Opinie: Diverse belangen spelen bij verplaatsing TSC

Het werd gisteren tijdens de informatieavond over ondermeer de verplaatsing van TSC snel duidelijk. Er spelen enorm veel belangen in de discussie:

Gemeente Oosterhout

De gemeente Oosterhout heeft baat bij de verplaatsing. Een in de voorspellingen zeer veelbelovende nettowinst aan de verkoop van grote percelen klinkt aanlokkelijk. Daar staat tegenover dat de kosten voor het opknappen van de faciliteiten op het huidige terrein van TSC wegvallen of beperkt kunnen worden.

TSC

De voetbalclub aan de warandelaan kent een groot ledenbestand, dat is grotendeels te danken aan leden die zijn verhuist van VVO naar TSC toen duidelijk werd dat VVO de verplaatsing ging accepteren. Om de huidige omvang te kunnen behouden is het voor TSC dan ook van belang Oosterheide niet te verlaten. TSC voert hiervoor als argument aan dat als ook zij moeten vertrekken er geen voetbalvoorzieining meer is in Oosterhout Zuid. Een probleem bij TSC is dat al vele jaren in meer of mindere mate sprake is geweest van verhuizingen. Meerdere besturen hebben hier al mee te maken gehad. Een echte lijn is er nooit uitgezet. Vanuit de raad kwam er dan ook terecht de vraag waar het geld voor onderhoud en renovatie gebleven was. Het antwoord op die vraag werd weinig concreet.

De VVD zat scherp in de discussie: “als de bestaande faciliteiten tot de verhuizing worden opgeknapt, is er feitelijk niets mis met een verhuizing?” werd gesteld. Waarop eveneens geen duidelijk antwoord kwam. TSC gaat er in hun visie vanuit dat ze blijft waar ze op dit moment is gehuisvest. Onderbouwing van die visie bleef echter uit.

Hiertoe zijn praktisch alleen de argumenten van opgebouwde historie en spreiding van accommodaties over Oosterhout relevant. “Wat groen is moet groen blijven” leek een leuke oneliner in het betoog, de vraag is dan echter of een groen voetbalveld, laat staan een kunstgrasveld, groener is dan een gazon in iemands tuin.

Niettemin is het argument spreiding een legitiem argument.

VVO

Voor de sterk geslonken voetbalvereniging lonkt een nieuw onderkomen, waar men graag op voetbalgebied een monopoly op wil hebben. Dat maakt de vereniging weer een potentieel grote en sterkere speler. Nu is veel verloren aan leden door vroegtijdig in te stemmen met een verhuizing die enige vertraging heeft opgelopen.

Een uitgebreid sociaal- maatschappelijk programma is opgetekend, met een monopoly prima uit te voeren, moeten de ideeën en faciliteiten gedeeld worden geldt een heel ander verhaal. Samen met TSC op een sportpark is slecht voor beide individuele karakters van de clubs stelt VVO.

VVO wil overigens wel graag evenementen mogen organiseren op het nieuwe terrein. De gemeenteraadsleden leken niet te beseffen dat dit om een soort para commercie ging. De vraag vanuit de raad hierover werd zorgvuldig ontweken.

(Ouders) leden TSC

De leden van TSC varieren over de hele linie behoorlijk in leeftijd. Van kleine hummeltjes tot volwassenen, allen zijn nu vertrouwd met de soms korte fietstocht naar het sportcomplex. Een bijna emotioneel betoog van een van de ouders verhaalde over de kinderen die nu stapsgewijs, naar mate van leeftijd een steeds grotere afstand mochten fietsen. Dit draagt bij aan hun verantwoordelijkheidsgevoel en leert hen veilig te fietsen. Als de sportfaciliteiten uit de wijk verdwijnen wordt deze tussenstap onmogelijk gemaakt. Met als gevolg dat de kinderen niet meer (zelfstandig) kunnen fietsen en de ouders met auto zullen met rijden (lees: over de LMP-weg) naar het nieuwe sportcomplex.

Stichting belangen warandesporten

Bovenstaande naam is wellicht niet helemaal correct, echter is er een stichting die de belangen vertolkt van de 6 sportverenigingen in het Warandegebied: TSC, MHC de Warande, Scorpio, Tennis, Handbal en Kortbal. Interessant was om op te merken dat zij het woord mogen voeren namens de 6 clubs. Al met al een forse achterban. 900 TSC leden, 1300 Hockeyers, etc.

Belangrijkste argument was dat het maatschappelijke sterke gebied verzwakt wordt doordat een belangrijke breedtesport wordt ontnomen aan het gebied. Dat bemoeilijkt de maatschappelijke projecten in het gebied, waaronder sportdagen van basisscholen, voortgezet onderwijs en bijvoorbeeld naschoolse opvang.

Daarnaast vreest men voor extra ervaren overlast wanneer meer mensen in het gebied komen te wonen. Immers moeten toekomstige bewoners zich realiseren geconfronteerd te worden met lichtmasten, geluidsoverlast en tal van andere zaken die hand in hand gaan met de sportterreinen.

Dit kan de positie van de sportvereningingen aantasten.

Het gemeenschappelijk belang van de gemiddelde Oosterhouter

Hoewel het aan de raad is om dit bepalen (en ik ergens wel blij ben dat ik het niet hoef te bepalen), wil ik een poging wagen er een eigen mening over te formuleren. Het ligt allemaal complex en gevoelig. Vanuit ieders argumenten is er voor het ene of het andere voorstel wel iets te zeggen.

Maatschappelijk is er op dit moment weinig draagvlak voor een verhuizing, de vraag is echter of het allemaal zo ernstig blijkt als de situatie daadwerkelijk verandert. Mocht dit veranderen moet duidelijk zijn voor de nieuwe bewoners dat zij in een van oorsprong sportgebied binnen komen als relatieve buitenstaanders. Om die reden valt er dan ook niets te klagen over hinder van deze sportaccommodaties, dat is immers het risico van het vak.

Met een toegenomen mobiliteit is het wat conservatief om alles voor iedereen binnen fietsafstand te realiseren, waarbij een belangrijke vraag ook is hoe de statistieken op dit moment uitvallen. We kennen immers allemaal de parkeerproblematiek aan de warandelaan die pas recent enigszins is opgelost.

Het bestuur van TSC kan niet hard maken waar het geld voor onderhoud en renovatie is gebleven. Ook lijkt er geen spaarpot te zijn waar geld in zit om zelf initiatieven te ontplooien. Hetgeen de onderhandelingspositie niet versterkt.

VVO weet verrassenderwijs als relatieve buitenstaander nog de beste argumenten aan te voeren. Na meewerking krijgen zij enkele tegenvallers te verwerken: de verhuizing kost hen vele leden, de verhuizing zelf wordt uitgesteld en er komt geen monopoly op het nieuwe terrein. De spreiding van accommodaties gaat eveneens verloren.

Conclusie

De beste beslissing voor de gemiddelde Oosterhouter? Het blijft lastig, maar als ik de bredere context bekijk en de informatie die ik nu heb, zou ik toch zeggen dat de positie van TSC onhoudbaar is geworden op de huidige locatie. Ik begrijp het sentiment van de gebruikers en betrokkenen. Historie opgeven is nooit prettig, maar er moet iets gebeuren. Een frisse start is daarbij misschien zelfs wel goed voor de club. Of het allemaal in de Contreie moet gebeuren… Daar lijkt het op. Ik volg de raad met belangstelling in de besluitvorming.

Een gedachte over “Opinie: Diverse belangen spelen bij verplaatsing TSC

  • 9 juni 2011 om 14:17
    Permalink

    -VVO wil overigens wel graag evenementen mogen organiseren op het nieuwe terrein. De gemeenteraadsleden leken niet te beseffen dat dit om een soort para commercie ging. De vraag vanuit de raad hierover werd zorgvuldig ontweken.-

    Hier draait het natuurlijk om Oosterhout live, van Gemeentebelangenbaas Arnoud Kastelijns. Zijn fractie zal wel opdracht hebben gekregen om hun bakkes te houden hierover. Maar van de andere partijen had ik toch wel enig kritische noot verwacht.
    Ik ben overigens van mening dat voor para commerciële activiteiten geen plaats moet zijn op een sportveld betaald door de gemeenschap! Dan huurt Arnoudje maar een stuk terrein op een industriegebied!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *