De Ideeënstarter oogst vier bewonersinitiatieven

De ideeënstarters
De ideeënstarters

Een ouderenplusbus, een stadsspeeltuin, een bootcamppark en minibiebs. Dat zijn de vier belangrijkste ideeën van inwoners die zijn opgepikt door het project De Ideeënstarter. Wethouder Mark Vissers sloot het project vandaag af samen met de Ideeënstarters en enkele initiatiefnemers. De ideeën van inwoners worden de komende tijd verder uitgewerkt, waar nodig in samenwerking met de gemeente.

Het pilotproject De Ideeënstarter is in februari 2016 van start gegaan in de Oosterhoutse wijken Dommelbergen, Slotjes en Oosterheide. Gedurende een maand zijn de Ideeënstarters de wijken ingegaan om initiatieven van inwoners te vinden. Daaruit zijn vier ideeën concreet naar voren gekomen die meerwaarde voor de wijk of de hele gemeente hebben.

Ouderenplusbus
Een inwoonster liep al een paar jaar met het idee voor een ouderenplusbus rond. Dit is een bus waarmee een groep ouderen een uitje kan ondernemen. Doel is ouderen meer mobiel te maken en eenzaamheid tegen te gaan. Het idee is inmiddels omarmd door meerdere partijen die samen met de initiatiefnemer bekijken hoe het idee verder vorm kan krijgen.

Stadsspeeltuin
Een groep ouders had het idee voor een stadsspeeltuin. De Ideeënstarter heeft de groep in contact gebracht met andere ouders die een soortgelijk idee hebben en onder meer scholen betrokken. Binnenkort worden de ideeën uitgewisseld en wordt onderzocht wat de mogelijkheden zijn om het idee te realiseren.

Minibiebs
In Oosterheide kwam een inwoner met het idee om minibiebs te realiseren. In deze kleine kastjes in tuinen kunnen particulieren boeken gratis afhalen en brengen. Doel is boeken met elkaar te delen en mensen met elkaar in contact te brengen. Binnenkort worden er in elk geval vijf minibiebs gerealiseerd in de gemeente. Op sommige plekken in de gemeente hebben particulieren eerder op eigen initiatief een minibieb geplaatst.

Bootcamppark
Een inwoner heeft het idee om een bootcamppark te realiseren. Doel is laagdrempelig te kunnen sporten in de buitenlucht. De initiatiefnemer is van plan een zogenoemde ‘obstacle run’ te organiseren om mensen te enthousiasmeren voor het idee en geld in te zamelen voor het bootcamppark.

De Ideeënstarter
De Ideeënstarter is een pilotproject dat jonge mensen verbindt met wijkbewoners van alle achtergronden en leeftijden om zo maatschappelijke initiatieven in Oosterhout te stimuleren. En om initiatiefnemers desgewenst te ondersteunen of begeleiden bij realisatie van hun idee. Met het project De Ideeënstarter wil de gemeente meer zicht krijgen op wat er speelt onder wijkbewoners die zij niet direct in beeld heeft, maar die wel waardevolle ideeën over en voor de wijk hebben. Daarnaast heeft De Ideeënstarter als doel om (bijna) afgestudeerden de kans te geven om hun positie op de arbeidsmarkt te versterken. Van de elf gestarte Ideeënstarters hebben er inmiddels vier een baan gevonden.

Roland

Een jonge schrijver, presentator en fotograaf vol passie voor journalistiek, onze stad en nieuws.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *