Lokbus met ‘drugsafval’ leidt tot weinig meldingen

Een ‘lokbus’ van de politie stond de afgelopen weken geparkeerd op industrieterreinen Weststad en Vijf Eiken.

Het busje is oud en vies. Zo staat de bus vol met blauwe vaten en ligt er zichtbaar een gasmasker en latex handschoenen in. Dit zijn goederen die regelmatig worden gevonden bij drugslabs en drugs afvaldumpingen Er hangt een weeïge, anijsachtige geur, die van synthetische drugs.

Weinig meldingen

Om de alertheid te stimuleren en de meldingsbereidheid te vergroten, werd de lokbus de afgelopen weken op verschillende plekken ingezet. Zo werd deze geparkeerd op drukke en minder drukke locaties om te kijken of mensen een melding zouden maken bij gemeente of politie. Er was dus van alles aan de hand met de bus en hij stond ook nog eens asociaal dubbel geparkeerd. Toch leidde de lokbus niet tot veel meldingen. In de tijd dat de lokbus op het industrieterrein Weststad stond, werd hiervan 3x een melding gedaan. Leden van het industrieterrein en een vrachtwagenchauffeur trokken aan de bel. Op het industrieterrein van Vijf Eiken was dit helaas anders. Ten tijde van de geparkeerde lokbus zijn er welgeteld precies 0 meldingen binnengekomen.
In december 2020 heeft deze lokbus ook al eens een paar weken in Oosterhout gestaan. Helaas ontving de politie in die actieperiode ook geen enkele melding over de lokbus.

Risico’s

Drugsafval is bijna altijd chemisch afval. Dit chemisch afval, afkomstig van illegale drugslaboratoria, kan zeer brandbaar, sterk bijtend of giftig zijn. Als er meerdere stoffen gedumpt zijn, kunnen die zelfs samen een chemische reactie vormen, wat weer kan leiden tot ontploffing en/of brand, met alle gevolgen van dien voor de directe omgeving.
Vindt u drugsafval, raak het dan niet aan, schop of duw niet tegen de verpakkingen, rook niet in de buurt van de dumpplek, houd afstand en bel direct 112.

Om de drugscriminelen te kunnen betrappen, zijn meldingen voor de politie cruciaal, legt wijkagent Cas van der Staak uit. “Bent u zelf de eigenaar van de grond waar het afval ligt, doe dan ook officieel aangifte bij de politie. Als de dader bekend is, kan de schade verhaald worden en moet de dader de schade terugbetalen. Zonder aangifte is er wettelijk geen gedupeerde. Het is voor ons van groot belang dat men alert is en durft te melden. Zo kunnen wij veel effectiever ons werk doen en wij hebben de input van de melders nodig. Zonder melding, hebben wij vaak geen idee en daarom is het van belang dat een ieder alert is”.

Wat doe ik als ik een dumping van drugsafval zie of drugsafval vind?

  • Raak niets aan. Drugsafval is gevaarlijk.
  • Bel direct de politie via 112 en volg de instructies van de politie op.
  • Houd 25 meter afstand. Bij brand minimaal 100 meter afstand.
  • Sta met de wind in de rug zodat chemische lucht niet uw kant op waait.
  • Maak als het kan foto’s, noteer nummerborden en onthoud de beschrijving van de vervoersmiddelen en de personen. U kunt dit ook melden aan Meld Misdaad Anoniem.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *