Stichting de Gangmaokers blikt terug!

KDD Feestdagen

In de dagen zo vlak voor Kerst en tegen het einde van 2016, is het goed om even terug te blikken op het afgelopen jaar. Zeker voor Stg De Gangmaokers was het, als organisator van de Kaaise Dweildag en het Kaais Zomercarnaval, een jaar vol afwisseling. Er waren vooral veel mooie momenten, maar er waren ook enkele minder mooie momenten.

De Kaaise Dweildag staat al decennia lang als een huis; nog steeds komen drie weken voor carnaval vele dweilkapellen massaal naar Oosterhout om hun carnavalsrepertoire nog eens helemaal door te nemen en om ammezuur op te doen voor het komende carnaval. Dankzij de gastvrijheid van de vele horecagelegenheden is de Oosterhoutse binnenstad dan één bruisende carnavalsmenigte. Reserveer alvast zondag 5 februari 2017 in uw agenda.

Het Kaais Zomercarnaval is een nog relatief jong evenement en kent een kortere bestaansgeschiedenis. Maar met de nodige ups en downs heeft ook het Kaais Zomercarnaval naam gemaakt en eveneens een permanente plaats op de evenementenkalender ingenomen. Voor de organisatie van een evenement als het Kaais Zomercarnaval is ook gulle sponsoring broodnodig.

Om de continuiteit van het Kaais Zomercarnaval te kunnen waarborgen, heeft Stg De gangmaokers een aantal toekomstscenario’s onder de loep genomen en is tevens op zoek gegaan naar versteviging binnen het bestuur in de breedste zin van het woord. Wij zijn verheugd te kunnen melden dat een aantal enthousiaste vrijwilligers zitting heeft genomen in een nieuwe sponsorcommissie. Deze commissie gaat gezamenlijk de uitdaging aan om de broodnodige middelen (zowel financieel als in natura) bijeen te brengen. Daarmee hoopt Stg De Gangmaokers de toekomst van het Kaais Zomercarnaval ook daadwerkelijk te bestendigen. Nu al wordt door de vrijwilligers achter de schermen hard gewerkt om op o.a. zondag 3 september 2017 het Kaais Zomercarnaval in volle glorie te kunnen presenteren aan het publiek.

Aan de Kaaise Dweildag en het Kaais Zomercarnaval dragen al onze sponsoren graag hun steentje aan bij. Daarvoor wil Stg De Gangmaokers alle sponsoren nog een keer van harte dank zeggen: zonder uw steun geen Kaaise Dweildag en geen Kaais Zomercarnaval.

Wij zijn onze sponsoren zeer erkentelijk voor elke bijdrage, in welke vorm dan ook!

Datzelfde geld ook voor onze vele vrijwilligers. Aan onze vrijwilligers dan ook veel dank!

Zou u ook zelf als vrijwilliger, in het bestuur of juist meer algemeen, een steentje willen bijdragen, in welke vorm dan ook, dan bent u meer dan welkom bij de club. Voor meer informatie, zie onze website  www.kaaiszomercarnaval.nl   en www.kaaisedweildag.nl

Als vrijwilliger bent u onmisbaar!

Met een terugblik op het voorbije jaar komt natuurlijk ook een vooruitblik op het komende nieuwe jaar 2017. Volgend jaar wil Stg De Gangmaokers wederom zowel de Kaaise Dweildag als ook het Kaais Zomercarnaval in volle glorie presenteren aan het publiek.

Daarom doen wij nu al een beroep op u als sponsor en als vrijwilliger: mogen wij volgend jaar weer op uw steun rekenen? Dat zouden wij erg waarderen.

Graag willen wij u en de uwen hele mooie Kerstdagen toewensen en een Fantastisch 2017!!

Roland

Een jonge schrijver, presentator en fotograaf vol passie voor journalistiek, onze stad en nieuws.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *