[OPINIE] Oosterhout dreigt zwaar te verliezen met 380kV dossier

© Ook van Wosterhout
Protesten in Oosterheide in 2014 © Ook van Wosterhout

In het rapport Verkenning Alternatieve Tracés, gemaakt door de gemeenten van regio West-Brabant valt te zien welke alternatieve  tracés voor die inmiddels zo gehate 380kV-masten de gemeenten uit de hoge hoed getoverd hebben. Hieruit blijkt dat er maar twee tracés echt een kans maken om te slagen. Het tracé Zuid, het tracé voorgesteld door minister Kamp en consorten, en het tracé langs de A59, gesteund door de meeste gemeenten en alle actiegroepen, enkele NIMBY-groeperingen zoals Den Hout en uit de gemeente Drimmelen nagelaten.

Echter, door de manier waarop het rapport opgesteld is, lijken de gemeenten op voorhand de handdoek in de ring geworpen te hebben. Door optimalisatie van de zuidelijke variant van het 380kV-tracé hebben gemeentes de zuidelijke variant bespreekbaar gemaakt en hun positie verzwakt. De optimalisatie die de gemeentes in dit tracé hebben doorgevoerd is een lachertje. Op enkele plekken wordt het tracé 100 tot 1000 meter verlegd. Nog steeds zal landgoed Oosterheide en de boswachterij uit Dorst doorkruist worden, met als gevolg vernietiging van een  recreatiegebied met hoge cultureel, historische, ecologische en economische waarde.

Optimalisaties EZ tracé

Kamp zal lachend zijn handtekening onder het aangedragen voorstel zetten. Want door de optimalisatie van de zuidelijke variant is er nu naast dat deze variant goedkoper is voor de staat in vergelijking met andere tracé nu ook in een keer regionale draagvlak ontstaan, zo is de redenatie. De gemeentes hebben zo een kapitale strategische fout gemaakt. Dit zal helaas ten koste zal gaan van het woongenot van duizenden inwoners van de wijk Oosterheide. Daarnaast gaat er ecologische, historisch-culturele en economische waarde in het gebied ten koste van ambities van TenneT, verloren…

3 gedachten over “[OPINIE] Oosterhout dreigt zwaar te verliezen met 380kV dossier

 • 1 april 2015 om 20:25
  Permalink

  Inderdaad een kapitale denkfout van zowel gemeente Oosterhout als de actie groep uit Zuid. Politiek wel heel goed gedaan door de wethouder. Hij heeft immers laten zien dat hij er alles aan gedaan heeft om trace zuid de nek om te draaien. Uiteraard wist hij al lang dat A59 technisch geen oplossing is en financieel al helemaal niet. Dit A59 trace is in eerdere verkenningen al van tafel geveegd.

  Dom om met een alternatief te komen die in eens 4 andere gemeente gaat raken en dan nog denken dat je daar de handen voor op elkaar gaat krijgen in een gezamenlijk overleg. De lobby’s zijn wel goed georganiseerd. Lees bijvoorbeeld de krantenkoppen in DeStem. “A59 trace meest gedragen trace”. Als je het artikel leest kunnen 12 gemeenten leven met A59 en echter alle 15 met een aangepaste versie van Trace Zuid. Of de betreffende journalist weet niet dat 15 meer is dan 12 of er is toch sprake van misleiding.

  Dom om niet te snappen dat wanneer je vanuit actiecie Zuid denkt hem bij een ander in de achtertuin te leggen, hier geen weerstand op gaat komen. Een tiental actie commitees incl alle ZLTO’s incl Oosterhout (geen onbelangrijke partijen) kiezen voor een aangepaste variant op Zuid.
  Zo maak je het de minister idd wel erg makkelijk. Tegen een paar alternatieven die gaan voor Trace A59 liggen nu tientallen alternatieven met de aangepaste Zuid variant die daarmee ook nog zeggen “minister u heeft uw voorwerk goed gedaan”.

  Jammer dat het bestuur van actie cie Zuid niet de handen in een heeft geslagen met de andere cie’s en ingegaan is op samenwerking. We hadden dan met zijn allen een goede Zuidvariant kunnen uitwerkrn en had de minister uit alle hoeken hetzelfde verhaal gekregen. Nu werden we uitgelachen door de Stiefelhagen kliek en zijn A59 professor uit de haagse beemden, gesterkt door de gemeente Oosterhout.
  We zullen zien waar het toe leidt. Ik vrees dat de kans op een goed aangepast plan Zuid indienen nu niet meer mogelijk is?!

 • 1 april 2015 om 17:03
  Permalink

  Geachte Huisplanoloog,

  Graag maken wij u erop attent dat het rapport “Verkenning Alternatieve Tracés” niet door de gemeenten is gemaakt, maar door onderzoeksbureau WB de Ruimte samen met Laborelec.
  Zij hebben alle mogelijke tracés (die liggen binnen het zoekgebied die de minister reeds had aangegeven) bekeken en in kaart gebracht. Vervolgens hebben zij de eigenschappen van alle routes in dit rapport verwerkt (zie de matrixen), waarna de gemeenten op basis van dit rapport op bestuurlijk nivo overeenstemming hebben proberen te krijgen over één optimaal tracé.

  Op dit punt ontstaat er echter een probleem:
  Welke criteria ga je gebruiken om tot overeenstemming te komen en hoe ga je deze criteria wegen?
  Vindt men natuur belangrijker, of gaat de gezondheid van de mensen voor?
  Tracé “zuid” (al dan niet met aanpassingen) heeft -volgens het onderzoeksrapport- tot gevolg dat een aanzienlijk stuk EHS aangetast zal worden, maar het “A59-tracé” heeft tot gevolg dat het aantal gevoelige bestemmingen bijna verdubbeld. Deze gevoelige bestemmingen hebben alles te maken met de gezondheid van de mens.

  De bestuurders van de betrokken gemeenten kwamen hier niet uit en hebben met hangen en wurgen een brief op weten te stellen waarin beide tracés voorgesteld worden, echter met een duidelijke voorkeur voor het A59 tracé.
  Een drietal gemeenten (die allen grenzen aan de A59) hebben deze brief niet ondertekend omdat ze pertinent tegen het A59 tracé zijn omdat ze gezondheid belangrijker vinden als natuur. Een aantal gemeenten hebben getekend “uit solidariteit” (omdat zowel het A59 als zuidelijk tracé niet nadelig zijn voor henzelf) en aan aantal gemeenten hebben getekend omdat ze wel met een alternatief voor “zuid”moesten komen. (o.a. Oosterhout)

  Ook het actiecomité uit Oosterhout heeft vanaf het begin aangegeven dat het gezondheid voor hun het belangrijkste is. Ze hebben immers altijd geroepen dat het tracé te dicht langs de scholen en de woningen in Oosterheide loopt.
  Wij, de door u genoemde “NIMBY-groeperingen”, vinden ook dat het tracé te dicht langs de wijk Oosterheide loopt en zijn gaan kijken voor een alternatief.
  Al heel snel kwamen we tot de conclusie dat het grootste probleem, namelijk de afstand tot de woonwijk, heel gemakkelijk op te lossen was: Verplaats het tracé ca. 200 meter verder het bos in, of -en dat zou nog mooier zijn- breng het tracé over een lengte van 2 km. ondergronds. (langs de burg. Materlaan)
  Dit scheelt een hoop extra geld t.o.v. een compleet nieuw A59-tracé, lost het grootste probleem op en de kans van slagen is groter omdat je een aanpassing op het reeds voorgestelde tracé maakt.
  Wij hebben dit ook besproken met Marcel Stiefelhagen en Rogier Gerritzen van actiegroep 380kVOosterhoutNee.
  Hun beider antwoord hierop was: “Als deze verplaatsing zou kunnen, tekenen we er gelijk voor.”

  Omdat 380kVOosterhoutNee samen met de Haagse Beemden echter al de weg van het A59-alternatief was gaan bewandelen, en omdat ze het liefst de kabels helemaal niet in Oosterheide willen hebben, zijn ze doorgegaan met waar ze mee bezig waren. Natuurlijk hierbij aangemoedigd door de Gemeente Oosterhout.
  Nu uit het rapport blijkt (dat overigens puur door planologen is gemaakt en niet door techneuten, dus dat moet u aanspreken) dat het A59-tracé op een aantal punten helemaal niet zo goed scoort als tracé “zuid”, ontstaat er steeds meer twijfel bij verschillende partijen.

  Samen met nog 9 actiecomités van Moerdijk tot Tilburg, 6 ZLTO afdelingen en 3 gemeenten hebben wij al die tijd al geroepen dat het probleem verleggen van Oosterheide naar de A59 geen oplossing is maar het probleem verschuiven.
  (en dan worden wij door u “NIMBY-groepering” genoemd, terwijl wij eigenlijk niets te verschuiven hebben?)
  In onze ogen moet je de problemen zo goed mogelijk oplossen en niet verschuiven. Wij doen dat met de door ons voorgestelde tracé aanpassing. Dit hebben wij ook gezamenlijk kenbaar gemaakt aan de minister.

  En ja, dat de door ons ingediende tracé aanpassing belastender is voor landgoed Oosterheide beseffen wij allemaal maar al te goed. Nederland is echter een klein land dat al redelijk vol staat. Steeds meer gebieden die niet vol staan worden vervolgens aangewezen als EHS gebied. Logisch dat je dan met dit soort infrastructurele projecten deze EHS gebieden moet belasten.
  Daarnaast is echter al wel gebleken dat zich een compleet nieuwe leefomgeving voor plant en dier ontwikkeld in gebieden rond hoogspanningsmasten. De schade is dus zeker niet onherstelbaar, maar de natuur zal er veranderen.

 • 31 maart 2015 om 19:07
  Permalink

  Precies. Een enorme denkfout die de actiegroepen en bewoners tot het uiterste gaat drijven om alsnog trace zuid te blokkeren

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *