Outflow: de feiten

Moord en brand op de website van BN/De Stem. ‘Outflow is in feite al failliet’ luidt de kop van het artikel. De uitspraak is opgetekend uit de mond van Arnoud Kastelijns, fractievoorzitter van Gemeentebelangen. Een opmerking die niet alleen tendentieus is, maar ook nog eens feitelijk onjuist. Daarom dit artikel, met de werkelijke feiten en cijfers*.

Eerst een kleine introductie. Outflow is de verzamelplaats waar creatieve jongeren hun talenten kunnen ontplooien. Dit gebeurt door het aanbieden van een gevarieerd aanbod van leuke en creatieve activiteiten met een laagdrempelig karakter. Zo heeft Outflow activiteiten voor en door jongeren, een uitgebreid scala van uitdagende workshops, een goed lopend WebTV station, een groeiende radio-tak en een goedlopend bandnight-concept wat  zelfs bandjes levert voor het Parkfeest. Daarnaast is de samenwerking met de Oosterhoutse scholen zeer vruchtbaar, met o.a. CKV-filmavonden, introdagen voor brugklassers, workshops en toneeluitvoeringen.Dit alles gebeurt in een veilige omgeving zonder drugs, geweld en excessief drankgebruik. Outflow heeft een kleine dip gehad, maar weet momenteel wekelijks 200 unieke bezoekers te trekken, oplopend tot 400 als er een weekendactiviteit staat gepland. En dit aantal stijgt nog altijd.

Eerlijk is eerlijk, € 380.000 is veel geld. Verdere analysering van deze kosten laat echter een veel genuanceerder beeld zien dan nu wordt geschetst. De gemeente had namelijk een negatief bedrijfsresultaat van ruim € 400.000 voor 2009 begroot. Outflow is voor 2009 ruim binnen het budget gebleven, wat Kastelijns ook had kunnen lezen in de Gemeentelijke Jaarrekening 2009. Het gunstigere bedrijfsresultaat is terug te voeren op een efficiency-slag in de bedrijfsvoering gecombineerd met een goedkopere, maar kwalitatief betere, programmering. Grote feesten met dure artiesten zijn ingeruild voor een breder aanbod van activiteiten dat beter aansluit bij de missie, visie en strategische doelstellingen die Outflow bij oprichting in 2006 heeft meegekregen. Betere programmering tegen lagere kosten!

Waar Kastelijns een grote denkfout begaat, is de veronderstelling dat Outflow financieel zelfvoorzienend dient te zijn. Outflow is in 2006 opgericht met als doel een maatschappelijk vraagstuk te tackelen, namelijk het gebrek aan voorzieningen waar jongeren terecht konden. Ieder jaar krijgt Outflow een budget waarmee deze sociale outcome gerealiseerd dient te worden. Om te veronderstellen dat deze outcome gepaard kan gaan met winst, is ronduit naïef. Was dit wel zo, dan had de markt namelijk al lang voorzien in de behoefte en was Outflow er überhaupt nooit gekomen. Kastelijns had dit kunnen weten. Hij is immers al geruime tijd politucus, nota bene van de coalitiepartij die in 2005 heeft ingestemd met de (voorwaarden voor) oprichting van Outflow!!

In het kader van Operatie Stofkam is de totale gemeentelijke huishouding doorgenomen; Outflow inclusief. Hoewel de term ‘sluiting’ valt, is men zich wel  bewust van Outflow’s rol als ‘culturele kraamkamer’ en lijkt een voorkeur uit te gaan naar een samenvoeging met programma JONG.  Men is zich klaarblijkelijk bewust van het belang om de voorzieningen voor jongeren intact te houden.  Outflow heeft bewezen een toegevoegde waarde te zijn in de jongeren-scene. Daarbij opgemerkt dat het anderzijds vervullen van de jongerenbehoefte niet per definitie goedkoper zal uitvallen met dezelfde outcome. De uitdagende programmering van Outflow (vaak geïmmiteerd)  is een springplank geweest  voor menig bandje, DJ, zanger en creatieve geest. Dat moet behouden blijven. Oosterhout is een familiestad. Daar horen jongeren ook bij!

Update: Gemeente Oosterhout bevestigt: Outflow is keurig binnen het budget gebleven.

*Hiergenoemde feiten en cijfers zijn o.a. afkomstig uit het Outflow Jaarverslag 09-10 alsmede de gemeentelijk jaarrekening.

Robert is ook te volgen op Twitter

2 gedachten over “Outflow: de feiten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *