Satire: Shalaliegas gevonden in Oosterhoutse bodem

ShalaliegasIn de Oosterhoutse bodem zijn grote natuurlijke voorraden Shalaliegas gevonden. In tegenstelling tot andere plaatsen in Nederland is sprake van de goedaardige variant van schaliegas. Waar schaliegas zorgt voor veel bezorgdheid en wantrouwen zorgt Shalaliegas vooral voor vrolijkheid en saamhorigheid. Onwetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat verspreid over Oosterhouts grondgebied verschillende ‘bubbles’ in de grond zitten.

Ondermeer gebieden rond De Katjeskelder, de Klappeijstraat, het stadspark en voormalig recreatieoord Surae zijn rijkelijk voorzien van grote reserves Shalaliegas. Ook de route van de jaarlijkse carnavalsoptocht vertoont een verhoogd percentage Shalaliegas in de grond. Geologen verklaren de hogere concentraties Shalaliegas vanwege het prettige Brabantse woonklimaat en het storpse karakter dat in Oosterhout heerst. “Ontspanning en bruisende activiteit zijn belangrijke voorwaarden voor het ontstaan van Shalaliegasreserves. Het toevoegen van alcohol lijkt het natuurlijke proces te versnellen” aldus professor Mienus den Twoalfden, professor aan de leutacademie.

De verschillende experts zijn het erover eens dat aanvullend onderzoek naar Shalaliegas een absolute noodzaak is, de professor verklaart: “Het is nog onduidelijk of een enorme opbouw van Shalaliegas kan leiden tot een leut-explosie. Voorlopig lijkt Oosterhout nog over veilige waarden Shalaliegas te beschikken. Maar een leut-explosie zou ingrijpende gevolgen kunnen hebben voor de Oosterhoutse samenleving. Denkt u daarbij vooral aan een zogenaamde babyboom of het stilvallen van alle economische activiteiten.”

Inmiddels trekt de Shalalie-gasvondst ook landelijke aandacht. Het ministerie van Defensie en enkele functionarissen op departement Binnenlandse Zaken volgen de resultaten van het onwetenschappelijk onderzoek. Naar verluidt zijn zij vooral geïnteresseerd in de risico-analyse van professor Den Twoalfden voor wat betreft de schadelijke- en neveneffecten van een eventuele explosie. Ook circuleren er geruchten dat grote delen van Brabant en Limburg deze periode verscherpt in de gaten worden gehouden door de autoriteiten doordat mogelijk Randstedelingen en andere Nederlanders een graantje mee zouden willen pikken van de Shalaliegas-hype.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *