Herindelingen: Oosterhout (Gemeente Breda)

kombord_oosterhoutgemeente_breda

In een aantal beschouwingen worden de opties van de Commissie Huijbregts besproken. Deze commissie heeft onderzoek gedaan hoe de provincie Noord-Brabant in een aantal gemeenten van honderdduizend inwoners kan worden opgedeeld. De regering in Den Haag heeft al eerder aangegeven dat zij het belangrijk vinden dat deze stap gemaakt gaat worden. Het zou de zoveelste golf van gemeentelijke herindelingen worden, waarbij Oosterhout steeds de dans is ontsprongen.

Om een beeld te geven wat de mogelijkheden zouden kunnen zijn, worden een aantal opties uitgewerkt. Uiteraard omdat we uw mening erover willen horen. Moet Oosterhout opgaan in een groter geheel en welke rol zou de huidige gemeente daarin moeten hebben? Deze keer Oosterhout (Gemeente Breda).

Grootste inwonertal van Brabant

Als de rest van de steden de huidige situatie zou behouden, zou de Gemeente Breda de grootste gemeente van Brabant worden. Met 231.973 inwoners een gemeente van formaat. Zelfs als het Rijk in de toekomst om hogere inwonersaantallen zou vragen, en er zou krimp optreden, moet het voor deze fusiegemeente mogelijk zijn een stabiel aantal van 200.000 inwoners te kunnen behouden.

Stedelijke agglomeratie

Door voorgaande annexaties is Teteringen onderdeel geworden van de Gemeente Breda en is de gemeentegrens tussen Teteringen en Oosterhout maar een paar kilometer uit elkaar komen te liggen. Oosterhout en Breda vormen op de kaart dan ook praktisch één geheel, gescheiden door het bos. De gezamenlijke grondoppervlakte bedraagt 156,07 vierkante kilometer.

Oosterhout als alternatief voor Breda-stad

Veel oosterhouters maken actief gebruik van de eigen kern en de kern van Breda. Bredanaars komen ook regelmatig in Oosterhout, waardoor er wisselwerking bestaat. De fusiegemeente kent een daardoor een aantrekkelijk woon- en winkelklimaat met veel keuzes en twee duidelijke kernen. Oosterhout als voorzieningencentrum, Breda als funshoppingcentrum.

Waarom niet?

Oosterhout en Breda zijn als David versus Goliath. De kleine grote stad die strijd tegen de grote grote stad. Een samenvoeging als deze laat sommige oosterhouters dan ook gruwelen. Het is een stuk sentiment dat onder de ‘echte’ oosterhouters sterk zal leven. Wie de sentimenten wegdenkt ziet een sterke gemeente met een goede positie binnen Brabant en Nederland, waar het goed leven is. Er moet dan wel sprake zijn van een gezonde balans tussen voorzieningen in Oosterhout en Breda, want het risico bestaat dat Oosterhout een slaapstad zou kunnen worden als teveel voorzieningen naar Breda zouden gaan.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *