Vanaf 11 februari werkzaamheden Bredaseweg aan fiets- en voetpad

Vanaf maandag 11 februari 2019 is het fiets- en voetpad langs de Bredaseweg ter hoogte van nummer 106 (Pand ‘De Gekroonde Bel’) in de richting van Breda afgesloten. Fiets- en voetverkeer wordt met verkeersborden naar het fiets- en voetpad aan de overkant van de Bredaseweg geleid. Dit vanwege voorbereidende grondwerkzaamheden voor de aanleg van een rotonde. Het fiets- en voetpad wordt opgebroken en na het aanbrengen van een zandophoging weer hersteld. Naar verwachting is het fiets- en voetpad tot en met 22 februari 2019 afgesloten. De werkzaamheden worden uitgevoerd door Schapers & Zn BV.

Dinsdag 12 februari inloopavond Bredaseweg: aanleg rotonde en asfaltonderhoud

Op 12 februari 2019 vindt een inloopbijeenkomst over de wegwerkzaamheden aan de Bredaseweg in De Pannehoef (Wilhelminalaan 57-59) plaats tussen 16.30 – 19.30 uur. Bewoners en ondernemers in de omgeving –en eventuele andere geïnteresseerden- zijn welkom. De gemeente en de projectontwikkelaar van het plan Wilhelminahaven (Tandem Oosterhout Beheer BV) geven toelichting over de aanleg van de rotonde, het wegonderhoud, de verkeersafwikkeling in die periode en het bouwrijp maken van nieuwbouwlocatie Wilhelminahaven. De verwachte uitvoering van de wegwerkzaamheden is vanaf eind maart tot eind juli 2019.

Rotonde

De geplande rotonde zorgt voor een goede ontsluiting van het verkeer uit Houthaven en de toekomstige buurt Wilhelminahaven. Daarnaast plannen we tegelijkertijd het onderhoud van het asfalt in, zodat we de Bredaseweg zo min mogelijk hoeven af te sluiten.

Meer informatie

Vanaf 13 februari is de informatie die tijdens de inloopbijeenkomst wordt getoond ook te zien op www.oosterhout.nl > Inwoners > Ruimtelijke ontwikkeling > Projecten en woningbouwprojecten > MPO-terrein (Wilhelminahaven).

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *