[NIEUWS] Meer duidelijkheid over toekomst bibliotheek

Logo_Theek5b

Er is duidelijkheid over de bibliotheekvoorzieningen in Oosterhout. Ontmoeten is het nieuwe credo van de bibliotheek. Met vestigingen in de wijken, geplaatst in activiteitencentra, en een centrale bibliotheek in het centrum. Zo ontstaan drie locaties waar de ontmoetingsfunctie sterk wordt verbeterd. Het voorstel van het college aan de raad kan een structurele besparing van € 300.000,- per jaar realiseren.

Nieuwbouw centrale bibliotheek

In een gezamenlijk pand aan het Basiliekplein worden De Bussel, Theek 5 en VVV gehuisvest. De ‘nieuwe’ bibliotheek gaat zich veel meer richten op het bieden van kennis en informatie. Ontmoeten wordt vormgegeven door een laagdrempelige voorziening voor ontmoeting en debat. De investering om de passende uitstraling te realiseren bedraagt € 700.000,-.

Bibliotheek naar activiteitencentra

Voor kinderen en minder mobiele inwoners wordt in de activiteitencentra een bibliotheekvoorziening opgericht. In elk activiteitencentrum zijn zo’n 2500 titels fysiek aanwezig. Andere titels zijn te reserveren en in de wijkvestigingen op te halen en weer in te leveren. Door aanwezigheid van internetwerkplekken en een leestafel zal de ontmoetingsfunctie worden ingevuld. De openingstijden blijven minimaal gelijk aan de huidige situatie.

Bibliotheek op school

In de kerkdorpen komt de bibliotheek op school, als vervanging van de bibliobus. In Oosteind en Den Hout is deze voorziening al gerealiseerd, in Dorst wordt door Theek5 hard gewerkt om het concept in te voeren.

Structurele bezuiniging

Vanaf 2016 wordt structureel € 300.000,- bezuinigd. Voor het zover is moet een eenmalige investering van € 800.000,- gedaan worden. Het grootste gedeelte (€ 700.000,-) betreft een subsidie voor de inrichting van de centrale vestiging, daarnaast is € 100.000,- uitgetrokken voor de sluiting van de huidige wijkvestigingen en de verhuizing naar de activiteitencentra.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *