[ANALYSE] Hoe scoren de Oosterhoutse basisscholen? Wie is de beste in 2014?

Bron: 02g2.nl

In juli maakte RTL Nieuws de cijfers van de cito-scores van 2014 bekend. Tijd voor een nieuwe analyse na die van 2013, waar scoren de scholen goed? De cijfers van RTL tonen de verschillen in de uitslagen van de Cito-scores, een afsluitende toetsing die op veel basisscholen afgenomen wordt. Aan de hand van verschillende maatstaven heeft RTL nieuws vervolgens de Cito-score en school als geheel een cijfer gegeven wat een beeld geeft van de kwaliteit. Hierbij moet opgemerkt worden dat in sommige gevallen een andere toets omgerekend is naar een vergelijkbare CITO-score.

Oosterhoutse scholen hebben zaken op orde
De Hobbit is de grote verrassing van 2014 met een 8,0 van RTL. De cijfers van 2014 liegen er ook niet om: een gemiddelde score van 524,4 is hoog, deze score is al voldoende voor toegang tot het Frencken College. Ook de Berkenhof, Pionier en Sterrendonk staan hoog in het lijstje met een gemiddelde tegen de 8 aan.

Onderaan het lijstje zijn de scholen de Touwbaan, Rietgors en de Montessori school, deze scholen scoren nog steeds een 6,5 wat laat zien dat de kwaliteit niet per se slecht hoeft te zijn. Over de school hoeft er dus nog geen zorgen gemaakt te worden.

In Oosterhout liggen sommige scholen dicht bij elkaar, waarbij opvalt dat de scores sterk kunnen verschillen. Een goed voorbeeld is de Duizendpoot (7.2) die vrijwel naast de Rietgors(6.5) ligt in de wijk Dommelbergen. Ook de Beiaard(7.2) en Menorah (7.8), Paulo Freiro (7.0) en Torenschouw (7.5), de Kameleon(6.9) en De Biëncorf(7.2) laten zien dat scholen sterk van elkaar kunnen verschillen.

Scholen Oosterhout 2014

Verschillen in kerkdorpen
De Kerkdorpen scoren over het algemeen goed waarbij de Sint Jan opvallend scoort dit jaar. Vorig jaar scoorde deze basisschool hoog met een gemiddelde cito score van 539, dit jaar van 531.9. De vraag is of dit een significant verschil is, of toeval. Een rapport uit 2012 stelt dat de scores boven gemiddeld liggen. De andere kerkdorpen scoren goed met hoge CITO-scores en een RTL score van 7 en hoger.

Kerkdorpen

Wat zeggen de scores?
De cijfers en scores zijn niet als en ranglijst, maar illustratief zijn voor onderwijskwaliteit. Mocht u benieuwd zijn naar de methodiek en bepaling van de cijfers, hier vindt u nadere uitleg.

Wat vind u nu van de basisscholen? Kijkt u van te voren naar scores om te kijken waar uw kind heen gaat?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *