Satire: Uniek in Oosterhout, de oppositie-coalitie

Oppositie-Coalitie

De storpse politiek kent al jaren een eigen cultuur. Nu duikt echter een nieuw fenomeen op. Kleine indicaties zagen we al toen blogger Wosterhouter op deze website massaal werd aangesproken door de gezamenlijke oppositie. Hij wist uit te vogelen en te onderbouwen dat GroenLinks fractievoorzitter Willem-Jan van der Zanden het politieke spel, ondanks jarenlange ervaring nog niet meester is. Vreemd, want Willem-Jan is meester, maar dan op het Oelbert, u weet wel, die school van die oversekste scholieren. Maar dat waren u en ik ook op die leeftijd. Maar goed, Ter zake zou Cees Noltee zeggen. De oppositie was niet zo geamuseerd en probeerde Wosterhouter even tot de orde te roepen. Met een ietwat lachwekkende online schermutseling tot gevolg. Het bleek echter niet de Carla, maar de voorbode van iets anders.

Oppositie-coalitie

Dat coalitiepartijen hun politieke kleur wat afvlakken om samen te regeren is niets nieuws. De Oosterhoutse oppositie meent echter dat zij als individuele partijen niet genoeg in de melk te brokkelen heeft en verenigt zich in de, en dat is uniek in Nederland, oppositie-coalitie. De eigen partij-identiteit wordt aan de wilgen gehangen. De Oosterhoutse politiek bestaat voortaan uit de 4 coalitiepartijen, de partij OC (oppositie-coalitie) én Oosterhout Anders. Deze laatste partij bleek onbereikbaar tijdens de besprekingen om de OC te vormen.

Verdwenen partijen

Een aantal fracties verdwijnt met het instellen van de OC. D69, GroenRechts, SP (Soupo Pomodori), OF (Oosterhoutse Feestvierder), GBV (Grote Brulapen Vereniging) en GrijsBrabant, allen verdwijnen. Wat overblijft is een kleurloos geheel van zuurpruimen die zich verdringen rond de interruptiemicrofoon.

Speerpunten

De OC heeft de nodige speerpunten aangeschaft en is in onderhandeling met Scorpio over een maatwerkcursus speerwerpen. De onderliggende doelstelling zou zijn het uitschakelen van zoveel mogelijk raadsleden van de coalitiefracties. Op die manier hoopt de OC de meerderheid in de raad te winnen, het college naar huis te sturen en vervolgens net zulke dubieuze besluiten te nemen. OC-fractievoorzitter Jan-Willem van de Sanden licht toe: ‘Van inhoudelijke bijdragen zullen we geen gebruik maken, we hebben geen goede, levensvatbare ideeën. Daarom richten we onze speerpunten nu op het college en een aantal raadsleden.’

Reactie Burgemeester

De Burgemeester heeft verbaasd gereageerd. ‘Ik ken Oosterhout al als een bijzonder politiek speelveld. Het is aan de fracties vrij om zich te hergroeperen. Ik wil ze echter wel oproepen elkaar te lijf te gaan in de Klappeijstraat. Daar is de reputatie toch al slecht. het Slotjesveld kunnen we dan vrijhouden van incidenten.’

Een gedachte over “Satire: Uniek in Oosterhout, de oppositie-coalitie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *