[NIEUWS] Zonnepanelen voor TICOhuis door Oosterhout Nieuwe Energie

ticohuis

Dankzij de inzet en betrokkenheid van de vrijwilligers van Oosterhout Nieuwe Energie (ONE) krijgt het TICOhuis aan de Mathildastraat een zonnepaneleninstallatie!
Fondsenwerving
ONE koos TICOhuis als maatschappelijk doel voor de bestemming van een subsidie op een zonnestroom-installatie. Aangezien de Stichting TICO de investering hiervoor niet binnen haar bestedingsruimte vond, verworf ONE diverse fondsen  en organiseerde op zondagmiddag 10 december jongstleden een beniefietdiner in Grieks Restaurant IRODION. Restaurant IRODION is sinds 1992 in Oosterhout gevestigd. Dit 25-jarig jubileum was een gepaste gelegenheid om aan het benefietdiner mee te werken. Ondanks de barre weersomstandigheden kon de heer Roel van Rijckevorsel, voorzitter van Stichting TICO, 55 bezoekers bedanken voor hun deelname.
Totale opbrengst
Samen met de opbrengst van dit diner, de subsidie van ONE, collectes in de Vredeskerk en op de Dag van Duurzaamheid 14 oktober op De Heuvel en gulle giften van de Zusters Franciscanessen uit Dongen en de Broeders van Huijbergen komt een bedrag beschikbaar, dat ruim voldoende is om een basis-installatie te plaatsen.
Het TICO huis
Het TICO Huis aan de Mathildastraat in Oosterhout wordt ingericht voor 16 jonge mensen met een verstandelijke beperking. Per 1 februari 2018 betrekken zij ieder een eigen appartement om daar onder deskundige begeleiding een zo zelfstandig mogelijk bestaan te leiden.
Ideële coöperatie 
Oosterhout Nieuwe Energie (ONE) is een ideële coöperatie die het gebruik van duurzame energievormen in Oosterhout stimuleert. Zij komt voort uit de daadkracht van vrijwillig betrokken ondernemers en inwoners van Oosterhout, die zich geheel belangeloos inzetten: www.oosterhoutnieuweenergie.nl

Roland

Een jonge schrijver, presentator en fotograaf vol passie voor journalistiek, onze stad en nieuws.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *