Opinie: de nieuwe raad is kwetsbaar (en dat weet het college)

EnergieparkA59
Bron: website energieparkA59

Na de gemeenteraadsverkiezingen in maart is de Oosterhoutse gemeenteraad flink vernieuwd. Dat is op zichzelf goed. Hopelijk brengt het toegenomen aantal (jonge) vrouwen in de raad ruimte voor een wat minder conservatief geluid. Oosterhout is al tijden geen stad waar de verandering snel komt. Maar nu de positief kritische oppositie is opgenomen in het college (GroenLinks en D66), blijft er alleen ‘echte’ oppositie over. En de vraag is: krijgen die echt iets voor elkaar?

Enkel de kleine oppositiepartijen CDA en PvdA zouden op basis van toon en inhoud mee hebben kunnen besturen. Maar deze partijen zijn weggestemd door de kiezer en bovendien beiden voorzien van nieuwelingen in de fracties. Die combinatie maakt ze kansloos om in het begin van deze periode van enige waarde te zijn. Ze zullen zichzelf moeten vinden en een kant moeten kiezen. Constructieve oppositie óf roepen voor de bühne. Hoe ze die keuze vervolgens uitvoeren zal bepalend zijn voor hun eigen toekomst.

De oude rotten, met meer dan één eerdere periode in de raad, die zijn overgebleven doen die bijnaam misschien wel iets teveel eer aan. Wie luistert er immers nog naar Henk van Ginneken (GBV), Peter Bogerd (GBV), Peter de Laat (VHO) en Walther Hoosemans (GB). Allemaal boeten ze kort of lang geleden al aan gezag in. Ze zijn hun politieke houdbaarheidsdatum (al ver) voorbij, maar kennen veel Oosterhoutse stemmers. En daar heeft het deel van Oosterhout dat is gaan stemmen (45,6%) voor gekozen: een raad van mensen die ze kennen. Of ze nu kwaliteiten meebrengen naar de raad of niet.

Het college lijkt er vooral dankbaar gebruik van te maken. Een gevoelig onderwerp zoals het energiepark in de Oranjepolder wordt niet voor niets nu – aan het begin deze raadsperiode – geagendeerd. De oppositie heeft zich nog niet gesetteld. De meeste zelf gemaakte afspraken uit het verleden zijn vergeten. Met een briefje dat het plan ondanks het overvolle energienet ook daadwerkelijk aangesloten kan worden duwt het college het plan snel door.  Ondertussen verliest Oosterhout landschap terwijl er nog genoeg daken en terreinen vrij zijn. Haaks op alle ideeën die er zijn over goede ruimtelijke ordening passeerde de verklaring van geen bedenkingen eigenlijk wel heel erg gemakkelijk de Oosterhoutse raad.

De oppositie heeft het nakijken, de burger krijgt niet het hoogst haalbare. Het zal nog even afwachten zijn wie de smaakmakers van deze raad worden. Maar voor de leefbaarheid in Oosterhout is het te hopen dat ze zich snel melden.

Dit opiniestuk is ingezonden via redactie@ookvanwosterhout.nl. De schrijver heeft bij de redactie aangegeven anoniem te willen blijven.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *