[OPINIE] Rapportage 380KV en burgerbestuur

Logo hoogspanningstrace Oosterhout © Gemeente Oosterhout
Logo hoogspanningstrace Oosterhout © Gemeente Oosterhout

Heeft u het rapport van het comité Oosterhout380KVnee al gelezen? Ik inmiddels wel en het rapport is zeer zeker de moeite waard. Waar scepsis overheerste, zeker gezien de NIMBY houding van de verschillende comités, ligt er eigenlijk een uitstekend rapport.
Wie zich niet aan het overzichtelijke boekwerk wil wagen, bied ik graag een kleine samenvatting aan. In het rapport is het totale tracé, van Rilland tot Tilburg, compleet onder de loep genomen. Samen met belanghebbenden is gekeken wat de mogelijkheden en onmogelijkheden zijn. Er is globaal gerekend in de kosten en het rapport geeft zelfs nog wat opties om verder te optimaliseren. Het eindoordeel van de opstellers: De bal ligt nu bij Tennet en EZ, maar in ieder geval is aangetoond dat er mogelijkheden genoeg zijn.
De kern van het rapport is voor mij dat je met gemeenschappelijke kennis ver kan komen. Drie comités hebben actief samengewerkt en een goede lobby uitgevoerd. Daardoor waren zij in staat om aanwezige kennis goed te bundelen en deze in te zetten. Het resultaat is een goed rapport waarmee direct aan de slag kan worden gegaan.

De burger is duidelijk aan zet en het resultaat van deze comités laat zien dat de kennis van de burger veel waard is. Daarom heb ik er geloof in dat de overheid de burger veel vaker kan consulteren en een beroep kan doen op zijn of haar kennis. Dan wordt voor de burger steeds meer samen met de burger.

Een gedachte over “[OPINIE] Rapportage 380KV en burgerbestuur

 • 15 april 2015 om 13:47
  Permalink

  Het rapport ziet er gelikt uit, daar valt niets over te zeggen. Dat het een uitstekend rapport is, daar zijn wij het echter niet met u eens. Zo staan er een aantal zeer belangrijke feiten foutief in het rapport, staan er onmogelijkheden in en zijn er bepaalde zaken helemaal niet genoemd.
  Wij noemen er een aantal:
  Het dichtstbijzijnde schoolplein in Oosterheide ligt op 200 meter en de verst afgelegen school ligt op 320 meter, en dus niet zoals het rapport aangeeft 125 en 300 meter.
  De genoemde afstand van het A59 tracé tot basisschool Den Duin in Made is ca. 300-350 meter en dus niet > 500 meter zoals gezegd wordt in het rapport.
  De genoemde afstand van het A59 tracé tot rand woonkern Made is 260 meter en dus niet 350 meter zoals gezegd wordt in het rapport.
  Aantal gevoelige bestemmingen van het A59 tracé is 30 tot 35 en het Zuidelijk tracé 14 tot 20, dit is dus aanzienlijk anders als de respectievelijk 24 en 30 die genoemd zijn in het rapport van Oosterhout380kVNee.

  Deze voorgaande cijfers zijn niet zomaar uit de lucht komen vallen, maar kunt u terugvinden in het rapport wat de gemeenten op het hebben laten stellen door buro WB de Ruimte (ism Laborelec) en cijfers die door minister Kamp zelf worden genoemd.

  Voor het aanleggen van het 380kV tracé is tevens een vrije (werk-)strook nodig van zo’n 80 tot 120 meter breed. Hoe kan men dan tussen de snelweg A59 en de bedrijfspanden die ernaast liggen (afstand 50 meter, waar ook nog de Innovatieweg tussen ligt) een hoogspanningstracé proppen?
  Als alternatief langs het oude spoor op Weststad is ook vanwege deze beperkte ruimte niet mogelijk. (80 meter tussen de bedrijfspanden en hier loopt ook nog een buisleidingenstraat door)

  Wat ook zeker een belangrijk punt is in heel het 380kV verhaal is het ondergronds brengen van de 150kV verbindingen. Men gaat er bij 380kVOosterhoutNee vanuit dat de 150 kV kabel tussen de A59 en Breda ondergronds wordt gebracht. Technisch is dit inderdaad mogelijk, maar hoe wil men dit financieel gaan doen? De gemeenten moeten hier zelf vele miljoenen aan bijbetalen. Breda wil wel, maar waarom zou gemeente Drimmelen hieraan meebetalen? Zij hebben er totaal geen baat bij als deze kabel ondergronds gaat (langs de Wagenbergsebaan/Terheijdenseweg), maar moeten voor het stuk tot aan het Markkanaal wel dik mee gaan betalen. Hier gaat de kabel immers over hun grondgebied. Wij hebben dus een vermoeden dat het ondergronds brengen van deze (en misschien ook nog wel andere) kabel niet als vanzelfsprekend aangenomen kan worden. Indien dit ondergronds brengen van de 150kV om één of andere reden niet doorgaat, ontstaat er een groot probleem: Bij Den Hout moeten dan de bestaande 150kV en de 380kV gaan kruisen. Voor zo’n kruising is een ruimte nodig ter grootte van een voetbalveld, is zeer kostbaar en door Tennet en de minister als zeer onwenselijk bestempelt. De kans is groot dat het A59-tracé hierdoor in de vuilnisbak belandt.

  Zoals u ziet, het rapport is, net als de A59 plannen, zeker niet uitstekend te noemen. Nu kunnen en mogen we dat ook niet verwachten van burgers die een 6-tal weken de tijd krijgen om alternatieven aan te dragen.
  Net als alle andere comités hebben ook zij keihard gewerkt aan hun alternatief tracé. Toch zijn wij van mening dat als je een gelikt rapport maakt met gedetailleerde cijfers, deze ook moeten kloppen. Al helemaal als blijkt dat de “foutjes” in het rapport altijd ten gunste van jouw plannen uitvallen. Hiermee haal je namelijk de geloofwaardigheid van je eigen alternatieve tracé onderuit. Dat is toch zonde van die vele weken noeste arbeid en het geld wat er ingestoken is….

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *