Tegenbegroting GroenLinks: wat hebben we eraan?

Laat ik dit blog maar eens positief beginnen: hulde dat een lokale partij de tijd en de moeite neemt om zelf na te denken over de omvangrijke bezuinigingen. Klakkeloos de voorstellen van het college overnemen of alleen maar kritiek geven zonder zelf met iets te komen is erg makkelijk. GroenLinks heeft de moeite genomen om een eigen visie naar buiten te brengen op de bezuinigingen.

De alternatieve begroting wordt door het propaganda-apparaat van GroenLinks (storp) de hemel in geprezen. Toch wil ik hier toch wat kanttekeningen plaatsen.

Wat in eerste instantie opvalt is dat GroenLinks vooral een hoop niet gaat doen, vrijwel alle bezuinigingen waar commentaar op is geweest worden niet uitgevoerd, zo blijft Oosterhout met teveel bibliotheken voor de grootte van de stad zitten en komt er geen Huis van Cultuur.

GroenLinks wil geen Huis van Cultuur, onder andere omdat bij het niet bouwen van het HvC er een exploitatievoordeel zou zijn van 700.000. Het geld dat niet in het HvC gaat kan volgens GroenLinks deels worden gebruikt om Theater de Bussel op te knappen en om H19 een nieuw gebouw te geven. Dit is naar mijn mening korte termijn denken. Natuurlijk is het huidige theater opknappen op dit moment goedkoper dan een nieuw pand bouwen. Maar GroenLinks vergeet daarbij de toekomst, want ook met een opknapbeurt moet er over ongeveer 10 jaar een nieuw theater komen (het huidige theater is nu al bijna afgeschreven). Je gaat nu dus eerst miljoenen in het huidige theater pompen om over een aantal jaar alsnog een nieuw theater te bouwen, dat lijkt me geldverspilling.

Daarnaast is het nu het juiste moment om het HvC te bouwen. Naast de werkgelegenheid die het project oplevert heb je nu ook de kans om de bibliotheek en H19 te betrekken in het project, je hoeft dus niet ook nog een pand voor H19 te bouwen en de bibliotheek kan een ruimte krijgen waar het jaren vooruit kan. De terugverdieneffecten zijn ook voor de gemeente, de parkeergarage levert inkomsten op en het terrein rondom de oude Bussel kan worden herontwikkeld. Hiermee kun je een logische doorloop creëren van de Markt naar het HvC en andersom.

Na het lijstje van waar GroenLinks allemaal niet op gaat bezuinigen werd ik benieuwd waar GroenLinks dan wel op gaat bezuinigen. En dat antwoord valt ronduit tegen. Een vaag verhaal waarin GroenLinks geen enkele keuze maakt maar alles aan het college laat.

Zo wil GroenLinks 11% bezuinigen op de personele kosten van de gemeente, ten opzichte van de 6% die het college op de eigen organisatie wil bezuinigen. Ik ben het met GroenLinks eens dat dit een haalbaar percentage moet zijn, zeker in Oosterhout. Maar dan de uitwerking, ik had verwacht dat GroenLinks aan zou geven waar de overheid dan minder op kan treden om zo te besparen, maar er niets van dat te lezen. Dat is een gemiste kans, GroenLinks had de kans om richting te geven en een actieve takendiscussie te voeren maar laat die volledig liggen. Wat ook opvalt is dat GroenLinks van mening is dat de bezuiniging van 11% op de personele kosten niet per se verhaald hoeft te worden op het personeel, er wordt aangegeven dat er ook bezuinigd kan worden op het beleidsprogramma ‘Productondersteuning’, maar wederom geen uitleg of concrete voorbeelden. Dus GroenLinks, wat bedoelen jullie daarmee? Kunnen jullie concrete voorbeelden noemen hoe jullie de invulling van die 11% zien? Nogmaals, het voornemen om de kosten van de ambtelijke organisatie met 11% terug te brengen is toe te juichen, maar ben eens een concreet, zo kan het college zich in alle bochten wringen en met gegoochel van cijfers aan de 11% te komen.

En dan verwacht je meer voorstellen. Maar na het niet bouwen van het Huis van Cultuur en het extra bezuinigen op de personele kosten wordt het stil. Het hoofdstuk met de eigen bezuinigingen is af en er wordt verder gegaan met noemen welke bezuinigingen GroenLinks wel overneemt, met daarbij dan weer het voorbehoud dat moties van andere fracties altijd overwogen worden. Toch een anticlimax van GroenLinks. Dan stoppen ze tijd en moeite in een tegenbegroting en komen ze met één aanscherping van een bezuinigingsvoorstel en verder vooral een hele hoop niet doen.  Daar ligt voor GroenLinks een gemiste kans want op deze manier hadden ze kunnen sturen richting het college en een helder en zichtbaar verhaal richting de Oosterhouter kunnen laten zien. Nu blijven ze helaas hangen in het vage, dat zo kenmerkend is voor de Oosterhoutse politiek.

7 gedachten over “Tegenbegroting GroenLinks: wat hebben we eraan?

 • 8 november 2010 om 17:47
  Permalink

  De kosten voor de bouw van het HvC komen uit de reserves. Wanneer je het HvC dus niet bouwt kun je hier andere zaken mee doen. Je kunt het inderdaad niet structureel inzetten.

  Daarnaast kost het HvC aan exploitatiekosten wel € 700.000 per jaar meer. En die kosten komen wel uit de begroting. Het HvC schrappen levert dus ook structureel geld op.

 • 8 november 2010 om 15:01
  Permalink

  @RFTC Laten we inderdaad maar eens een referendum houden over het HvC, dan kan de Oosterhoutse burger zich specifiek uitspreken en wordt de discussie afgesloten.

  Om het gelijk met de Provinciale verkiezingen te doen lijkt me inderdaad een goed moment en wel om twee redenen. Allereerst gaan mensen dan (als het goed is) toch al stemmen dus de opkomst is hoger, en ten tweede wordt de besluitvorming over het HvC losgetrokken van de bezuinigingsoperatie. Dat is goed omdat er een groot verschil is tussen de miljoenen bestemd voor investeringen en de begroting. Anders gezegd, de kosten voor de bouw van het HvC komen niet in de begroting, maar uit de reserves.

 • 8 november 2010 om 13:39
  Permalink

  @ Ralph
  Als dat zo zou zijn, zou het college geen enkele moeite moeten hebben met het houden van een referendum. Dat zou begin volgend jaar al kunnen tijdens de eerste kamer verkiezingen.
  Maar ik denk, gesteund door de vele comments op diverse sites, dat dit college dat referendum niet aandurft. Bang voor wat er écht onder de de burgers leeft.

 • 7 november 2010 om 15:42
  Permalink

  @WJ van der Zanden,

  Het college gaat nu de bezuinigingsvoorstellen in de begroting verwerken en zodra die begroting is vastgesteld wordt dat uitgevoerd. Dit is dus het moment om je stempel te drukken op het beleid.

  Over het HvC gaan verschillende verhalen rond, de een stelt dat het nieuwe gebouw exploitatievoordelen oplevert en anderen (waaronder GroenLinks) geven juist aan dat het opknappen van de huidige accomodatie exploitatievoordelen heeft. Helaas heb ik niet de beschikking over alle cijfers die het college en de ambtelijke organisatie wel zullen hebben dus laten we dat punt maar even laten liggen totdat er duidelijkheid is over de cijfers.

  Toch kan ik me voorstellen dat het HvC er moet komen. Als er nu 12 miljoen euro gestopt wordt in het opknappen van de Bussel en de bieb dan zal er over vijf tot tien jaar alsnog een nieuw gebouw moeten komen. Dat gaat ook weer miljoenen kosten, ik ben daarom bang dat de Oosterhouter in de toekomst duurder uit is als er nu geen HvC komt. Ook zal de bibliotheek zich aan moeten passen aan de samenleving om haar bestaansrecht te behouden. In een nieuw gebouw kan er ingesprongen worden op het realiseren van een informatiecentrum, in plaats van boekenuitleen als kerntaak uit te voeren. Daarnaast toont de stad met het HvC de ambitie, zonder dat het een gebouw wordt dat tevergeefs met Breda en Tilburg gaat concurreren.

  Het idee om de bibliotheek in Oosterheide te combineren met Accent Zuid en de Bunthoef is een goed en creatief idee. Een ander voorstel op dit vlak heb ik in een eerder blog ook gedaan. Zulke creatieve voorstellen heeft GroenLinks dus wel, ik had ze alleen graag teruggezien in de alternatieve begroting omdat je nu het beleid bepaald. Is de begroting eenmaal vastgesteld dan gaan de twee bibliotheken dicht.

  Succes met de begrotingsbehandeling en ik ben er van overtuigd dat dit college open staat voor onderbouwde alternatieven.

  @RTFC Sommige mensen hebben gewoon meer te doen in het weekend dan de hele dag op een comment wachten 😉 Maar de reactie van WJ van der Zanden laat mij niet stil worden, dat is ook niet de bedoeling van een inhoudelijke discussie. Dat ik de enige voorstander ben van het HvC lijkt me sterk, er is een meerderheid voor het HvC en die meerderheid is onstaan doordat mensen op die partijen gestemd hebben, en die mensen wisten wat de meningen over het HvC zijn.

 • 7 november 2010 om 13:18
  Permalink

  Van het comment van Willem Jan ben je wel even stil geworden hè, Ralph??
  Dat kan ik me bij jou, als één van de weinige voorstanders voor het HvC, wel voorstellen hoor!

 • 6 november 2010 om 15:46
  Permalink

  GroenLinks maakt als eerste de politieke keuze om het Huis voor Cultuur niet te realiseren. Hier kun je politiek verschillend over denken. Nu de financiële situatie van de gemeente totaal veranderd is t.o.v. vele jaren geleden toen de discussie over het Huis voor Cultuur begonnen is, betekent dit dat je dus nu opnieuw moet kijken of het nog wel mogelijk is. Als GroenLinks moet kiezen tussen het Huis voor Cultuur en het handhaven van bestaande voorzieningen kiezen wij voor het laatste. Opnieuw een politieke keuze dus.

  Van de €19 miljoen die nu in de reserve voor het Huis voor Cultuur zit stoppen wij €7 miljoen in de financieringsreserve. Dit levert jaarlijks €315.000 structureel op. De €12 miljoen is voor het opknappen van De Bussel en nieuwbouw H19. Deze €12 miljoen komt uit een gemeentelijke notitie. Dit is een soort maximum variant en omvat dus meer dan het simpelweg eventjes opknappen van de Bussel. Meer dan enkel een likje verf dus.

  Voor wat betreft de bezuinigingen op de organisatie hebben wij verwezen naar het Hoofdstuk productondersteuning uit het Telefoonboek waar alle bezuinigingensvoorstellen instaan. Daar kun je een flinke lijst vinden. Het college neemt deze in de begroting 2011 niet over. Wij geven het College dus de opdracht mee om nadrukkelijk in dit hoofdstuk naar voorstellen te zoeken. Deze dan allemaal nog eens epliciey noemen hebben wij dus niet gedaan zeker omdat het College nog geen bedragen kon geven bij al deze afzonderlijke voorstellen. Daarom dus een soort taakstelling.

  Met de begroting 2011 is het nog niet over. In 2011 zullen er nog vele voorstellen komen vanuit het College om alles financieel rond te krijgen. Wij zullen dan met alternatieven blijven komen. Nu gaat het enkel om het rondkrijgen van de begroting 2011 en dus nog niet om het totale pakket van bezuinigingen. Deze alternatieve begroting is dus niet het eindpunt van de GL voorstellen, maar een eerste stap. Er zullen er nog meer volgen.

  GroenLinks zal zeker met creatieve voorstellen komen. Misschien kun je de bibliotheek in Oosterheide wel samenvoegen met De Bunthoef en Accent Zuid. Dan bespaar je kosten zonder de voorzieningen aan te tasten. Het College bezuinigt nu zonder visie en sluit zonder alternatief. Dat wil GroenLinks voorkomen en dat moet dus al op korte termijn via deze Alternatieve begroting. Omdat dit geld kost heb je dus dekking nodig, die wij grofweg op twee manieren gevonden hebben.

  Er komt dus nog meer!

 • Pingback: Tweets die vermelden OokvanWosterhout.nl › Tegenbegroting GroenLinks: wat hebben we eraan? -- Topsy.com

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *