Nieuws: Dees Melsen nieuwe fractievoorzitter VVD Oosterhout

Dees Melsen
Dees Melsen sinds 26-04-2013 fractievoorzitter van de VVD Oosterhout

Donderdagavond 25 april 2013 gaat voor de VVD Oosterhout de boeken in als het moment dat Jasper Ketting Olivier het stokje van fractievoorzitter overgeeft aan Dees Melsen. Beide jongemannen horen tot de jonge talenten die tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van 2010 namens de VVD naar voren werden geschoven als ‘de toekomst’.

Jasper Ketting Olivier neemt afscheid

Met het aankomen van de nieuwe eerste man in de fractie vertrekt ook een gewaardeerd fractievoorzitter. Als verdiensten wordt een belangrijk rijtje van VVD-standpunten geclaimd: zo komen de investeringen in het nieuwe zwembad, het Santrijngebied en de woningbouwprojecten voorbij. Daarnaast meldt de VVD dat Jasper Ketting Olivier verantwoordelijk is voor het niet verhogen van lasten van burgers en ondernemers. Dit betreft dan echter wel de lokale VVD. Landelijk volgt de VVD een andere lijn. In die context pakt Jasper Ketting Olivier zijn biezen op een moment dat de VVD landelijk er niet goed op staat. Hij geeft echter aan te vertrekken om privéredenen en carrièremogelijkheden.

Dees Melsen neemt over

Dees Melsen (24 jaar) gaat verder waar Jasper Ketting Olivier het af laat weten. Aan Dees Melsen als fractievoorzitter van de grootste partij, de zware taak om niet alleen de VVD fractie te leiden, maar ook de coalitie. In een verkiezingsjaar én met de lijn vanuit Den Haag lijkt dat beslist geen makkelijke taak. Toch ziet Dees het zonnig in en laat zich quoten met de woorden: “Ik kijk erg uit naar de komende tijd om gezamenlijk op te trekken naar de verkiezingen in 2014 en daar wederom een mooie uitslag neer te zetten.”

Dees Melsen profileert zich tot op heden vooral als man van Ruimtelijke Orderning en infrastructuur. Hij geeft uiting aan de lang gekoesterde wens van Oosterhout om aangesloten te worden op het spoor.

Coalitie vernieuwt zichzelf

Met de wisseling van het fractievoorzitterschap van Dees Melsen vernieuwt de gehele coalitie zich. Dit vanwege het eerdere terug stappen van Dick Bisschop (PvdA), Arnoud Kastelijns (GB) en de (tijdelijke) afwezigheid van Piet de Jong (CDA). In een jaar voorafgaand aan de gemeenteraadsverkiezingen, waar de profilering van de partijen weer meer aandacht krijgt, valt de stabiliteit van de coalitie nog te bezien. Vooralsnog houdt deze zich staande. Dit bleek recent nog toen het college een motie van wantrouwen aan de broek kreeg door de oppositie inzake Outflow.

We wensen Dees Melsen (net als de volledige gemeenteraad) veel wijsheid toe bij de te nemen besluiten.

2 gedachten over “Nieuws: Dees Melsen nieuwe fractievoorzitter VVD Oosterhout

 • 27 april 2013 om 17:00
  Permalink

  Een kanttekening.

  Volgens de VVD:

  “Daarnaast meldt de VVD dat Jasper Ketting Olivier verantwoordelijk is voor het niet verhogen van lasten van burgers en ondernemers”.

  Dit is absolute leuterkoek en enkel gebaseerd op gegoochel met de cijfers.

  Zoals de programmabegroting 2013 van de gemeente Oosterhout meldde: “de lokale lastendruk zal in de gemeente Oosterhout met gemiddeld Euro 22,50 per huishouden stijgen tov 2012 (zie programmabegroting 2013, blz 212 en verder)”.

  Ik merk daarbij op dat er inderdaad in 2011 en 2012 een verlaging van de lokale lasten t.o.v. 2010 was, MAAR dat kwam enkel omdat het college de in het verleden teveel betaalde gelden voor rioolheffing en afvalstoffenheffing aan de Oosterhouters teruggaf (terecht !… moesten ze ook). Daardoor voelde/leek het lager, maar we kregen gewoon als burgers terug wat we teveel betaald hadden. Daarnaast berekent het college voor 2013 Diftar voordelen waarvan we nog maar moeten zien of die ooit bereikt zullen worden.

  Tot zover mijn kanttekening.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *