Opinie: Groene scoringsdrang oorzaak motie van wantrouwen

Ik zat toch even vreemd te kijken toen ik hoorde dat er een motie van wantrouwen werd ingediend tegen Carla Bode en ‘en passant’ het gehele college. Ik bedoel, het getuigt al van schandalig slecht het volk vertegenwoordigen als je niet op je klompen aanvoelde dat Outflow niet liep. Ongeacht of het college je als raad/oppositie dan vroegtijdig, op tijd, twijfelachtig of te laat informeert. Iedere Oosterhouter weet en wist dat Outflow niet liep. Maar wat blijkt nou, het was allemaal zo ernstig niet. Er zat gewoon een fractievoorzitter van een oppositiepartij met scoringsdrang in de zaal:

GroenLinks is zelfs zo slim om de hele set-up klip-en-klaar op hun eigen website te verwoorden. Bedankt voor de show, maar speel de volgende keer het spel wat beter… Tijd dat de oppositie ook eens fractievoorzitters gaat wisselen.

Oh en dan nog iets, kan ik als Wosterhouter ook een motie van wantrouwen indienden tegen de gehele oppositie? Zoals de oppositie zich nu opstelt is het beter om gewoon lekker coalitie te stemmen in 2014. Er is in ieder geval geen oppositiepartij die mijn vertrouwen meer waard lijkt dan één van de coalitiepartijen.

Wosterhouter

Ik ben een echte Wosterhouter. Het is mijn stadje. Maar ik bemoei met net zo graag met de rest van de wereld!

20 gedachten over “Opinie: Groene scoringsdrang oorzaak motie van wantrouwen

 • Pingback: Satire: Voorwoord-gate – GroenLinks komt met motie minimumeis creativiteit ambtenaren | OokvanWosterhout.nl

 • Pingback: Satire: Uniek in Oosterhout, de oppositie-coalitie | OokvanWosterhout.nl

 • 3 mei 2013 om 14:28
  Permalink

  Maarten, dat lijkt me wel relevant, als ik weet dat er geen klanten komen bij een bedrijf, weet ik dat het binnenkort wel dicht moet gaan.

  Dan hoef ik niet te wachten tot er iemand een bordje op de gevel hangt met gesloten. Of er moet een suikeroom (lees meerderheid in de raad) zijn die er geld in stopt.

  Rekent het college de culturele sector een keer af op prestaties, krijgen we deze slecht uitgevoerde show.

  Het lijkt wel of de oppositie liever het geld van het volk/de belastingbetaler in een bodemloze put stopt.

 • 3 mei 2013 om 14:26
  Permalink

  Ik zou GroenLinkslid willen uitnodigen om een keer persoonlijk met de fractie contact op te nemen. Tot nu toe heeft hij of zij deze opmerkingen nog niet aan mij laten weten.

 • 3 mei 2013 om 14:14
  Permalink

  Als laatste: de vraag of wij wisten dat de Outflow goed of slecht liep is hier niet relevant. (Er zijn overigens om die reden vaak genoeg opmerkingen gemaakt door zowel coalitie als oppositie)Informatie van het college MOET betrouwbaar zijn. Zo niet dan gaat het college in de fout.

 • 3 mei 2013 om 13:52
  Permalink

  En daar komt D66 met een regenteske houding die menig regeringspartij nog niet eens kent. Wij maken het wel uit, houdt u als dom volk maar even uw mond.

  Willem-Jan reageert wederom met de papieren werkelijkheid van het RIS. Een werkelijkheid die de gewone inwoner niet kent.

  Ik pleit wederom voor een wisseling van fractievoorzitters van de oppositie. Een aantal van u is vastgeroest in de storpse politiek.

  Daarnaast blijf ik erbij dat als jullie een motie van wantrouwen in mogen dienen, ik hier ook mag schrijven dat, los van of het college tijdig, volledig en juist heeft geïnformeerd, jullie doen of het niet bekend was dat Outflow slecht liep. Als dat laatste zo is, dan dien ik bij deze een motie van wantrouwen tegen jullie in. Want dan bent u een functie als volksvertegenwoordiger niet waardig.

  Als ik het wist, zou u het ook moeten weten. Want ik ben geen politicus, ik ben onderdeel van het volk.

 • 3 mei 2013 om 13:49
  Permalink

  Wat Van der Zanden heeft gedaan is in mijn ogen pure onruststoking. Ook in eerdere discussies probeerde Van der Zanden via geschillen met andere partijen de aandacht af te leiden. Het lijkt of GroenLinks telkens slachtoffer wilt spelen, iets wat met de capaciteiten van de fractie in mijn ogen niet de goede keuze is. Als GroenLinks lid erg ik me hier behoorlijk aan, het gaat immers om de doelstellingen en verder komen in Oosterhout.

  Van der Zanden verliest met deze pogingen belangrijke kaarten voor de coalitieonderhandelingen van 2014. Ik vind dit persoonlijk erg jammer, mijn vertrouwen in GroenLinks wordt er na de landelijke perikelen ook in Oosterhout niet beter op. Ik wens Van der Zanden en de fractie veel succes. Of ik op GroenLinks blijf stemmen is echter de vraag, er valt nog veel te doen tot maart 2014.

 • 3 mei 2013 om 13:42
  Permalink

  *Leest en doet inspiratie op voor een satire*

 • 3 mei 2013 om 12:22
  Permalink

  Het is natuurlijk wel aardig om een discussie te gaan voeren of de oppositie nu wel of geen motie van wantrouwen in mag dienen. Maar dat lijkt mij weinig hout te snijden, want dat maakt de oppositie zelf uit. Wel kan de vraag gesteld worden of hij terecht ingediend is. En dat is duidelijk het geval. Met als voornaamste reden: foute informatie van het college. Zoals bekend een doodzonde in de politiek. En daar is een college altijd in zijn geheel op aanspreekbaar. Dus of je het nu leuk vindt of niet die motie was om die reden volledig terecht.

 • 3 mei 2013 om 11:38
  Permalink

  Wosterhouter geeft verder aan dat het de oppositie zou sieren om zelf met alternatieven te komen. In april zijn er door GroenLinks en andere oppositiepartijen maar liefst drie van dit soort moties ingediend bij de behandeling van de Outflow. Een over de toekomst van het gebouw, een over de ORTS en een over het nieuwe jongerenbeleid. Het is dus onjuist dat deze alternatieven niet gekomen zijn vanuit de oppositie. Alles is in het RIS na te lezen.

 • 3 mei 2013 om 11:34
  Permalink

  Ik en 99% van de inwoners van Oosterhout wil gewoon dat zaken goed geregeld worden. Wie dat doet maakt niets uit. Politieke spelletjes in de marge interesseren me niet.

  Je probeert het af te doen met een papieren werkelijkheid, maar feit is dat jij het woord nam (namens de oppositie) toen er een duidelijke oververtegenwoordiging was van GroenLinksleden op de tribune. Jij vindt het feitelijk dan wellicht goed uit te leggen voor jezelf. Het plaatje dat je met de hele actie schetst roept een beeld op, en dat maakt dat we het verschillend zien.

 • 3 mei 2013 om 11:27
  Permalink

  De motie can wantrouwen is ingediend door alle oppositiepartijen die in april in de raad aanwezig waren. Ik heb de motie toen namens deze partijen voorgelezen. Als je in het Raadsinformatiesysteem van de Gemeente Oosterhout kijkt kun je zien dat de namen van zes partijen op motie staan.

  Reden van indiening was slecht beleid door het College rondom Outflow en het onjuist informeren van de raad over de Outflow. Dit laten passeren en niets doen schept juist het beeld richting de burgers dat slecht beleid en onjuist informeren door het College getolereerd wordt. Dat is pas een slecht signaal dat voor meer wantrouwen zorgt van burgers richting de politiek.

 • 3 mei 2013 om 11:24
  Permalink

  Procedureel heeft Van der Zanden gelijk. De motie kon niet in december ingediend worden door de truc van de coalitie. En dat was een hele smerige truc.

  Maar er blijft wel staan dat GroenLinks de leden uitgerekend voor deze vergadering op de tribune plaats laat nemen. En dat GroenLinks nu ineens de voorvechter van de motie werd (in december nog D66). Van daaruit gezien ben ik het wel met Wosterhouter eens dat Van der Zanden bewust het moment gekozen heeft om zijn (blijkbaar niet al te scherpe) tanden te laten zien.

 • 3 mei 2013 om 11:03
  Permalink

  Ga je nu op de persoon en niet op inhoud?

  De griffie @RaadOosterhout spreekt duidelijk van GroenLinks als indiener van de motie en niet D66 zoals je claimt. Dat is dan onjuist informeren? Het zou de oppositie sieren mee te denken om Oosterhout sterker te maken. Bijvoorbeeld zelf met alternatieven komen, die rol hebben jullie laten liggen voor de coalitie.

  Een dergelijke motie van wantrouwen die het niet haalt doet alleen afbreuk aan het algemene vertrouwen in de politiek. Ik herhaal me maar even aangezien je daar zonder antwoord overheen stapt.

 • 3 mei 2013 om 10:55
  Permalink

  Wosterhouter is door argumenten blijkbaar niet te overtuigen want zijn of haar mening staat al vast. Nog een keer dan: doordat de coalitie het onderwerp in december van de agenda heeft gehaald kon er toen door de raad niet meer over de motie van wantrouwen gesproken worden. Anders was deze motie in december in tweede termijn ingediend. De oppositie heeft toen duidelijk tegen deze gang van zaken geprotesteerd en wilde de Outflow in december al afhandelen en niet pas vier maanden later.

 • 3 mei 2013 om 10:14
  Permalink

  Als je jezelf op deze manier op de borst gaat lopen kloppen kondig je het over jezelf af. En inderdaad ondanks jullie weerleggingen blijft het stinken. Jullie claimen ondermeer ontijdigheid, maar wisten in december dus al dat er stront aan de knikker was.

  Wat ik dan wel weer grappig vind is dat jullie elkaar net zo dekken als jullie de coalitie verwijten.

  Wat ik zeg, ik heb niet de illusie dat of GroenLinks of SP in een coalitierol beter zou presteren dan de huidige coalitie.

  Vervolgens slaan jullie de coalitie om de oren met een motie van wantrouwen. Een zwaar middel, waar je goed over na moet denken. 99% van de kiezer die de politiek niet volgt denkt nu alleen, zie je wel, we worden weer geflest door de politiek. Het breekt het vertrouwen in de politiek af. Inclusief het vertrouwen in jullie eigen partijen. Jullie vinden zo’n motie lekker activistisch en willen scoren. Ik zeg alleen arme politiek, want per saldo verlies je er zelf ook mee.

 • 3 mei 2013 om 07:39
  Permalink

  De motie van wantrouwen lag al klaar in december. Als de coalitie het onderwerp toen niet van de agenda had gehaald was deze motie toen ingediend. Meer valt er niet over te zeggen.

 • 3 mei 2013 om 00:02
  Permalink

  Dit is een opinie en ieder is vrij een opinie te hebben, zelfs als die opinie voorbij gaat aan de werkelijkheid.

  Niettemin wil ik Willem-Jan wel even ondersteunen. De motie is van december en was – als het aan de oppositie gelegen had – destijds al ingediend. Hoe je ook over die motie van wantrouwen denkt, het is onjuist de motie op te hangen aan ‘scoringsdrang’ van Groen Links.

 • 2 mei 2013 om 23:22
  Permalink

  Leuk geprobeerd om het weg te poetsen, maar het zaakje stinkt, ik citeer:

  “De oppositiepartijen, bij monde van de fractievoorzitter van GroenLinks Willem-Jan van der Zanden, voelden wethouder C. Bode stevig aan de tand. Het ging er fel aan toe. Zij dienden zelfs een motie van wantrouwen tegen de wethouder in die echter niet werd aangenomen. Duidelijk was te zien hoe de lokale democratie in de praktijk werkte.”

  Óf ging het allemaal alleen maar om de les aan de 10 GroenLinks leden?

 • 2 mei 2013 om 22:41
  Permalink

  De motie van wantrouwen is allereerst niet alleen door GroenLinks ingediend maar door de volledige aanwezige oppositie. Daarnaast is deze motie al aangekondigd in de eerste termijn in december 2012 door D66. Als de coalitie het onderwerp toen niet van de raadsagenda had gehaald was de discussie in Outflow toen afgehandeld, inclusief het stemmen over de motie van wantrouwen.

  P.s. In december 2012 zaten er geen GroenLinks leden op de publieke tribune.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *