Coalitieakkoord 2: Financiën

De coalitie begint de inhoud van het coalitieakkoord gelijk met het belangrijkste punt; de financiën. Iedereen kijkt nieuwsgierig naar welke keuzes de coalitie gaat maken op het gebied van de bezuinigingen.

Het hoofdstuk begint met een zorgelijk verhaal over de staat van de Oosterhoutse financiën. De meerjarenbegroting heeft nu al een tekort, zonder dat daar de effecten van de crisis bijgeteld zijn. Ook blijkt dat het geld voor de uitvoering van de Wet Werk & Bijstand onvoldoende is voor de komende jaren, de reserves zijn al nodig om de kosten voor dit jaar te dekken.

Daarnaast dalen de inkomsten uit bouwvergunningen, wat logisch is omdat er minder huizen gebouwd gaan worden. Dit tekort gaat waarschijnlijk groot worden omdat er in de meerjarenraming vanuit is gegaan dat de inkomsten in 2011 ten opzichte van 2009 verdubbeld zouden worden. Dit wordt dus bij lange na niet gehaald, de 7 ton uit 2009 worden waarschijnlijk niet eens gehaald.

Een volgend punt is dat door de ontwikkelingen die de afgelopen jaren gerealiseerd zijn de reservepot bijna leeg is, waardoor nieuwe investeringen gewoon in de begroting op moeten worden genomen. Dit zorgt voor extra kosten en minder ruimte in de begroting voor andere zaken als sport, cultuur, veiligheid en economie. Komt bij mij de vraag op waarvan de coalitie dan het Huis voor Cultuur van wil gaan bouwen. Zeker omdat even verderop staat dat er een maximum is van 4,2 miljoen euro voor investeringen.

De coalitie geeft in het hoofdstuk ook aan dat het wil ombuigen met visie en niet de kaasschaaf wil hanteren en ook geen botte bijl. Wat dan wel? Een uitgangspunt uit het akkoord is dat er geen ruimte is voor nieuw beleid. De gemeenteraad wordt dus helemaal buitenspel gezet, er kan simpelweg niets meer bij. Is dit dan de visie die de coalitie heeft? Niets nieuws bedenken en doorgaan op oude voet? Mij lijkt het meer van visie spreken als de coalitie eens scherp naar de eigen huishouding gaat kijken en bepaald wat ze nog wel en wat ze niet uit willen voeren en zo ruimte creëren voor nieuw beleid dat wel echt een gemeentetaak is. Zeker omdat ook de provincie moet gaan bezuinigen en die dat vooral willen gaan doen door taken te laten vallen en die taken door de gemeenten uit te laten voeren.

Ook de andere “visionaire” uitgangspunten zijn slap en zo vaag omschreven dat je er nog alle kanten mee op kunt. Al met al heeft de coalitie een financiële paragraaf geschreven die onrealistisch is, geen visie heeft en totaal geen blijk geeft van besef dat de crisis hard gaat toeslaan. Een kwalijke zaak.

Een gedachte over “Coalitieakkoord 2: Financiën

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *