[OPINIE] H&M blijkt nog geen reddende engel

hm

In heel Nederland zijn de V&D vestigingen deze week dichtgegaan. Ze gaan ook niet meer open en veel steden zijn op zoek naar een plan B. Vooral steden met de maat en schaal van Oosterhout vragen zich af wat ze met de duizenden vierkante meters aan winkeloppervlakte moeten. Gelukkig hoeven we daar ons in Oosterhout niet druk over te maken. Onze V&D ging vorig jaar al dicht om enige tijd later te heropenen als H&M. De komst van H&M werd door veel winkeliers gezien als de redding van het winkelcentrum. Tijd om eens de balans op te maken.

Overal in Oosterhout duikt leegstand op. In de Kerkstraat en Arendstraat is op dit moment een behoorlijke piek zichtbaar. Dit alles na een reeds langdurige leegstand van veel panden in Arendshof 2, op de voet gevolgd door Arendshof 1. Gelukkig is er ook goed nieuws, met regelmaat zijn er berichten over het invullen van een winkelpand.

In Arendshof 2 was voor het vertrek van V&D al een probleem. In praktisch alle delen van de passage is leegstand te vinden. Deels door branches die verdwenen zijn zoals een cd-winkel en een overschot aan kledingwinkels. Daarnaast zijn faillissementen debet aan het sluiten van Dixons, Chess en DA. Andere bedrijven besloten uit Arendshof te vertrekken naar een ander deel van het centrum zoals De Laat Schoenen en boekhandel Het Verboden Rijk. Het vertrek van V&D werd als een zoveelste verlies voor Oosterhout gezien. De komst van H&M leidde echter tot vreugde onder eigenlijk alle winkeliers. Er waren zelfs berichten dat er huurcontracten waren verlengd die eerder zouden worden opgezegd.

Kortom, de zone rond H&M zou op dit moment meer leven moeten vertonen dan ten tijde van V&D. Toch is dat niet zo en dat is opvallend. Rondom een H&M vestigen zich doorgaans winkels die in hetzelfde marktsegment als die keten zitten. Zo profiteren die bedrijven van klanten die bij H&M niet weten te slagen of een complete outfit zoeken. Ook horeca rondom een H&M is vaak een succesrecept, maar buiten de reeds aanwezige brasserie komt er ook geen nieuwe horeca.

Het kan natuurlijk aan het winkelcentrum zelf liggen. Het is geen geheim dat er teveel vierkante meters in Oosterhout zijn. De winkels die zich dan in het centrum willen vestigen kiezen de aantrekkelijkste locatie. Een winkel vestigen rondom leegstand doet, uitgezonderd de ANWB-winkel, niemand. De kans dat dit deel van Arendshof er de komende tijd nog verlaten bij blijft liggen lijkt dus reëel.

Arendshof 2 is een serieuze uitdaging. Voor de eigenaar, voor de reeds gevestigde winkels maar ook voor alle andere winkeliers in de binnenstad. Het gebouw heeft capaciteiten die een meerwaarde voor Oosterhout kunnen zijn. Het gaat om het vinden van een gat in de markt, een goede en innovatieve invulling. Daarom pleit ik voor een grote brainstorm met iedereen die maar wil, zodat de behoeften van beheerder, gebruikers en bezoekers duidelijk worden.

Gelukkig hebben wij geen probleem van V&D omvang in Oosterhout. Maar we hebben wel behoefte aan een plan B, zodat het snel beter zal gaan met Arendshof 2.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *