Detailhandels- en binnenstadsvisie naar de raad

© Joeri van Etten

27 inspraakreacties detailhandels- en binnenstadsvisie ingediend

Burgemeester en wethouders stellen vast dat er een breed draagvlak bestaat voor de uitgangspunten van de binnenstadsvisie: minder winkelmeters en een compacter winkelcentrum met logische looplijnen. Het college maakt dit op uit de reacties die zijn binnen gekomen op de conceptbinnenstadvisie. Burgemeester en wethouders hebben naar aanleiding van 27 inspraakreacties de binnenstadsvisie aangepast.

De aangepaste concept-binnenstadsvisie en de concept-detailhandelsvisie worden op 27 juni 2017 ter behandeling aangeboden aan de Oosterhoutse gemeenteraad. Op 20 juni 2017 kunnen belanghebbenden eventueel inspreken.

Aangepaste visie
Volgens de visie is het tijd om de leegstand in de binnenstad aan te pakken, door een compactere binnenstad te creëren, met minder winkelvloeroppervlakte en kortere looproutes. In de visie worden drie scenario’s beschreven met hun plus- en minpunten, die laten zien waar de kansen liggen. Burgemeester en wethouders houden alle ontwikkelscenario’s open, omdat zij ruimte willen geven aan alle initiatieven die een significante bijdrage kunnen leveren aan een positieve ontwikkeling van de binnenstad.

Wethouder Willemsen stelt tevreden vast dat er een breed draagvlak bestaat voor het principiële uitgangspunt van de binnenstadsvisie en dat men het probleem in de binnenstad onderkent: “We bekijken alle ontwikkelscenario’s, die ieder hun eigen kansen bieden. Kansen die we met beide handen moeten en zullen aanpakken”.

De wijze waarop uiteindelijk concreet invulling gegeven gaat worden aan de visies, is afhankelijk van meerdere factoren, zoals de bereidheid van partijen om tot verkoop, aankoop en ontwikkeling over te gaan. De gemeente zal proactief met de benodigde partners in gesprek gaan en hen uitnodigen om verder vorm te geven aan de ontwikkeling van de binnenstad. Ook in de inspraakreacties komt de oproep naar voren om samen met stakeholders in de stad initiatieven nader uit te werken.

Proces
Beide visies hebben van 29 maart tot en met 3 mei 2017 ter inzage gelegen. Betrokkenen zijn het afgelopen half jaar op vier verschillende bijeenkomsten zo uitgebreid mogelijk geïnformeerd. Tijdens twee bijeenkomsten werd de ontwikkeling van de visies besproken met betrokkenen. Bij de andere twee bijeenkomsten, tijdens de inspraakperiode, werden de visies met de betrokkenen inhoudelijk besproken. De inspraakperiode van beide visies is aangekondigd op de gemeentelijke website en social media, in Weekblad Oosterhout en via meerdere nieuwsbrieven. De gemeente geeft een individuele terugkoppeling aan degenen die een inspraakreactie hebben ingediend.

Inloopspreekuur
De inspraakperiode is afgelopen. De gemeente Oosterhout wil echter iedereen blijven informeren over de visies. De gemeente Oosterhout gaat daarom een inloopspreekuur organiseren in Theek 5 iedere donderdag tussen 10:00 uur en 12:00 uur in de periode van 1 juni tot 27 juni 2017. Iedereen is welkom om vragen te stellen en zich breed te laten informeren over de visies

Roland

Een jonge schrijver, presentator en fotograaf vol passie voor journalistiek, onze stad en nieuws.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *