[NIEUWS] Subsidie voor beweegprojecten !GO en ouderen

Sporter doet karate 001

In Oosterhout gaan twee beweegprojecten van start met subsidie van ZonMw. De subsidies, in totaal ruim € 97.000, zijn toegekend aan de projecten !GOfit en Sociaal Vitaal. Voetbalvereniging VVO en Maarten Kok Fysiotherapie hebben de subsidies aangevraagd. MOOVE zal de projectleider zijn van de twee projecten, die in samenwerking met de aanvragers en andere maatschappelijke partners worden uitgevoerd. Doel is het stimuleren van bewegen en een gezonde leefstijl bij enerzijds de medewerkers van !GO en anderzijds ouderen in de wijken Oosterheide en Slotjes.

Sociaal Vitaal

In de wijken Oosterheide en Slotjes is sprake van een hoge vergrijzing. Doel van Sociaal Vitaal is de algemene fitheid, weerbaarheid en het welbevinden van ouderen te stimuleren. Bewegen bevordert tegelijk de sociale contacten en zingeving. Deelnemers krijgen een fittest aangeboden en vervolgens een beweegprogramma. Ook krijgen deelnemers vaardigheden om een gezonde leefstijl vol te houden. In het project wordt samengewerkt met bewonersorganisaties, Brede Buurt teams en andere professionals in de wijk, zoals aanvrager Maarten Kok Fysiotherapie. Deelnemers betalen een kleine eigen bijdrage. Looptijd van dit project is twee jaar.

!GOfit

Doel van het project !GOfit is het verbeteren van het beweeggedrag van !GO-medewerkers,  Bewegen stimuleren draagt bij aan een gezondere leefstijl. Medewerkers krijgen sport- en beweegactiviteiten aangeboden van lokale sportaanbieders zoals aanvrager VVO. Binnen het !GOFit project wordt samengewerkt met Sport&zaken, matchmaker tussen sportorganisaties en bedrijven. Zij streven naar zoveel mogelijk fitte werknemers binnen Nederland. Binnen het !GO project voeren Sport&zaken de sport– en beweegscan uit waardoor er meer inzicht komt in de sport – en beweegwensen van de medewerkers van !GO. Als afsluiting volgt een effectmeting waarmee inzicht gegeven wordt in de impact die het bedrijfssportprogramma heeft op de medewerkers van !GO. !GOfit sluit aan op het project Doen en Delen uitgevoerd door de professionals van de werkgroep Preventie Oosterhout. De looptijd van dit project is twee jaar.

MOOVE en ZonMw

De sportcoaches van MOOVE matchen in opdracht van de gemeente sport- en beweegvraag en –aanbod. Ze organiseren, begeleiden en implementeren sport- en beweegactiviteiten. Dit alles in cocreatie met het Oosterhoutse netwerk van maatschappelijke partners en sport- en beweegaanbieders.

ZonMw is de Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie. ZonMw financiert gezondheidsonderzoek én stimuleert het gebruik van de ontwikkelde kennis – om daarmee de zorg en gezondheid te verbeteren.

Deze projecten worden mogelijk gemaakt door:

Roland

Een jonge schrijver, presentator en fotograaf vol passie voor journalistiek, onze stad en nieuws.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *