Opinie: Nut en noodzaak H19

Logo H19 (bron: www.fffdenhout.nl)
Logo H19 (bron: www.fffdenhout.nl)

Al tijden wordt er over H19 gesproken, en dan vooral over een nieuwe locatie voor het centrum voor de kunsten. Maar er wordt te weinig gesproken over de nut en noodzaak van H19. Is het nog wel van deze tijd dat de overheid veel geld besteed aan een instelling als H19? En vraagt de huidige tijd niet juist om marktwerking en een terugtredende overheid op dit punt?

Laat ik beginnen met te stellen dat ik cultuur belangrijk vindt. En cultuureducatie bij jongeren speelt daar een belangrijke rol in, als mensen op jonge leeftijd al in aanraking komen met cultuur en zich creatief kunnen uiten, dan komt dat de samenleving later alleen maar ten goede.

Maar is de huidige opzet van H19 de juiste manier in de huidige tijd? Een organisatie met een forse subsidie als basis op een vaste locatie aan de Heuvel. De projecten op scholen met betrekking tot cultuureducatie zijn goed, dat is een prima instrument. Alleen de gedachte achter H19 is ouderwets. Er zit totaal geen ondernemende prikkel in en docenten hebben vaste contracten.

Terwijl het ook anders kan. Bouw de organisatie zo om dat H19 een verzameling wordt van freelancers. Geen docenten in vaste dienst, maar allemaal als freelancer. De overkoepelende organisatie H19 is er dan om vraag en aanbod bij elkaar te brengen. Zo kunnen leerlingen zich melden bij H19 als ze bijvoorbeeld willen leren drummen, H19 zoekt daar vervolgens de docent bij en gaat op zoek naar een locatie. Dat hoeft dan niet in een speciaal H19-gebouw, maar kan ook prima plaatsvinden in de buurthuizen.

Door op deze manier te gaan werken zorg je dat H19 zich meer instelt op de vraag bij de burgers. Dat scheelt kosten omdat er geen docenten in vaste dienst zijn op onderdelen waar geen vraag naar is, maar mocht die vraag er zijn dan is de docent wel beschikbaar.

Daarnaast heeft het verspreiden van de activiteiten ook het voordeel dat de cultuur meer de wijken in gaat en dus toegankelijker wordt voor allerlei groepen.

Financieel moet het systeem dan ook op de schop. Geen vaste basissubsidie voor de organisatie meer, maar financiering van de activiteiten voor degenen die de steun nodig hebben. Docenten vragen marktconforme tarieven en als dat voor burgers een te hoge last is kunnen zij daar steun voor vragen bij de gemeente.

Op deze manier zorg je er voor dat cultuur en cultuureducatie voor iedereen bereikbaar blijft, maar zorg je er wel voor dat de organisatie flexibel is en past bij de huidige tijdsgeest. Daarnaast lijkt het me goed dat de discussie over H19 vanuit de inhoud gevoerd gaat worden, in plaats van alleen vanuit een mogelijke locatie. De huidige tijd vraagt om een grondige heroverweging van het concept H19. Met deze opinie hoop ik die discussie te kunnen openen.

Een gedachte over “Opinie: Nut en noodzaak H19

  • 28 mei 2013 om 22:46
    Permalink

    Is er geen ondernemer die H19 zou willen kopen? Ze mogen het ook gewoon weggeven, de overheid hoeft zich niet met H19 te bemoeien, het kost heel veel geld en H19 als een commercieel bedrijf is beter voor iedereen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *