Kolossale windmolens Oranjepolder Dommelbergen stap dichterbij door besluit burgemeester en wethouders

EnergieparkA59
Bron: website energieparkA59

Twee kolossale windmolens van 235 meter zijn een stap dichterbij doordat het college akkoord gaat met de door initiatiefnemer Eneco ingeleverde documenten. Het college van Burgemeester en Wethouders verzoekt de gemeenteraad een zogenaamde ontwerp-verklaring van geen bedenkingen af te geven.

In de besluitenlijst van het college van B&W van de gemeente Oosterhout valt deze week te lezen:

Het college van burgemeester en wethouders heeft de ontwerp-verklaring van geen bedenkingen (vvgb) vastgesteld voor het windpark van Eneco met twee windmolens als onderdeel van het Energiepark A59. Eind november stelde het college al de ontwerp-vvgb voor het zonnepark vast. Het college stelt aan de raad voor om ook deze ontwerp-vvgb voor het onderdeel windpark van het Energiepark A59 te verlenen. Deze vvgb is nodig om tijdelijk (25 jaar) af te wijken van het bestemmingsplan. Op 10 februari is er een informatiesessie voor de gemeenteraad. Op 2 maart 2021 neem de raad een besluit over de ontwerp-vvgb. Daarna legt de gemeente de aanvraag omgevingsvergunning en ruimtelijke onderbouwing ter inzage. Hier wordt op gebruikelijke manier over gecommuniceerd, aangevuld met een online vragenuur voor inwoners en andere belanghebbenden.

Of de windmolens er komen hangt nu af van de gemeenteraad. In de wijk Dommelbergen is veel verzet tegen de torenhoge windmolens die veel groter zijn dan de windmolens op Weststad. De windmolens die in Oosterhout zijn voorzien doen de toren van St. Jan Basiliek (45 m) verbleken. De windmolens zijn circa 5 keer zo hoog en komen meer in de buurt van de hoogte van de Euromast in Rotterdam.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *