[NIEUWS] ‘Parkeertarieven binnenstad zullen tot 2020 niet stijgen’

© duurzaamfietsen.wordpress.com
© duurzaamfietsen.wordpress.com

Om de aantrekkelijkheid van de Oosterhoutse binnenstad voor bezoekers en bewoners te vergroten wil de gemeente Oosterhout een aantal concrete maatregelen nemen. Zo zullen de tarieven tot 2020 niet meer stijgen door op kosten rond parkeren te besparen. Daarnaast zal het huidige hoge tarief verlaagd worden. Daar staat tegenover dat de bewaakte fietsenkelder onder de Markt voortaan van maandag tot en met donderdag gesloten zal zijn. Dat is als de gemeenteraad in maart besluit in te stemmen met het nieuwe parkeerbeleid.

Aantrekkelijkheid gaat boven parkeertarieven
Het onderzoek is in opdracht van de gemeente Oosterhout uitgevoerd door Goudappel Coffeng. Dit omdat volgens de gemeente Oosterhout de discussie over parkeertarieven dan op feiten gevoerd kan worden. Het bureau geeft onder andere aan dat automobilisten het vervelend vinden lang naar een parkeerplek te zoeken. Dit weegt zwaarder dan het component prijs. Een lager tarief leidt volgens het onderzoek ook niet direct tot meer bezoekers voor de binnenstad. Dat komt omdat bezoekers aantrekkelijkheid boven parkeertarieven plaatsen.

Hoog parkeertarief omlaag
Goudappel Coffeng geeft verder aan dat de parkeertarieven, uitgezonderd het hoge parkeertarief, reëel zijn. Voor het hoge tarief wordt daarom een verlaging met € 0,10 per uur voorgesteld door het college. Aanvullend zal dit tarief tot 2020 niet verhoogd worden. Het onderzoek gaat ook in op de vraag naar gratis parkeren. In Oosterhout is dit op het Slotjesveld de gehele week al mogelijk. Op alle zondagen is het parkeren op straat in de binnenstad ook gratis.

Parkeren kost net zoveel als het oplevert
De gemeente Oosterhout ontvangt jaarlijks ongeveer € 1,7 miljoen aan parkeerinkomsten. Dit bedrag wordt onder andere ook weer uitgegeven aan beheer en onderhoud van parkeerterreinen, parkeercontroles en exploitatie van de fietsenstallingen.

Keuzemogelijkheden
Het centrum van Oosterhout telt bijna 2800 parkeerplaatsen. Bijna de helft hiervan is gelegen in parkeergarages. Net iets meer dan een kwart van alle parkeerplaatsen is hoog tarief. Het overige kwart van de parkeerplaatsen is goedkoop (dagtarief) of gratis.

Wethouder Willemsen benadrukt de keuzemogelijkheden: “Wie op korte loopafstand van het centrum wil parkeren kan dit gratis op het Slotjesveld. Wie dichter bij de winkels wil parkeren heeft de keuze tussen de goedkopere parkeergarages of de duurdere plaatsen op straat. Verder zijn er in de binnenstad  ook nog 400 goedkopere  plaatsen beschikbaar tegen het dagtarief.”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *