. Men gaat bij de bepaling van gevoelige objecten uit van een 80 meter zone terwijl de inductie tot 200 meter merkbaar is. Honderden gezinnen worden de dupe en de prachtige Vierde Bergboezem zal ernstig worden aangetast door de aanwezigheid van de kabels en masten. We kunnen en moeten de roverheid stoppen om dit plan door te laten gaan. Er zijn belangrijkere dingen dan bezuinigen

 • 15 september 2014 om 12:25
  Permalink

  Als de gemeente Oosterhout dat accepteer, ik en mijn gezin zal van morgen naar andere gemeente inschrijven om te verhuizen, mischien de hoogspanningmasten zjn beter dan de mensen voor de gemeente Oosterhout.

 • 11 september 2014 om 18:30
  Permalink

  Ik heb onlang een ijsvogel gespot bij de Anton Pieck poel. Valt het landgoed Oosterheide niet onder de Natuuurbeschermingswet?
  Zie uitleg op de site van de vogelbescherming.nl:
  Speciaal aangewezen diersoorten en habitattypen
  De Natuurbeschermingswet is gericht op het behoud van een aantal habitattypen en leefgebieden van een aantal aangewezen diersoorten. Eén van die soorten is de ijsvogel. Voor ijsvogels zijn beschermde natuurgebieden aangewezen, zoals de Biesbosch. Het is verboden om handelingen te verrichten of plannen te ontwikkelen die de natuurwaarden zouden kunnen schaden die juist zo belangrijk zijn voor ijsvogels. Om toch schadelijke handelingen te kunnen verrichten moet een vergunning aangevraagd worden. Deze wordt alleen in uitzonderingssituaties verleend.

 • 11 september 2014 om 16:47
  Permalink

  Als u het kaartje bekijkt ziet u dat vanuit Bergen op Zoom via Woensdrecht (vliegbasis) langs onze zuidergrens naar vliegbasis Rijen een veel kortere route kan, maarja de vliegbasis hebben veel macht en de woningbezitters die hebben niets te vertellen in onze democratie!!

 • 7 september 2014 om 16:09
  Permalink

  Zowel milieu als ethisch op deze fraaie plek niet verantwoord (plus bedreiging van de de gezondheid)

 • 4 september 2014 om 22:31
  Permalink

  Hoogspanning is altijd al een gezondheidsprobleem geweest, maar net als UMTS wordt het er gewoon doorheen gedrukt. De windmolens veroorzaken een lage brom. Dat kan ook vervelend zijn voor omwonenden. Het zakelijke aspect gaat voor. De lage 50Hz is schadelijk voor hartafwijkingen. De elektrische velden rondom een van de draad werken in op onze eigen velden. Een mens bestaat voor 70% uit water. Laat de kraan lopen en zet er een magneet naast. Het water kiest een andere route. Velden hebben wel degelijk invloed op ons, of deze nu van electriciteitsnetten of GSM/DECT/UMTS/etc. afkomen. Onze spieren reageren nu eenmaal op elektriciteit. Onze hersenen sturen minuscule elektrische pulsen aan. Dat kan makkelijk worden beïnvloed bij langdurige aanwezigheid.
  Wonen vlakbij een mast kan nooit goed zijn voor gezondheid. UMTS is nog een stapje erger. Het is zo vaak beschreven en zovaak van tafel geveegd met de woorden dat het bewijs niet dekkend is of dat ze het niet voldoende bewijs vinden. Hoeveel nieuwetijds kinderen moeten er nog geboren worden, hoeveel mensen met afwijkingen. slaapt de hele wereld ? Leg zo’n leiding nou gewoon ver van de stad weg, waar niemand last van heeft. En zeker niet langs een camping, woongebied of school waar opgroeiende kinderen 8 uur per dag zitten.

 • 4 september 2014 om 21:36
  Permalink

  Van dat samen optrekken merk ik maar weinig. Via Facebook vroeg ik de gemeente samen te komen in bij Kindcentrum de Ontdekking dat ook dichtbij de geplande hoogspanningslijnen ligt. De reactie was een koele zakelijke doorverwijzing naar één van de informatiebijeenkomsten van het ministerie eind september – begin oktober.
  Dan denk ik: dat komt weer van de communicatieafdeling. Er zijn bij de gemeente mensen in dienst die in Oosterheide wonen, misschien wel dichtbij de Burgemeester Materlaan. Schuif die dan naar voren. Die verstaan tenminste wat er leeft en speelt. Nee, ik ben geen fan van de communicatieafdeling van de gemeente. Dat mag echt anders. Betrokken bijvoorbeeld.

 • 4 september 2014 om 21:03
  Permalink

  Zomaar wat kopjes uit de toekomst:
  2018 – OOSTERHOUT: Voltooiing hoogspanningslijn; Oosterhout nu bijna volledig omsloten door hoogspanning
  2019 – OOSTERHOUT: golfballen verstoren hoogspanningsnet
  2022 – OOSTERHOUT: 3e kind in ziekenhuis na blootstelling bij Menorah
  2027: OOSTERHOUT: Huizenprijzen Oosterhout-Zuid historisch laag
  2034 – OOSTERHOUT: Ecologische gradiënten Oosterhout volledig verdwenen
  2057: Oosterhout kent grote leegloop door wanbeleid gemeente.

  Het tij kan nog gekeerd worden!

 • 4 september 2014 om 17:15
  Permalink

  Heel boos, kijk vanavond bij wijze van uitzondering HvN….

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *