[NIEUWS] Oosterhoutse binnenstad gaat flink saneren in winkelmeters!

© Joeri van Etten

Vanaf woensdag 29 maart 2017 tot en met woensdag 26 april 2017 liggen twee belangrijke (concept)visies voor Gemeente Oosterhout ter inzage op het stadhuis. Dit betreft de door-het-college-van-B&W-besloten detailhandelsvisie en de binnenstadsvisie.  In opdracht van de gemeente (en in samenwerking met de stuurgroep Bruisende Binnenstad en de binnenstadmanager) is er onderzoek verricht door het onafhankelijke advies- en ontwerpbureau BRO. Door juist nu keuzes te maken, wil gemeente Oosterhout voorkomen dat er veel meer te verliezen valt. De diepere inhoud van de plannen wordt woensdagavond 29 maart 2017 bekendgemaakt bij de informatieavond die begint 19:30 in Hotel Oosterhout.

Flinke leegstand dwingt tot nieuwe visie

BRO verwacht dat er in de binnenstad tot aan 2030 een overaanbod zal komen van 5.500 tot 8.000 vierkante meter winkelvloeroppervlakte. Deze stelling is gestoeld op meerdere analyses. “Sinds 2011 is er in Oosterhout sprake van disproportionele leegstand,” aldus wethouder Marcel Willemsen. Volgens hem is dit gemeengoed onder middelgrote steden. Binnenstadmanager Stefan van Aarle zegt daarbij dat je als stad dan moet afwegen wat je kunt bieden. Een visie schept uiteindelijk een kader hoe het zou moeten.

Oosterhout heeft een te uitgerekt winkelgebied

De binnenstad wordt gekenmerkt door een zeer uitgerekt winkelgebied. Deze loopt van het busstation in het oosten tot aan de Bouwlingcenter in het westen. Daarom wil de gemeente winkelmeters gaan saneren. Omdat wonen in de binnenstad populair is, wordt daarom ingezet op een transformatie van bestemmingen. Verder is gekozen tot het benoemen van een kernwinkelgebied, waarbij met name de detailhandel van de westelijke delen van de binnenstad zullen wegvallen op een door de gemeente beschreven scheidslijn. De gemeente reduceert ook een aantal aanloopstraten. Het centrum wordt dus compacter.

‘Winkelen’ krijgt een andere bestemming

Vooral in het westelijke deel gaat men kijken voor een transformatie van winkelen naar wonen. Dit vraagt om een verandering in de verkeersstructuur en het aantrekkelijker maken voor de woonbestemming. Ook is er sprake van het realiseren van twee magneten, zodat de loop in het nieuwe kernwinkelgebied behouden blijft. De trekkracht van de markt blijft daarbij in stand. Vooralsnog blijven de twee conceptplannen – die een maand lang ter inzage liggen –  een visie. Belanghebbenden hebben gedurende die periode recht op inspraak.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *