Jongeren in Oosterhout

Het is zo’n puntje waar ooit eens is bedacht dat er aandacht voor moest zijn, maar de gemiddelde bestuurder, die veel verantwoordelijkheid draagt en al een overvolle agenda heeft, staat in de praktijk vaak ver af van de jongere die nog letterlijk vrij onbezonnen door het leven fietst. Misschien dat deze groepen daarom ook niet zo houden van met elkaar praten. Hoewel het aan de goede wil van de bestuurders volgens mij niet ligt. Links en rechts heb ik het idee dat zij er zeker voor open staan. Alleen het is moeilijk je te verplaatsen in iemand die je niet bent. De gemiddelde politicus is geen jonge god of godin. De Jongeren zelf laten het top op heden nog afweten.

Wat de jongeren betreft: laten we als stelregel nemen dat 90% van de jongeren zich vooral nergens druk om wil maken. Zolang ze wat bewegingsvrijheid hebben vinden ze het prima. Ik geloof wel in het principe dat er binnen een samenleving 1% leider is op een bepaald vlak, 9% wel mee wil praten en 90% dat laatste niet wil of gewoon niet de behoefte heeft. Het ziet er naar uit dat met de verkiezingen voor de deur er een aantal partijen nu eens verandering in gaan brengen. Het CDA noemt in de Oosterhout al wat namen maar ook bij andere partijen duikt zo af en toe een nieuwe, jong en fris gezicht op. Prima zaak! Jongeren laat je horen en zoek elkaar op! Laat politieke kleur je niet tegenhouden te kijken wat er kan!

Meer even inhoudelijk, we pakken wat jongeren thema’s:

Bioscoop en Discotheek

Nu is er in het verleden, en wordt er nu nog steeds weleens geroepen over een bioscoop, discotheek, gokhal, speelhal en starterswoningen maar heel concreet wordt de discussie niet. De bioscoop is zeker gewenst, er is zelfs een locatie voor, maar het komt gewoon niet van de grond. Kennelijk twijfelt ondernemend Nederland of er wel een markt voor is in het Oosterhoutse. Voor een discotheek geldt eigenlijk hetzelfde, met daarbij nog een hoop gevreesde overlast. Ik hoor vaak dat men denkt dat Oosterhout niet genoeg potentieel publiek heeft voor een discotheek of bioscoop.

Bij bioscopen kan ik me dat nog wel voorstellen, immers de Antwerpse bioscoop zou veel minder tot de verbeelding spreken als hij in het kleine Oosterhout zou staan. Maar discotheken lijkt me een ander verhaal. In Gemert, een heel klein plaatsje in Oost-Brabant staat een compromisloze discotheek van formaat. Het kan dus kennelijk wel. En dan hebben we nog “De Kelder” in Hank. Hoeveel inwoners zou Hank hebben?

Misschien is het een kip-ei verhaal. Ondernemers twijfelen aan het potentieel omdat de markt niet groot genoeg lijkt. Jongeren zoeken hun heil nu elders omdat het aanbod er gewoon niet is. Dus hoe groot is de vraag reëel? Misschien is dat iets om eens te onderzoeken en dan breeduit te publiceren. Vervolgens maar kijken wie er hapt, als blijkt dat het potentieel wel aanwezig is.

Gokhal en Speelhal

De gokhal en speelhal zijn inmiddels in aanbouw. Vooral omdat de gokhal waarschijnlijk wel lucratief is en de speelhal daar eigenlijk bij hoorde als “eis van de gemeente”. Althans dat is het verhaal dat de ronde gaat. Maar gelukkig, we hebben er weer een keuze bij in het Oosterhoutse uitgaansleven. Ik hoop alleen dat in de praktijk niet blijkt dat vooral de oudere Oosterhouters hun pensioengeld daar gaan verspelen. Casino’s draaien grotendeels op een vaste schare bezoekers die toch min of meer verslaafd zijn aan de spanning en geluid van rollend geld.

Starterswoningen

Dan hebben we nog de starterswoningen. De Oosterhoutse bestuurders hebben bedacht dat deze wel in “De Contreie” pasten. Nu is het met zo’n naam maar goed dat Geer en Goor elkaar niet meer spreken want ik voel de flauwe woordgrappen al opkomen. Deze nieuwe wijk ligt ver buiten het centrum en daarmee vraag ik me af of we het verjongende karakter van starterswoningen maximaal benutten. Misschien is het dan toch interessant deze groep te huisvesten boven een nieuwbouw van het oudste deel van Arendshof. Wat op zich prima past in het Actieplan Stadshart. Misschien dat het stadshart dan wat meer zou gaan bruisen en het uitgaansleven en de restaurants een nieuwe impuls krijgen.

Tijdens één van de bijeenkomsten over het te vormen actieplan stadshart werden nog twee locaties aangewezen als mogelijke plaats voor starterswoningen of appartementen. Aan de Keiweg is een stuk grond vrijgekomen op de plaats van de vroegere garage/showroom. Ook werd de locatie van het busstation genoemd. Beiden ook lekker in het Centrum. Prima plekken naar mijn idee. Het bouwen hoeft niet morgen te starten, maar het zou leuk zijn als er eens over gedacht zou worden!

Tot slot nog een persoonlijke noot: Jongeren zijn in mijn ogen de sleutel naar de toekomstige families die onze familiestad gaan bevolken. Geef ze dan de kans om in onze prima gemeente te starten!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *