Live verslag: raadsinformatieavond zwembaden/tsc

Wava/Go!

Emotionele vragen over arbeidsvoorwaarden en pensioenen, situatie is voor medewerkers zeer onduidelijk. Vragen worden op termijn beantwoord omdat deze niet op de inspreekavond behandeld kunnen worden.

Dhr. De Hoogh van de SP stelt vragen aan de inspreker, maar de inspreker mag hier geen antwoord op geven wegens geen mandaat vanuit de ondernemingsraad. Er volgen discussies over en weer over wat Dhr. De Hoogh wel en niet mag vragen.

Raadsnota Zwembaden

OZ/PC De Warande

In principe een goed plan, mits aan de volgende punten aandacht wordt besteed:

– OZ/PC de Warande wil als club met meer dan 500 actieve leden graag een leidende rol in de opzet en exploitatie van een eigen clubhonk.

– Er mogen geen abnormale huurstijgingen plaatsvinden (conform de extra huurverhoging van 10%). De huur mag maximaal met de prijsindex stijgen.

– Lesroosters vragen aandacht, alles moet passen conform de wensen van OZ/PC De Warande.

– De zwembak op De Warande dient te worden aangepast middels een grote renovatie. Onder andere beweegbare vloer, wegnemen klotsbak-effect.

Resumerend:

– Clubhuis

– Rooster

– Huidige tarieven

– Renovatie zwembadbak

OZ/PC De Warande wil dat gemeente een clubhuis realiseert, de club zal deze accommodatie onderhouden. De club geeft aan dat Oosterhout van het nieuwe plan beter wordt, maar het lijkt er vooral op dat de club er beter van wordt. Als de huur stijgt moet de contributie van de club van €300,- naar €330,- stijgen. Groen Brabant stelt aan de kaak dat er veel eisen zijn, maar dat de club geen dubbeltje meer wil betalen. De club is niet bereid om 10% meer huur te betalen voor een overkapte Warande. Sluiting zwembad in Dommelbergen heeft volgens OZ/PC geen impact voor bewoners uit Dommelbergen, gezinnen zijn gewend om kinderen met auto naar het zwembad te brengen.

TSC

Powerpoint getiteld Stop Sloop Warandegebied. Inspreker schetst wat feiten over TSC, voetbal en het Warandegebied. Vervolgens geeft hij aan waarom TSC kan blijven bloeien aan de Warandelaan. Inspreker geeft aan dat visie gebaseerd is op onvolledige en foutieve onderzoeksresultaten, het besluit van 26 april is ondoordacht. Keuzes van B&W zijn gebaseerd op onzeker geld. Indien B&W TSC wil verplaatsen, maakt de gemeente Oosterhout veel kosten. De inkomsten komen op zijn vroegst over 10 jaar volgens de inspreker.

De toekomst voor TSC blijft onzeker. Renovatie van accommodatie is volgens inspreker nodig, wordt niet voldaan aan diverse eisen op dit moment. Daarnaast concurrentie van VV Oosterhout dat eerder mag verhuizen. Investeringen in Sportpark De Contreie bedragen 8 miljoen, investeringen in TSC nu bedragen 2,5 miljoen, inspreker vindt dit ongelijk.

TSC geeft aan:

– Besluit B&W verwerpen

– Neem plannen en regels rijksoverheid in acht

– Voer een goed onderzoek uit naar de stand van zaken op het terrein van TSC

– Financier deze plannen uit besparingen op Sportpark De Contreie

– Tot die tijd gebruik kunnen maken van velden VV Oosterhout aan de Vijf Eikenweg

Dhr. Noltee stelt vraag over 6 velden, omdat een van deze velden in de Ecologische Hoofd Structuur valt. Plan is volgens inspreker niet strijdig met EHS, is ontwikkeld met architect Frans van Leijsen. Dhr. Noltee vraagt waarom woningbouw uitgesloten wordt. De inspreker geeft aan dat hij twijfelt of rijk/provincie/EU meegaat om in de Groene Hoofd Structuur te mogen bouwen. Dhr. Noltee geeft aan dat TSC niet met twee maten mag meten. De gelden komen volgens de inspreker pas over 10 jaar beschikbaar omdat het realiseren van een nieuw bestemmingsplan lang duurt.

Mw. van Bruchem vraagt zich af waar het natuurgebied waar de inspreker naar refereert uit bestaat. Hij geeft aan dat de sportvelden het natuurgebied zijn. Dhr. van Neutegem vraagt zich af wat TSC zelf gaat doen, en refereert daarbij aan Twins en MHC De Warande die wel zelf investeren. Zeker omdat in deze tijden de gemeente zuinig moet zijn met het geld. De inspreker geeft aan dat de gemeente continu plannen afketst van TSC. TSC geeft aan dat zij de kantine zelf realiseren.

Mw. Dujardin vraagt naar het toekomstperspectief, hoe gaat de vereniging groeien? Wordt het sportpark dan te klein? De inspreker geeft aan te streven naar een groei naar 1300 leden, en geeft daarbij aan om te streven naar meerdere kunstgrasvelden. Dhr. De Hoogh vraagt of TSC bereid is haar kantine beschikbaar te stellen als multifunctionele accommodatie. Dhr. De Hoogh vraagt ook nog naar een gebied van 12 hectare, waar TSC eerder zelf naar gerefereerd heeft. TSC zou hiernaar verplaatst kunnen worden, maar hier is geen verder onderzoek naar gedaan.

Dhr. Ketting-Olivier vraagt wat TSC doet met het geld dat ze jaarlijks van de gemeente ontvangt. Omdat TSC volgens Dhr. Ketting-Olivier jaren heeft kunnen sparen staat er een behoorlijk potje klaar. TSC geeft aan dat de boel verouderd is en het bedrag van dat potje te boven gaat. Dhr. Ketting-Olivier vraagt of de opknapbeurt van een accommodatie genoeg is om op termijn wel te kunnen verhuizen. Dan zou er geen probleem meer zijn volgens Dhr. Ketting-Olivier. De visie van TSC is dat ze aan De Warandelaan willen blijven. Als ze moeten verhuizen kunnen ze niet anders, maar tot die tijd wordt over behoud aan de Warandelaan gepraat.

Dhr. Hessels vraagt wat TSC wil doen met de velden op de Vijf Eikenweg van VV Oosterhout. TSC wil deze velden gebruiken omdat haar eigen velden te intensief gebruikt worden. Dhr. Kasteleins geeft aan dat de gemeente de afgelopen jaren wel geïnvesteerd heeft in de verenigingen. Hij vraagt zich af hoe het komt dat TSC te weinig velden heeft, hanteren zij geen ledenstop? Inspreker geeft aan dat TSC een ledenstop hanteert, maar leden die blijven zorgen wel voor groei van de club. Dhr. Kasteleins vraagt zich af waarom TSC leden niet doorverwijst naar andere clubs. De inspreker geeft aan dat oosterhouters zelf een keuze moeten mogen maken voor een club. TSC mag de velden van VV Oosterhout niet gebruiken, dan moeten leden maar lid worden van VV Oosterhout volgens de inspreker. Wat zijn de kosten als TSC later verhuist naar De Contreie? Inspreker geeft 2,5 miljoen euro aan.

Moeder jeugdleden

Als TSC Oosterheide verlaat zal dit de leefbaarheid van Oosterheide verslechteren. Ook bij onderling contact tussen ouders gaat het dan minder. Inspreker geeft aan dat alles nu op de fiets kan, als TSC verhuist moet zij kinderen met de auto brengen. Inspreker heeft geen gerust hart als kinderen ver moeten fietsen naar ander sportpark.

Mw. van Bruchem geeft aan dat slechts een beperkt aandeel van de leden uit Oosterheide komt. Volgens inspreker is dit 25%, als je andere wijken erbij trekt is dit 54%. Dhr. Ketting-Olivier vraagt zich af of kinderen van 10 jaar oud niet naar De Contreie kunnen fietsen. Jongere kinderen kunnen dit volgens de inspreker niet.

De Stichting Sportverenigingen De Warande

Inspreker mist belangen van de andere Warande-sportverenigingen. Inspreker geeft aan dat bewoners lichtoverlast zullen ervaren. Daarnaast vraagt inspreker zich af of Gemeente Oosterhout weer een sportclub verhuist bij een financieel tekort. Verder maakt de inspreker zich zorgen over de maatschappelijke impact.

Op dit moment sportdagen, naschools sporten, sporten jeugd met beperking en sport voor allochtone vrouwen. Stichting heroverweegt maatschappelijke taak als functie voetbal verdwijnt. Voetbal is volgens inspreker zeer laagdrempelige sport. TSC verplaatsen is niet in het belang van huidige verenigingen en heeft negatieve maatschappelijke effecten.

Dhr. De Hoogh vraagt zich af of gezamenlijke contracten nog beïnvloed worden door het vertrek van TSC. Dit zou volgens inspreker relatief beperkte impact hebben. Dhr. De Hoogh vraagt zich af wat de heroverweging van de maatschappelijke rol inhoudt als de functie voetbal verdwijnt. De inspreker geeft aan dat veelal jongens willen voetballen, dus voetbal is erg belangrijk naast de andere sporten. Stichting Sportverenigingen Warande is niet betrokken in maatschappelijke discussie. Dhr. Kasteleins vraagt naar de stand van zaken bij andere clubs. De inspreker geeft aan dat de boel bij alle clubs prima op orde is. Dhr. Hessels vraagt voor wie de inspreker nu eigenlijk hier staat. De inspreker staat er voor het collectief.

VV Oosterhout

VV Oosterhout brengt een sprookje over de historische ontwikkelingen. VV Oosterhout geeft hier aan dat leden weggaan omdat VV Oosterhout toch gaat verhuizen. Een duidelijke uithaal naar TSC dat ogenschijnlijk geen onderhoud aan de accommodatie pleegt en maar leden is blijven aannemen. Ondertussen had VV Oosterhout zelf plannen gemaakt om als club te kunnen groeien en integreren, aldus de inspreker. Inspreker wil eindigen met aantal positieve items:

– 200 leden van TSC wonen straks in Contreie, die zijn welkom bij VV Oosterhout

– Gemeente weet wat ze krijgt als TSC op de plek blijft

– VV Oosterhout wil graag sociaal maatschappelijk aan de gang in De Contreie

– Investeringen in De Contreie is bedoeld voor jonge voetballertjes in geheel Vrachelen

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *