[NIEUWS] 84 ideeën ingeleverd ondersteuning mensen met dementie!

winnaars gemeentechallenge
© Gemeente Oosterhout

Een belevingsroute en -tuin voor thuiswonende mensen met dementie in het Slotpark. Met dat idee hebben Jasperina Venema, Jurian Bax en Tom van Irsel de eerste prijs van €1.200 gewonnen. De gemeente Oosterhout schreef de ideeënwedstrijd City Challenge uit en riep mensen op om met ideeën te komen om Oosterhout dementievriendelijker te maken. In totaal werden 84 ideeën ingediend. De mogelijkheid om de winnende ideeën in te passen in de bestaande omgeving sprak de jury erg aan.

De veelheid en de diversiteit van inzendingen was groot. Veiligheid in en om huis, groen en natuur, ontmoetingen, gebruik van technologie en bewustwording zijn enkele van de centrale thema’s. Ondanks de diversiteit hebben de inzendingen die hoog scoren met elkaar in gemeen dat ze zich richten op bewegen en het prikkelen van zintuigen: proeven, ruiken en voelen. Het verschil tussen een inspirerende en een winnende inzending zat voor de jury in de mate waarin een idee concreet was uitgewerkt en de manier waarop de doelgroep en potentiële partners betrokken zijn. Originaliteit, verwachte impact, verwachte haalbaarheid en samenwerking zijn de criteria waarop beoordeeld is.

Bewegen en zintuigenprikkelen

Een gedeelde eerste plaats was er voor twee ideeën voor een belevingsroute en –tuin in het Slotpark. De jury waardeerde het dat de ideeën zijn in te passen in de bestaande omgeving, dat de route en tuin een openbaar karakter hebben en dat er een verbinding bestaat met het activiteitencentrum Slotjes.

Naar buiten gaan is van groot belang voor mensen met dementie, zo is onderzocht en bewezen. Het bevordert de daglicht- en zuurstofopname, vertraagt de achteruitgang en het stimuleert de zelfredzaamheid. Rond instellingen worden op verschillende plaatsen belevingsgerichte tuinen aangelegd, maar daar hebben mensen die langer thuis wonen niet direct iets aan, omdat het vaak om besloten tuinen gaat. Maar met eenvoudige ingrepen in bestaand groen kunnen ook zij gebruik maken van de belevingsgerichte inrichting. ‘We gaan nu kijken hoe we een belevingstuin of -route in het Slotpark kunnen integreren’, aldus juryvoorzitter en wethouder Marian Witte.

2e en 3e prijs

De jury heeft de tweede prijs (€1.000) toegekend aan “Iedereen mag meedoen!”. Een breed gedragen initiatief van zorgboerderij, dorpshuis en KBO om ook mensen met dementie, die extra ondersteuning nodig hebben, gewoon mee te kunnen laten doen aan reguliere activiteiten in Den Hout.

De derde prijs (€800) gaat naar een particulier initiatief van inwoonster Carla van Vliet. Haar idee is om mensen met dementie en mantelzorger mee terug te nemen naar het lievelingsgerecht uit hun jeugd. De gerechten worden samen bereid en met andere mensen met lichte dementie en hun mantelzorgers gegeten. In kleine groepjes van 10-12 personen vertellen de gasten aan de keukentafel hun verhaal bij hun lievelingsgerechten.

Ideeënwedstrijd

De jury van de City Challenge bestaat uit lector Leven Lang Bewegen dr. John Dierx van Avans Hogeschool, mantelzorger Fred van Nunen en wethouder Marian Witte. In totaal werden er 84 ideeën ingezonden in het kader van Dementievriendelijk Oosterhout. Wethouder Witte: ‘Een overweldigend aantal dat volop inspiratie biedt om samen verder te bouwen aan een dementievriendelijker Oosterhout. De jury wil alle inzenders hartelijk bedanken.’

Op 30 januari van 15.00 tot 17.00 uur wordt tot slot een meedenksessie georganiseerd om de winnende ideeën te gaan realiseren.

Roland

Een jonge schrijver, presentator en fotograaf vol passie voor journalistiek, onze stad en nieuws.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *