Kerndossier economie & arbeidsmarkt: wat kan Oosterhout verwachten?

uitkomen in je inkomen

Er gaat veel veranderen in onze economie de komende jaren. In de toekomstvisie Oosterhout 2030 is hieraan aandacht besteed. Het college en de gemeenteraad hebben tijdens een aanvullende presentatie op dit thema een onheilspellend toekomstverhaal gezien. Oosterhout vergrijst en kort gezegd heeft dat nogal zijn impact op de lokale arbeidsmarkt. Sectoren als techniek en logistiek hebben op dit moment al problemen met personeel werven. Maar dat wordt naar schatting nog erger en ook sectoren als de horeca krijgen hier last van.

Robotisering en digitalisering lossen dit niet op
Hoewel robots en data veel werk van ons gaan overnemen blijft er naar verwachting altijd genoeg hand- en denkwerk te doen. In sommige branches alleen al omdat we dat prettiger of ‘normaal’ vinden. Een robot als huisarts of verzorgende in een verzorgingshuis klinkt toch wat merkwaardig. Een drankrobot in de horeca klinkt wel spannend, maar een levend iemand die jouw koffie of cocktail bereidt legt daar als het goed is toch net wat meer passie in. Maar een gebrek aan opleidingen na de middelbare school zorgt ervoor dat veel studenten (of dat nou mbo, hbo of universiteit is) veel buiten de gemeentegrenzen komen. We zien nu al dat ze daar ook relatief makkelijk blijven hangen. Hierdoor verdringen de werkgevers zich in Oosterhout steeds meer om een klein groepje jongeren. In Breda, Tilburg of de Randstad zijn deze problemen veel minder.

Na- en omscholing worden belangrijker
Zijn er in Oosterhout dan geen werkzoekenden? Ja die zijn er wel. Best veel zelfs. Mensen met een uitkering, kleine AOW, klein contract, noodgedwongen zzp’ers of NUGGERS (niet uitkering gerechtigden), in al deze groepen zitten mensen die wel willen en ook kunnen werken, maar dat niet (volledig) zijn. Vaak omdat werkgevers ze te oud vinden, maar vaak ook omdat ze niet het goede papiertje hebben. Van Syrische vluchteling tot voormalig bouwvakker, als je niet met een papiertje kunt bewijzen dat je iets kan, wordt je vaak al niet eens uitgenodigd voor een gesprek. Als je leeftijd dan ook nog boven de 50 is, ben je vrijwel kansloos op de arbeidsmarkt.

Dat betekent dat mensen zelf, maar zeker ook de overheid en het bedrijfsleven moeten gaan investeren in mensen die misschien niet hun droomkandidaat zijn. Maar het betekent ook dat werkzoekenden misschien niet langer zoeken naar hun droombaan, maar naar een baan waar ze ‘in kunnen groeien’. Feit is dat iemand de start moet maken. Reden waarom de gemeente een speerpunt maakt van dit ‘kerndossier’.

Het college van burgemeester & wethouders heeft voor de periode 2018-2022 zes ‘kerndossiers’ aangewezen. Dat zijn veranderingen die zo groot zijn dat ze speciale aandacht en een speciale aanpak nodig hebben. Waar moet je dan aan denken?

  • Bruisende Binnenstad
  • Woningbouw (in combinatie met leefomgeving)
  • Duurzaamheid
  • Economie & arbeidsmarkt
  • Jeugdzorg
  • WMO

De komende tijd starten we op ieder dossier met een redactioneel stuk waarin we schetsen wat er speelt. Ook proberen we bij ieder stuk één of meerdere opinie-artikelen te maken. Wilt u daaraan bijdragen? Reageer dan gerust.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *