Cultuur en Oosterhout

Outflow, het blijft een heet hangijzer. Met de beste idealistische ideeën opgericht om eindelijk eens te voorzien in de culturele ontwikkeling van jongeren, en dat op een manier die hen aanspreekt. Daarnaast biedt de samenwerking met de NHTV wat stagiaires betreft grote kansen omdat studenten zo in een praktijkomgeving ervaring op kunnen doen. Allemaal leuke uitgangspunten, maar in tijden van bezuinigingen zal ook Outflow haar waarde objectief moeten aantonen.

Alsof het zo bedoeld is had collega Robert hetzelfde onderwerp voor het volgende blog bedacht, namelijk het nut van Outflow. Hij haalde aan dat Outflow een negatief bedrijfsresultaat heeft van 380.000 euro, wat dus neerkomt op ruim 7307 euro per week dat de boel daar verlies lijdt. Een erg groot bedrag, zeker in huidige tijden. In het jaarverslag van Outflow wordt gesproken over de efficiency-slag die er gemaakt is en dat men na een dip vorig jaar weer aan het groeien is. Maar hoe wil Outflow een verlies van meer dan 7300 euro per week verklaren?

De gemeente Oosterhout had met Outflow het doel om een zo groot mogelijk deel van de Oosterhoutse jeugd te bereiken. Een snelle blik op de website van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) leert dat er in Oosterhout 3019 inwoners zijn in de leeftijdscategorie 15 tot en met 19 jaar, wat toch ongeveer de doelgroep is van Outflow. Vervolgens wordt die groep met een budget van 403.000 euro bediend waarbij Outflow, natuurlijk binnen bepaalde kaders, mag bepalen wat er aan activiteiten gepland worden. Als je dan ziet dat, zoals Robert al vermeld, 200 unieke bezoekers zijn van Outflow, met een uitschieter naar 400 als er een succesvol weekendactiviteit is, mag je je toch afvragen of de kosten wel in verband staan met de baten.

 Bovenstaand schema (afkomstig uit de gemeentelijke jaarrekening 2009) geeft goed aan hoe het met de bezoekersaantallen gesteld is. Het lagere aantal in 2009 ten opzichte van 2007 is mede veroorzaakt door een andere manier van meten meld de jaarrekening. Dit schema laat toch zien dat Outflow haar doelgroep niet goed weet te bereiken, een CKV-filmavond is een goed idee, en voor jongeren ook erg handig. Maar als er vervolgens maar 5 mensen komen (er staat nergens dat ik de cijfers met 1000 moet vermenigvuldigen of iets dergelijks) gaat er toch iets fout. En ook de andere cijfers spreken voor zich. Tegenover de lasten staan de minimale inkomsten van 23.000 euro.

Nu wil ik absoluut geen oordeel vellen over de leiding van Outflow van het afgelopen jaar, daarvoor zit ik niet goed genoeg in dat wereldje en dat is ook mijn taak hier niet. Daarnaast hebben zij dit jaar een op een cent na failliete toko met een slecht imago toch weer op weten te bouwen naar iets waar nu in ieder geval weer een open discussie over is. Maar bovenstaande is toch aanleiding om de discussie over Outflow te voeren. Sluiting gaat ook weer te ver omdat de gemeente natuurlijk wel in een pand geïnvesteerd heeft en bij sluiting dat geld ook kwijt is.

Wel is het de vraag hoe om te gaan met de cultuur in Oosterhout. Er moet de komende jaren nou eenmaal flink bezuinigd worden en cultuur is een post waar je relatief makkelijk kan snijden omdat het niet veel mensen direct in de portemonnee raakt. Als je dat als startpunt neemt is het ook de vraag of je het Huis van Cultuur wel moet willen. Een duur project in het Santrijngebied waar cultuur gecentraliseerd moet worden. Het liefst in combinatie met een filiaal van een grote winkelketen om zo extra mensen te lokken en de bijbehorende parkeerplaats vol te krijgen. Maar zoals Paul de Leeuw onze eigen Gerard Oomen van de Onafhankelijke Fractie in Mooi! Weer de Leeuw al wist uit te leggen, iedere gemeente wil tegenwoordig een groot en duur theater. Niet iets waar je artiesten mee binnenhaalt die je nu niet haalt denk ik zo. Juist nu wordt de kleinschaligheid van Theater de Bussel geprezen en staat de Bussel landelijk bekend. Zolang Theater de Bussel nog met exploitatieverliezen kampt heeft het geen zin om een nieuw theater te betalen, dat geld krijg je namelijk niet terug. Daarnaast is het de vraag welke grote landelijke keten zich nog in Oosterhout wil vestigen, de meesten hebben al een vestiging in Breda of Tilburg en Oosterhout is voor hen daarom niet interessant.

Al met al moet de coalitie maar eens goed nadenken wat ze nu eigenlijk met de cultuur in Oosterhout willen en wie ze daar voor willen laten betalen. Mijn advies zou zijn, ga eerst eens efficiënt werken en kijk dan over een aantal jaar verder. Outflow zou bijvoorbeeld in het weekend best commerciële activiteiten kunnen exploiteren, natuurlijk wel tegen de markttarieven en niet de gemeentesubsidie gebruiken om de drankjes kunstmatig laag te houden. Hierdoor verdient Outflow geld terug zodat ze minder subsidie nodig hebben en toch de workshops uit kunnen voeren. Want laat daar geen misverstand over bestaan, het idee is goed, de bekostiging alleen verre van.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *