Satire: Oppositie-coalitie zet volgende stap in fusieplannen

Oppositie-Coalitie

Bij de behandeling van de perspectiefnota werd duidelijk dat er geen onderlinge verschillen meer zijn tussen de oppositiepartijen. Dat was echter niet zo opvallend als het leek, daar de gezamenlijke oppositiepartijen recent met een statement naar buiten kwamen. In een poging de coalitie buitenspel te zetten zien de oppositiepartijen zich genoodzaakt de eigen identiteit geheel op te geven. Zij verenigden zich eerder al in de oppositie-coalitie en zetten nu een volgende stap.

Gedurende nachtenlange coalitieonderhandelingen zijn de partijprogramma’s doorgespit en zijn de twistpunten verzameld. Met deze twistpunten is vervolgens dagenlang geruild om een zo stabiel mogelijk oppositie-coalitieprogramma te realiseren. Geen enkele partij is hier ongehavend uitgekomen, belangrijke speerpunten moesten ingeleverd worden om consensus te bereiken.

Toch is geen van de huidige fractievoorzitters ontevreden. Dhr. Abstrakt van Schendel van de Grote Brulapen Vereniging (GBV): “Hoewel het Santrijnplan wel gerealiseerd wordt, en het nieuwe park bij de Slotbossetoren alsnog voorzien wordt  van een hoogbouwobject, zijn wij niet ontevreden. We hebben immers bereikt dat in plaats van een theater een apenrots op de Santrijngarage gerealiseerd wordt. Op die manier kunnen onze partijgenoten uit volle borst over de stad heen brullen”. Huurders van de Thuisvesterwoningen in het Santrijngebied hebben al aangegeven bezwaar te maken tegen deze apenrots, ze vrezen niet alleen geluidsoverlast, maar ook schennispleging doordat de brulapen hun rode kont continu gaan tonen.

Andere partijen leveren ook een deel van hun stokpaardjes en identiteit in. Zo stemt GroenLinks ermee in dat Continu Bewuste Onruststokers (CBO) op aandringen van D’66 een gekozen voorzitter krijgt. De huidige voorzitster liet weten hier zeer ongelukkig mee te zijn, en overweegt haar twitteraccount op te heffen. In ruil voor de gekozen voorzitter accepteert D’66 dat hun landelijke fractievoorzitter Alexander Pechtold zijn hobby houthakken aan de wilgen hangt.

De verdere details van het oppositie-coalitie-akkoord zullen bij de bekendmaking van de verdere fusieplannnen en de lijsttrekker ingevuld worden. Naar verluidt is er een strijd losgebarsten voor de functie van fractievoorzitter. Naast Jan-Willem van de Sanden willen ook de eerder genoemde Abstrakt van Schendel en Gerardus ‘Abraham’ Ohmen een gooi doen naar het voorzitterschap. De strijd om plekken op de lijst rommelt al in de wandelgangen, maar publiekelijk laat niemand zich er nog over uit.

Het is nog steeds onduidelijk of Oosterhout Anders aan de oppositie-coalitie deel zal nemen. Zij waren onbereikbaar voor commentaar.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *