Opinie: Het Diftar debacle

Het leek een geweldig idee: als je meer afval produceert betaal je ook meer aan het ophalen en verwerken daarvan. Helaas blijkt Diftar in de praktijk niet te werken, de gemeente snijdt zichzelf in de vingers door minder inkomsten en dezelfde uitgaven. Dit had de gemeente aan moeten zien komen. 

Laten we met het goede nieuws beginnen. Oosterhouters blijken erg goed te zijn in het scheiden van hun afval. Die zelfdiscipline is positief. Een ander positief punt is dat zelf met de aangekondigde verhoging van de kosten voor het aanbieden van afval, de lasten voor de mensen nog steeds lager zijn dan de afgelopen jaren. Maar verder is de invoering van Diftar een mislukking geworden.

Het college van B&W heeft in de voorbereiding blijkbaar niet gedacht aan de rest van de afvalketen. De afvalketen is namelijk veel meer dan het bedrag dat de burger betaalt voor het ophalen afval. Er is puur gekeken naar het bedrag dat de burger moet gaan betalen en het streven om afval beter te laten scheiden. Echter, de gemeente is het grote plaatje vergeten. Iedereen met gezond verstand en een rekenmachine had een rekensom kunnen maken en op voorhand kunnen zien dat er gaten zitten in het plan. Niet voor niets zijn er veel gemeenten die bewust niet voor Diftar kiezen, of als ze er wel voor gekozen hebben, er nu op terug komen.

Dan heb ik het niet eens over een toename van het zwerfvuil of eventuele fraudegevoeligheid. Als het doel is om burgers beter te laten nadenken over hun afval en bewust afval te scheiden, dan moet je de hele keten daar op inrichten. In de afvalverwerking zou dit namelijk ook kosten moeten schelen. Als het afval gescheiden aangeboden wordt bij de afvalverwerker, dan scheelt het dat bedrijf weer kosten, omdat zij het scheiden niet meer hoeven te doen. De grote vraag is dan ook of de gemeente over de prijs onderhandeld heeft met de afvalverwerker? De kans is groot dat het antwoord nee is, omdat er bestaande contracten zijn die lastig te wijzigen zijn. Dit betekent wel dat tot een nieuw contract de voordelen van Diftar vrij beperkt zijn.

Een heroriëntatie op het afvalbeleid kan de gemeente nog meer voordelen opleveren. Samenwerking met bijvoorbeeld Drimmelen en Geertruidenberg kan zorg voor schaalvoordelen. Als je grotere aantallen kilo’s aan afval aanbiedt dan kan de afvalverwerker lagere prijzen vragen. Je kunt door die samenwerking ook effectiever zijn wat betreft de inzet van materieel en mankracht.

Een andere optie is het uitbesteden van de afvalinzameling. De gemeente heeft als verantwoordelijkheid om te zorgen dat het huisvuil opgehaald wordt, maar dat wil niet zeggen dat ze het zelf moeten doen. Samen met andere gemeenten een marktpartij zoeken die het afval op haalt en naar de afvalverwerker brengt kan voordeliger zijn voor de gemeente.

Het invoeren van Diftar zonder te kijken naar de rest van de keten is een grote fout van de gemeente. Kosten en uitgaven lopen scheef, de beeldvorming was voor invoering al een ramp en na het aankondigen van hogere tarieven wordt dat alleen maar erger. Het is zonde dat er kansen gemist worden en dat de burger hierdoor opgescheept wordt met een halve oplossing, zonder dat er een probleem opgelost wordt. Het enige voordeel dat overeind blijft is dat huishoudens ook volgend jaar per saldo minder betalen dan de afgelopen jaren. Maar door slechte voorbereiding en communicatie van de gemeente komt juist die boodschap niet over….

8 gedachten over “Opinie: Het Diftar debacle

 • Pingback: Opinie: It’s the economy, stupid | OokvanWosterhout.nl

 • Pingback: Opinie: De politiek moet nog flink aan de slag | OokvanWosterhout.nl

 • 23 juli 2013 om 15:42
  Permalink

  Tja diftar. ik zeg maar zo ik zeg maar niets of toch wel.
  Ook zo’n overzicht gehad van uw ledigingen? Daar klopte geen snars van. Om de twee weken de groene bak buiten gezet, volgens het systeem dus niet.
  Voorheen was ik zo’n degelijke die de ontlasting van onze honden keurig opruimde en thuis in de grijze bak deponeerde. Na invoer van de diftar bleek dat dit ongeveer 60% in gewicht van mijn afval was.
  U raad het al, dat gaat niet meer de grijze bak in. Waar wel? Langs de openbare weg, ik betaal uiteindelijk ook hondenbelasting in het buitengebied en laat nu net het hondenbeleid zijn dat je het daar niet hoeft op te ruimen. Dat doet de gemeente zegt men. Klasse bakken die gemeente, echter zie ik ze nooit buiten de bebouwde kom poep ruimen.
  Probleem is echter dat in dat buitengebeid aanzienlijk wat huizen staan en je dus die mensen gaat confronteren met overlast. Niet piepen zegt mevrouw Janse het Hondenbeleid is helder,dat mag.
  Diftar, mensen met honden die wel het fatsoen hebben die drol op te ruimen en dit thuis in de grijze bak deponeren dubbel pakken.

  Zwerfvuil rond onze woning ruim ik niet meer op elk grammetje is voor mijn rekening. En gemeentelijke medewerkers die het zwerfvuil ruimen ziien we bij ons niet, nee die hebben de handen vol op zwerfvuil in Oosterhout zelf en in het rijke bosgebied van Oosterhout.
  Diftar, het zou wettelijk verboden moeten worden.

 • 23 juli 2013 om 12:01
  Permalink

  Beste René Reimer, idem gegroet !. Ik sta volledig achter mijn woorden, al jaren niets anders verteld, ook niet in de raad. Meneer Reimer u was/bent een groot pleitbezorgerheeft voor aangepaste tarieven voor 1-persoonshuishoudens. Dat ben ik ook en ik weet niet beter dan dat zowel D66 als de OF die mening ook hebben. Lees de notulen van de raadsvergadering er maar op na. Op dit vlak verschillen wij dus niet van mening. Echter, Diftar was niet nodig geweest om dat te corrigeren, dat kon reeds in het bestaande systeem.
  De kern van mijn reactie is dat ik durf te stellen (en dat kunt u oneens met mij zijn) dat Diftar uiteindelijk zal blijken (nadat alle potjes gebruikt zijn) tenminste net zo duur uit te vallen (mede door bijvoorbeeld de argumenten door @ralph hierboven genoemd) zoniet duurder ( en daar zit de zorg) als het oude systeem. Laten we beide onze zakjapanner nog niet bij het vuil zetten en dan gaan we in december (dan komt het in de raad geloof ik) weer eens rekenen. Echter vermoedelijk zal dat te behandelen raadsvoorstel (gezien de verkiezingen in 2014) zo vaag zijn dat we pas bij de begroting 2015 door zullen hebben wat Diftar echt kost.

 • 22 juli 2013 om 20:08
  Permalink

  Ik heb er wel moeite mee dat nu wij ons uiterste best doen om zo min mogelijk afval te produceren, en door ons afval goed te scheiden waardoor mijn kliko en ook die van mijn buren en andere bij ons in de straat veel minder vaak aan de straat staan, maar ik zie vervolgens wel elke week 2 keer(grijs, groen of glas&pspier of plastic) een (dure?) Ophaalwagen door de straat komen. Moet ik nu meer gaan betalen of kunnen de kosten verder omlaag door aop de ophaal kant te minderen/bezuinigen door minder of efficienter te komen ophalen nu blijkt dat er minder afval wordt aangeboden? Gewoon halverwege het jaar spelregels veranderen is volgens mij niet zoals het hoort. Volgens mij zijn juist veel burgers wel op de goede weg met hun afval, misschien juist dit nog verder stimuleren en verbeteren i.p.v. afstraffen. Ik ben voor duurzaam stimuleren!

 • 22 juli 2013 om 17:50
  Permalink

  Beste Wim van Neutegem, fijn jou ook hier te zien. Ben je het nog steeds eens met met je eigen woorden; (waarbij alleenstaanden en meerpersoonshuishoudens vreemd genoeg hetzelfde tarief moesten betalen)?
  En vindt je ook niet dat meervervuilers meer moeten betalen dan weinigvervuilers?
  Als dat zo is, en je mag mijn zakJapanner gebruiken, dan ben je vóór diftar. Dat is namelijk het eerlijkste.
  Ik zou er ook geen moeite mee hebben wanneer 1- of meerpersoons huishoudens na ratio moeten betalen. Maar daar wilde de hele gemeenteraad, incl. jouw nieuwe clubje OF, niet in mee!
  Met andere woorden, moet ik voor jouw troep weer gaan betalen? dat doe ik al zolang ik hier in Wosterhout woon!

 • 22 juli 2013 om 15:40
  Permalink

  @ralph. Goed stuk. Een opmerking bij je zin: “Het enige voordeel dat overeind blijft is dat huishoudens ook volgend jaar per saldo minder betalen dan de afgelopen jaren”. Dat valt nog te bezien of dat per saldo inderdaad zo is. De afvalstoffenheffing is een gesloten systeem. Dat betekent dat de gemeente er niets aan kan verdienen of dat het de gemeente niets kan kosten. De burgers betalen een afvalstoffenheffing die alle kosten ivm het afval dekt. Wat na afloop van een jaar meer aan afvalstoffenheffing is binnengekomen bij de gemeente wordt in een reserve/voorziening gestopt. In Oosterhout hebben we ook zo’n forse reserve/voorziening. Eigenlijk is dat geld dat vroeg of laat aan de burgers teruggegeven moet worden (in Geertruidenberg hebben ze dat gedaan). Maw het tarief van het oude niet Diftar systeem was veel te hoog. De implementatiekosten van Diftar (software e.d.) zijn in 2012 ten laste van die reserve/voorziening gebracht en ook het tekort van 2013 wordt ten laste van die reserve/voorziening gebracht. Daardoor lijkt het misschien dat je minder betaald tov van het niet Diftar systeem maar je krijgt via het huidige (2013) Diftar tarief gewoon terug waar je als burger al recht op had. Het lijkt dus dat je minder betaald dan vroeger, maar dat is niet zo, het oude tarief was te hoog ! De reserve/voorziening is nu bijna geheel opgebruikt. En dan komt in 2015 “boontje om zijn loontje” en zal wethouder Peters zich stevig achter zijn oren gaan krabben waarom hij in 2013 tegen het coalitieakkoord in Diftar is gaan doordrukken omdat hij ( zonder zijn rekenmachine te gebruiken) dacht dat de lasten voor iedere burger omlaag zouden gaan. Vergeet ook niet dat vroeger (voor Diftar) iedereen precies wist wat hij aan afvalstoffenheffing moest betalen (waarbij alleenstaanden en meerpersoonshuishoudens vreemd genoeg hetzelfde tarief moesten betalen) en nu weet bij de variant van het Diftarsysteem wat in Oosterhout gebruikt wordt niemand dat meer. Als de gemeente nu tarieven voor de toekomst communiceert zijn dat gemiddelden, sommigen betalen veel minder en sommigen betalen veel meer dan vroeger (helaas deze laatste groep ook inclusief bijstandsgerechtigden die een groot deel van hun kwijtschelding verliezen). Er zal aan het Oosterhoutse Diftar systeem behoorlijk gesleuteld moeten gaan worden (of afschaffen). Goed onderwerp voor de verkiezingen waarbij bij de standpuntbepaling jouw overwegingen een rol moeten spelen. Twee partijen in de Oosterhoutse raad hebben bij de invoering van Diftar grote vraagtekens gezet (niet bij betere afvalscheiding, maar wel bij de cijfers van het college). D66 en de Onafhankelijke Fractie waren tegen deze variant. Beide partijen hebben die mening nog steeds. Sommigen zullen bij mijn reactie zeggen daar heb je ‘m weer. Maar als ex D66 raadslid en thans kandidaat raadslid van de Onafhankelijke Fractie zal ik blijven benadrukken dat Jan Peters en het College Diftar niet goed doordacht hebben. Dat het lijkt of het goedkoper is maar het dat in werkelijkheid niet is, hoe Jan Peters het met het oog op de aanstaande verkiezingen ook probeert te verkopen !

 • 22 juli 2013 om 09:15
  Permalink

  Het diftar systeem is wel goed maar de personen die erachter zitten, dat klopt niet. Die hebben verkeerd gerekend en dat gaat de burger weer meer kosten en dat vind ik wel absurd. Vind dat de burger beloond moet worden als er zo goed wordt gescheiden met afval, maar zeker niet gestraft worden. Want dan zal het wel anders gaan als de burger meer moet gaan betalen zal er meer zwerfafval komen. Een voorbeeld is de bushalte aan de Europaweg, elk weekend staat er afval in het bus hokje, 15 zakken is heel normaal. Vind dat daar eens wat aangedaan moet worden, zeker de handhavers moeten stappen ondernemen en uit zoeken van wie het is of waar het vandaan komt. En als die persoon is getraceerd dan een fikse boete geven zodat ze weten wat ze hebben gedaan. Maar gemeente bedankt dat de prijs omhoog gaat. Maar niet heus beloon de burger eens een keer

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *