[NIEUWS] Gemeente Oosterhout gaat onderdak aan 70 jonge vluchtelingen bieden

 

Voormalig dependance 't Zandoogje
Voormalig dependance ’t Zandoogje

De gemeente heeft op de ochtend van 14 januari 2016 bewonersbrieven verspreid inzake de huisvesting van 70 minderjarige vluchtelingen aan de voormalige school ‘Het Zandoogje’. Iets na twaalven op diezelfde dag hield de gemeente een persvoorlichting, waarbij ze het waarom en hoe van de opvang uitlegden. Bij deze persvoorlichting waren ook twee heren van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers aanwezig.

Oosterhout toont zich gastvrij
Gemeente Oosterhout kreeg al eerder te maken met vluchtelingen. Dit betrof zo’n 50 vluchtelingen in crisisopvang voor één week. Hier werd in het algemeen welwillend over gereageerd vanuit de samenleving, want de meerderheid van de Oosterhoutse bevolking bleek positief over de vluchtelingenopvang – iets waar we als Oosterhouters erg trots op mogen zijn, aldus burgemeester Stefan Huisman. Mensen boden massaal kleding en hulp aan, en lieten zien hoe gastvrij Brabant en Oosterhout in het bijzonder daadwerkelijk is. De gemeente wil nu structurelere maatregelen bieden en wil delen in de verantwoordelijkheid die gemeenten gezamenlijk nemen voor de tienduizenden vluchtelingen.

De plannen
De bedoeling is dat er 70 alleenstaande, gevluchte minderjarigen tussen de 13 en 17 jaar in het Zandoogje worden opgevangen voor de duur van één jaar. Zij zijn hier naar Nederland gekomen zonder hun ouders en krijgen nu intensieve begeleiding van het COA. De gemeente geeft met nadruk aan dat het niet gaat om gedetineerden, maar om vluchtelingen van oorlog-situaties, geweld en onderdrukking – vanwege hun afkomst of geloof. Verder doorlopen de minderjarigen de reguliere asielprocedure, waardoor het mogelijk is dat individuen naar een andere locatie uitwijken. Het aantal van 70 vluchtelingen blijft wel gehandhaafd, maar het hoeven dus niet dezelfde jongeren te blijven. De jongeren (waarvan ongeveer 85% jongens en 15% meisjes) zijn onderwijsplichtig en krijgen dit onderwijs in Oosterhout verzorgd.

Integratie
In het gebouw is constante begeleiding aanwezig dat onder regeling staat van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers. Elke medewerker heeft een gekwalificeerde opleiding genoten, biedt pedagogische begeleiding en neemt vier tot zes pupillen onder zich. De minderjarigen krijgen competentietraining in bijvoorbeeld het gebruik van openbaar vervoer of zaken zoals koken én krijgen vrijetijdsbesteding. De Nederlandse taallessen – die cruciaal zijn voor het bevorderen van de integratie – worden bij hun specifieke onderwijsinstelling verzorgd. Volgens burgemeester Stefan Huisman zou het verder fantastisch zijn als lokale verenigingen aanbieden om de vluchtelingen op te nemen; hierdoor kan de integratie verder worden bevorderd.

Praktische zaken
De school het Zandoogje nabij de vlindervallei heeft nog geen woonbestemming. Hiervoor vraagt het COA een omgevingsvergunning aan, waardoor alles juridisch in de juiste banen loopt. Hiermee is er ook gelegenheid voor bezwaar. Op dinsdag 20 januari 2016 ontvangt het college van B&W en het COA omwonenden en belangstellenden op locatie. Mensen dienen zich echter wel te legitimeren en te registreren, in verband met de veiligheid van iedereen op de locatie. Op 26 januari is er een inspreekavond en op 2 februari is er een raadsdebat. Het besluit zal in de periode daarop volgen. Er zijn vooralsnog veel positieve reacties van de fractievoorzitters.

Voor meer informatie, kijk op www.oosterhout.nl/opvang

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *