[NIEUWS] Recreatieparken moeten weer toeristisch worden

In Oosterhout valt van alles te beleven. Voor eigen inwoners, maar ook voor bezoekers. Voor die laatste groep is Oosterhout een toeristisch-recreatieve gemeente met een sterke positie in de verblijfsrecreatie (vakantiewoningen). De gemeente wil dat profiel in de toekomst versterken. In samenwerking met recreatiepark De Eekhoorn wordt de eerste stap gezet in de vitalisering van deze branche.

Het gemeentebestuur stelt zich op het standpunt dat verblijfstoerisme weer de focus van de recreatieparken in Oosterhout moet zijn. Om dit doel te bereiken gaat de gemeente Oosterhout samen met de parkeigenaren aan de slag om hun parken geschikter te maken voor de toeristische doelgroep. Toerisme en recreatie vormen immers een belangrijke inkomstenbron voor de bedrijven in Oosterhout.

De gemeente gaat eerst inventariseren hoe de Oosterhoutse recreatieparken er op dit punt voor staan. In dat onderzoek is vooral de vraag aan de orde hoe de toeristische vitaliteit vergroot kan worden en hoe zich dat verhoudt tot eventueel oneigenlijk gebruik, zoals permanente bewoning van vakantiewoningen en huisvesting van arbeidsmigranten. Samenwerking tussen de gemeente, eigenaren en andere relevante partijen is daarbij onontbeerlijk.

Recreatiepark De Eekhoorn heeft met het oog op z’n eigen toekomstplannen aangegeven graag mee te werken aan deze aanpak. Daarmee kan er een begin gemaakt worden met het inventarisatieproject voor de hele sector. Na de inventarisatie wordt samen met de relevante betrokkenen een toekomstplan voor het onderzochte recreatiepark ontwikkeld.

De gemeente trekt een bedrag van € 90.000 uit het Toeristisch Fonds uit om het vitaliteitsproject recreatieparken in de steigers te zetten en een start te maken met de aanpak. Met de opgedane ervaring wil de gemeente op alle recreatieparken in Oosterhout aan de slag.

Roland

Een jonge schrijver, presentator en fotograaf vol passie voor journalistiek, onze stad en nieuws.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *