Gemeenteraad maakt aanbeveling burgemeesterschap Oosterhout bekend

Bron: Wovox.com

Na maanden voorbereiding is op woensdag 31 oktober 2018 om 20.00 uur ’s avonds een extra
openbare raadsvergadering waarin de gemeenteraad zijn aanbeveling voor het
burgemeesterschap van Oosterhout bekendmaakt.
Er staat, los hiervan, ook nog een doorgeschoven onderwerp op de agenda (verordening
parkeerbelastingen). Aansluitend op de vergadering vindt een persconferentie plaats over de
burgemeesterzoektocht en de aanbeveling.

Profielschets
De aanbeveling is het resultaat van een intensieve en energieke procedure, die na de verkiezingen
startte met een tekenwedstrijd voor de jeugd. Kinderen mochten hun gewenste burgemeester
tekenen. Ook konden kinderen een ambtsketen knutselen, is er een enquête uitgezet onder het
gemeentelijke internetpanel en zijn kleine teams raadsleden, collegeleden en ambtenaren op diverse
plekken in de stad en de kerkdorpen geweest om met wie dat wilde het gesprek aan te gaan over de
wensen voor de nieuwe burgemeester. Van de ‘achterwerk in de kast’/’man bijt hond’-achtige kast
waarin belangstellenden iets konden vertellen, is goed gebruik gemaakt. Al het materiaal is omgezet
in een kleurrijke profielschets die op 21 juni jl. door de commissaris van de Koning in Oosterhout is
opgehaald.

Vacatureopenstelling, briefselectie en gesprekken
Daags nadat de commissaris van de Koning de profielschets had opgehaald, is de vacature door de
Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties opengesteld, tot eind juli. Twintig mensen
hebben gesolliciteerd, zeventien mannen en drie vrouwen. De vertrouwenscommissie heeft zich na de
zomervakantie grondig voorbereid, onder meer door een brainstormsessie met een groep inwoners en
ondernemers ter verdieping van de profielschets. Hierbij zijn ook tips en trucs uitgewisseld. De
commissie is ook getraind door een professioneel bureau. Met deze degelijke voorbereiding heeft
halverwege september de briefselectie plaatsgevonden en zijn eind september/begin oktober de
gesprekken met de geselecteerde kandidaten gehouden. Halverwege oktober zijn tot slot een gericht
assessment en een risicoanalyse integriteit uitgevoerd.

Voor meer informatie, inclusief een infographic over wat een burgemeester allemaal doet:
https://raad.oosterhout.nl/burgemeesterzoektocht.

Roland

Een jonge schrijver, presentator en fotograaf vol passie voor journalistiek, onze stad en nieuws.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *