Ingezonden: Terzake (V)

Cees Noltee – Algemeen is bepaald dat journalisten zich aan drie voorname regels dienen te houden inzake hun berichtgeving. Dit moet zorgen voor zo objectief mogelijke journalistiek.

Geen waardeoordelen, geen persoonlijke voorkeur laten weerklinken in de weergave van de feiten, en zoveel mogelijk een evenwichtige berichtgeving verzorgen. Bovendien moet een bericht belangrijk zijn voor het publiek en de inhoud van het bericht moet van betekenis zijn om een standpunt te onderbouwen.

 De eis van neutraliteit zegt ook dat de journalist zich niet mag identificeren met een bepaalde partij of visie, en dit in zijn berichtgeving naar voren laten komen. Dat het niet houden aan deze drie regels een grote impactkanhebben op burgers ten aanzien van de politiek staat als een paal boven water. Nogal wat voorbeelden zien we in de krant voorbij gaan.

 Een krantenbericht schrijven kunnen velen, het zijn slechts droge feitjes die je ophaalt. Jammer, dat de journalist bepaalt welke feiten hij  belangrijk genoeg vindt om te vernoemen, maar ook jammer dat in veel berichten, een grote mate van identificeren aan de orde is. En dat komt de objectiviteit niet ten goede.   

 Cees Noltee GroenBrabant

2 gedachten over “Ingezonden: Terzake (V)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *