[NIEUWS] De 5 grootste veranderingen in de binnenstadsvisie!

© VP&A Makelaardij B.V

De Oosterhoutse binnenstad gaat drastisch veranderen! Dit is te lezen in de binnenstadsvisie die vanaf 29 maart 2017 ter inzage ligt. Voor uw gemak sommen we de meest-in-het-oog-springende veranderingen op:

  1. Transformatie Bouwlingcenter: er is een wens om Jumbo en overige detailhandel binnen het Bouwlingcenter naar het nieuwe kernwinkelgebied te verplaatsen. Dit omvat de straten Kerkstraat, Keiweg (tussen Kerkstraat en Mathildastraat), Arendstraat (tot aan Arendshof 1), Nieuwstraat, en delen van Arendshof 1 en van Arendshof 2. Het Bouwlingcenter kan dan herontwikkeld worden voor ‘wonen’.
  2. Grootschalige sanering westvleugels Arendshof 1 en 2: dit betreft de keuze voor een incidentele, grootschalige ingreep in de “achterzijde” van Arendshof. Zodoende verdwijnt een overschot aan winkelmeters en komt er een mogelijkheid voor een kwaliteitsimpuls qua wonen en niet-detailhandelbestemmingen – gecombineerd met herontwikkeling van de ABN-Amro en Rabobank naar woningen.
  3. Positieverbetering van ’trekkers’: De wens om de Hema te herplaatsen en een grote supermarkt op het westelijke deel van Arendshof te realiseren – met mogelijkheid tot uitbreiding. Dit kan eventueel de Jumbo zijn, maar ook een andere supermarkt. De gedachte is om magneten of ’trekkers’ bij het kernwinkelgebied te houden en een zogeheten combinatiebezoek te vergroten.
  4. Verbetering verblijfskwaliteit in westelijk deel: De gemeente verlangt naar een aanpassing van de omgeving in dat gebied. De wens is om het te vergroenen en de menselijke schaal terug te brengen. Er komt mogelijk een autoluw gebied ter hoogte van het Arendsplein.
  5. Zichtlijnen Arendshof 1: De verwachting is dat het winkelgebied overzichtelijker wordt bij een optimalisatie van de zichtlijnen van Arendshof 1. In het kaartje ziet het er naar uit dat hier sprake is van een rechtlijnigere indeling. De zigzag-structuur lijkt te zijn vervallen.

Waarom deze aanpassingen?

De noodzaak tot veranderen komt mede door de terugloop in passanten, de hoge mate van leegstand, de afname van de verblijfsduur en een afname in de waardering. Er is sprake van structurele leegstand en een overaanbod van 5.500 tot 8.000 vierkante meter.

Benieuwd naar (diepere) tekst en uitleg? Check deze link!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *