Nieuws: Perspectiefnota 2014

Perspectiefnota 2014 - De toekomst is nu

Vlak voor het Hemelvaartsweekend heeft het college van B&W van Oosterhout de Perspectiefnota 2014 gepresenteerd. In deze nota wordt vooruitgekeken naar de toekomst, en dan vooral welke initiatieven er richting de begroting genomen gaan worden. En in deze economisch lastige tijd is dat in Oosterhout niets anders dan in andere steden: bezuinigingen. 

Minder geld naar groenonderhoud, het stoppen met het inzetten van susteams in de binnenstad, bouwleges die omhoog gaan, verhogen drempel voor toegang tot de bijstand. Klinken deze bezuinigingen u bekent in de oren? Dat kan kloppen! Precies een maand geleden kon OokvanWosterhout al melden dat de Perspectiefnota 2014 uitgelekt was. De ambtelijke organisatie bracht gelijk huisblad BN/De Stem in stelling door hard te roepen dat het maar een proef met Prezi was en dat de bedragen volstrekt willekeurig waren. Als dat waar was, dan blijkt Frank Lambregts een geweldige glazen bol te hebben, of hij heeft meer invloed in het stadhuis dan hij wil laten merken of hij werkt eigenlijk niet voor de communicatie- maar voor de financiele afdeling.

Want in de Perspectiefnota die het college deze week presenteerde staan vrijwel alle bezuinigingen uit de Prezi opgenomen. Alleen het sluiten van het stadhuis op maandagen is niet overgenomen. Hoewel er wel wordt gesproken over het sluiten van het stadhuis op ‘dalmomenten’. De extra bezuinigingen zijn nodig omdat de maatregelen van het kabinet Rutte-II leiden tot een tekort van 1,6 miljoen euro in 2014, tot aan een tekort van 6 miljoen in 2017. Dit nog boven op de al eerder ingeboekte bezuinigingen.

Een andere belangrijke post in de gemeentelijke financiën zijn de zogenaamde transities. Dat zijn de taken die Rijk en Provincie bij de gemeente wegleggen, zoals de Jeugdzorg, de AWBZ en de nieuwe Participatiewet (in het vorige kabinet nog Wet Werken naar Vermogen). Het college gaat er vanuit dat de risico’s en verzekeringen die deze decentralisaties met zich meebrengt tot gevolg heeft dat de algemene reserve met ongeveer 25 miljoen euro moet groeien. Dit zijn flinke bedragen, en dan is de vraag nog of deze inschatting niet aan de lage kant is.

Nog even terug naar de bezuinigingen. Nog niet eerder bekend was dat de subsidie voor de personeelsvereniging teruggebracht wordt. Er staat hier een bedrag van 33.000 (!) euro voor in de boeken, waarvan 14.000 nu gebruikt wordt. De 19.000 euro aan overschot valt direct vrij, en de overige 14.000 euro wordt in drie jaar afgebouwd naar nul.

Dat het zijn van ambtenaar minder leuk wordt blijkt ook uit de catering. Blijkbaar konden ambtenaren jarenlang onder de kostprijs lunchen, en zoals het Oosterhouters betaamt (eerst eten) wordt daar goed gebruik van gemaakt. Jaarlijks kost het bedrijfsrestaurant 245.000 euro, en dat is nog zonder de koffieautomaten en de verschillende recepties. Aan inkomsten staat daar 85.000 euro tegenover. Het verschil van 160.000 euro gaat nu door de ambtenaren overbrugt worden. Klinkt niet meer dan terecht.

De vraag is ook hoe lang BN/de Stem nog lyrisch over de ambtelijke organisatie en het college blijft spreken, nu bekend is dat het aantal abonnementen van BN/de Stem in het Stadhuis teruggebracht gaat worden naar 1. Betekent verlies aan abonnementen ook verlies aan directe invloed?

Ten slotte nog de vreemdste in de rij van maatregelen. De parkeervergunning voor de eerste auto wordt komend jaar duurder. En dan niet om tekorten in de exploitatie op te vangen, ook niet om de algemene reserve te versterken, nee, gewoon omdat het kan. Het college schrijft namelijk zelf dat het Parkeerfonds een gesloten systeem is (inkomsten en uitgaven gaan via hetzelfde fonds zonder externe voeding of onttrekking). Dit is gewoon puur een lastenverzwaring voor de burger.

2 gedachten over “Nieuws: Perspectiefnota 2014

 • 10 mei 2013 om 11:17
  Permalink

  Beste meneer Peters,

  Volgens de tekst in de Perspectiefnota wordt er in 2015 een tekort verwacht en daarom stelt het college: “Het is daarom van belang om de meerjarenbegroting voor 2015 nu
  reeds bij de begroting 2014 zoveel mogelijk op orde te krijgen.” Het gaat hierbij om een tekort van 1,5 miljoen. Dit tekort komt door bezuinigingen van het kabinet Rutte-II en konden dus nog niet eerder ingeboekt worden.

  Overigens is het niet meer dan terecht dat het college de financiën nu al op orde wil hebben, dat getuigt alleen maar van financiële degelijkheid.

  Wellicht is het onderdeel over de transities verkeerd gelezen, maar de extra verantwoordelijkheden brengen ook risico’s met zich mee. Heeft het college dan al een inschatting aan welk bedrag we moeten denken voor de risico’s?

  Wat betreft het parkeerfonds. Bij iedere bezuiniging staat een motivatie opgenomen, behalve bij het verhogen van de tarieven voor een parkeervergunning (voor de 1ste auto). Waarom staat dat er niet bij? En wat is de aanleiding uit uw opsomming van mogelijkheden om de tarieven te verhogen?

  Nu u blijkbaar toch aan het meelezen bent, nog het volgende. OokvanWosterhout had eerder een Prezi gevonden van een van uw ambtenaren met daarin de cijfers bij de Perspectiefnota. Er werd toen in alle toonaarden ontkent dat dit echte cijfers waren. Een groot deel van die informatie uit de Prezi blijkt nu toch te kloppen. Hoe beoordeelt u het handelen van uw ambtenaar? En heeft de ambtenaar niet iets te paniekerig gereageert met het innemen van een stelling die niet klopt? (ik zal het geen leugen of verdraaiing van de waarheid noemen)

 • 9 mei 2013 om 21:46
  Permalink

  Mooi dat OOkvanWosterhout aandacht besteedt aan de perspectiefnota. De aangekondigde bezuinigingen komen niet bovenop de ombuigingen die in 2010 zijn ingezet. Toen dachten we dat een bezuiniging van 9.6 miljoen in 2015 voldoende zou zijn. Nu blijkt dat verder op te lopen tot 12 miljoen in 2017.
  Voor de uitvoering van de drie transities wordt de uitkering uit het Gemeentefonds voor Oosterhout van 45 miljoen nu, op termijn verhoogd naar ongeveer 70 miljoen. Het gaat dus niet om het ophogen van de Algemene Reserve met 25 miljoen.
  Het parkeerfonds is inderdaad een gesloten systeem. Dat betekent dat het zichzelf bedruipt. Zo worden de bouw van de parkeergarages, de aanleg en het onderhoud van de parkeerinfrastructuur, de controle en handhaving, de exploitatie van de fietsenstallingen uit dit fonds bekostigd. De tarieven zijn daarop afgestemd.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *