De Zwaaikom komt: het blijft een geheim (2)

Over de Zwaaikom werd in het afgelopen debat niet meer gesproken. Praten over de Zwaaikom is tijdelijk verboden, want er is een brief verzonden met vertrouwelijke inhoud. De SP is van mening dat dit openheid van bestuur in de weg staat, zeker zo net na de laatste raadvergadering voor de verkiezingen. Ze hebben daar een punt,want de inhoud van de brief zullen we nu nooit te weten komen, het interpellatiedebat is immers afgewezen. Voorlopig kunnen we dus alleen maar gissen naar de redenen. Gist u mee?Er is een enorme vervuiling onder de toekomstige woonwijk aangetroffen, waardoor er jaren uitstel en een miljoenentekort dreigt, of is het misschien zo dat de Gemeente Oosterhout haar zaken niet goed heeft geregeld op het gebied van luchtkwaliteit en geluidhinder. Ook nog mogelijk: de bereikbaarheid van het gebied kan niet gegarandeerd worden en het huiswerk moet over. Gissen is meer iets voor types a-la Albert Verlinde. Volgens mij heeft iedereen (en dan vooral burgers!) veel meer baat bij duidelijkheid. Dat de inhoud van deze brief nu niet openbaar wordt betekent in de toekomst negatieve imagoschade aan dit toch al omstreden woningbouwproject. Wat de schade veroorzaakt heeft? Dat blijft een geheim..

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *