[ANALYSE] De WMO-discussie nader bekeken

Bron: www.wmoplatformdrimmelen.nl
Bron: www.wmoplatformdrimmelen.nl

Ik kan mij goed voorstellen dat u de discussie over de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) niet tot in de puntjes volgt. Er is immers nogal wat om over te praten, en de regelgeving is allesbehalve eenvoudig. Dit grote takenpakket ligt tot 1 januari 2015 bij de Rijksoverheid, maar wordt daarna verantwoordelijkheid van de gemeente. Ik wil, naar aanleiding van de raadsvergadering van 14 oktober 2014, proberen meer inzicht te bieden. Zie het als een groeidocument, dus verbeter of vul vooral aan waar mogelijk.

Over wie gaat het?

De doelgroep van de WMO heeft door ouderdom, ziekte of beperking behoefte aan aanvullende zorg. In veel gevallen kunnen gebruikers beperkt of niet werken en ervaren zij al een terugval in inkomen. De wet WMO komt naar de gemeente met een bezuinigingstaak. Niet alleen de bestaande taken overnemen, maar ook de nodige bezuinigingen doorvoeren. De zorg van vaste en nieuwe gebruikers wordt op deze manier tegen het licht gehouden. Uiteraard met mogelijke gevolgen voor gebruikers.

Wat zijn de hete hangijzers?

Allereerst gaat het over de toekenning van ondersteuning. De inkomensgrens is daarin bepalend en in een eerdere discussie al verruimd. De waarde van de eigen woning wordt daarin niet meegenomen, omdat de waarde van de woning niet gebruikt kan worden voor zorg. Daarnaast speelt vooral de vraag welke zorg er dan nodig is en wie die indicatie gaat maken. Hier ligt mogelijk een rol voor sociale wijkteams, maar ook de huisarts blijft hier in beeld. Zij hebben een signaleringsfunctie, maar moeten niet de hele dag aan rapportages werken, wat een lastig dilemma is. Tot slot zijn die sociale wijkteams onderdeel van een stichting, die er mogelijk baat bij heeft om gebruikers door te verwijzen. Het gaat immers om zorg en dus om omzet.

De cijfers zijn onvoldoende duidelijk

De financiering en uitvoering van WMO komt zoals eerder gesteld naar de gemeente. Inclusief een zak geld, welke kleiner is dan de huidige regeling bij de Rijksoverheid. Voor het komende jaar is de huishoudelijke hulp veiliggesteld door de zogeheten dempende maatregelen, bestaande uit een tijdelijk extra potje geld. De betaalbaarheid van de hele uitvoering is echter allesbehalve duidelijk. Enige richtbedragen zijn bekend, maar de cijfers kunnen beter. Pas dan is een duidelijke discussie op euroniveau mogelijk.

Wat als het geld eerder op is?

Onder enkele partijen is vrees dat de pot met geld eerder leeg is. Hoewel niemand in de kou komt te staan volgens het coalitieakkoord, wil ook niemand uitspraken doen over de financiering op dat moment. Wel is voorgesteld om de overgebleven WMO-gelden van 2013 te oormerken om als reserve te dienen. Dit gaat om een tijdelijke pot die waarschijnlijk niet structureel beschikbaar zal zijn.

De wensen zijn echter groot. De bezuiniging moet uiteindelijk leiden tot een verbetering met meer maatwerk. Bijvoorbeeld de zorg van huidige gebruikers die 80+ zijn of voor meer dan 80% zijn afgekeurd. Een indicatie op doelstelling in plaats van uren is ook een wens, wat veel aandacht vraagt in de monitoring. Monitoring is hoe dan ook een belangrijk punt in de nieuwe uitvoering. Een ander voorstel is het aanbieden van een persoonsgebonden budget. Een middel met voors en tegens. Tot slot is de roep om voldoende en goed gekwalificeerd personeel groot, zowel aan de kant van de zorginstelling als aan die van de gemeente.

Doorlooptijd

Hoewel de ontwikkeling van het beleid eerder leek te haperen, is de vorming nu goed op stoom. Met relevante platformen is gesproken. Richting gebruikers wordt steeds meer gecommuniceerd over de gang van zaken. Vooralsnog is er in de politiek discussie over de invoersnelheid. Van snel tot zeer langzaam, allemaal met een goede onderbouwing, waarbij uiteindelijk wel een keuze gemaakt dient te worden. Daarbij staat ook de doorlooptijd van de besluiten later centraal. Deze moeten een kort traject krijgen, waardoor er voor iedereen snel duidelijkheid komt. Een wens die mogelijk wel impact heeft op de prijs van de uitvoering van de WMO.

Werk in uitvoering

Dat de WMO naar de gemeente komt is een grote transitie. Het vraagt veel van de gemeentelijke organisatie, maar zeker ook van de gemeenteraadsleden die zich behoorlijk moeten verdiepen om inhoudelijk van alles op de hoogte te zijn. Voor dat zware werk heb ik alleen maar respect. Omdat de vergadering vanavond (15-10-2014) verdergaat, weten we dan pas welke onderwerpen definitief de WMO halen. Wordt vervolgd dus, en mochten er aanvullingen of verbeteringen zijn, laat het gerust weten. Alles om meer helderheid te kunnen bieden in dit ingewikkelde proces.

4 gedachten over “[ANALYSE] De WMO-discussie nader bekeken

 • 21 oktober 2014 om 14:03
  Permalink

  Hallo Pjotr,

  De WMO discussie is lastig om te doorgronden. Deze analyse is slechts een begin waarop je actief in kan haken. Jouw reactie beperkt zich slechts tot een advies naar mij toe, veel liever had ik gezien dat je constructief zelf ook een bijdrage had gedaan.

 • 21 oktober 2014 om 11:37
  Permalink

  Ik kan mij goed voorstellen dat u de discussie over de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) niet tot in de puntjes volgt…

  Schrijver van dit artikel ook niet zo te zien. Als u niet weet dat de WMO al bij de gemeente zat kunt u zich beter bezig gaan houden met algemene zaken.

 • 15 oktober 2014 om 12:41
  Permalink

  Dank voor deze nuttige aanvulling Nicole.

 • 15 oktober 2014 om 10:41
  Permalink

  De Wmo lag al jaren bij de gemeente. Een groot deel van de taken die in de ‘nieuwe Wmo’ onder de gemeente vallen, zat ook al in die ‘oude Wmo’. Daar is de gemeente dus ook al vertrouwd mee. Wat wél verandert, is de omvang van de Haagse budgetten die gemeenten krijgen om die Wmo-taken uit te voeren. De invulling van een aantal bestaande taken verandert daarmee dus ook. En er komen een aantal zwaardere taken bij, die nu nog onder de AWBZ vallen.
  Maar geheel nieuw voor gemeenten is de Wmo zeker niet.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *